Annons
Att barn som fötts för tidigt oftare får autismdiagnos har flera studier visat de senaste åren. Nu har forskare vid Karolinska institutet kunnat se en minskad hjärnvolym hos de barn som senare utvecklar autism. Av studiens 84 barn födda mer än tre månader för tidigt hade 23 fått en diagnos vid sex års ålder. Magnetkamerabilder som tagits av 33 av barnen som nyfödda visar att de som senare fick diagnos redan då hade mindre volym i delar av hjärnan som är viktiga för social kontakt och inlevelseförmåga. – Det överraskande är dels att det är så många av de för tidigt födda som utvecklar de här...
PV-celler, som utsöndrar proteinet parvalbumin, antas spela en viktig roll för kognitionsförmåga. I ett experiment har forskare vid Karolinska institutet använt optogenetik, som gör det möjligt att påverka enskilda neuroner med ljus, för att reglera aktiviteten i PV-cellerna hos möss. Därigenom har de kunnat öka och minska mössens uppmärksamhet. Forskarna lyckades även påverka uppmärksamheten genom att styra gammavågorna i prefrontala kortex, där PV-cellerna ligger. Marie Carlén, som har genomfört studien tillsammans med bland andra optogenetikens skapare Karl Deisseroth, kallar möjligheten...
Det finns en lång rad avsnitt i människans arvsmassa som ökar risken för schizofreni. Men biologin bakom sambanden har varit helt okänd. Nu har forskare i USA fördjupat analysen av det viktigaste avsnittet, som innehåller ritningarna till delar av immunsystemet. Med hjälp av data från närmare 65 000 människor kom de fram till att en av generna (C4) också hjälper till att gallra bort överflödiga nervkopplingar i hjärnbarken. Det är känt att människor med schizofreni har något tunnare hjärnbark än andra. Som en del av hjärnans normala utveckling försvinner överflödiga kopplingar i pannloberna i...
En bil slukar mer bensin ju fler mil den körs. Människokroppens bränsleekonomi är annorlunda. En soffpotatis som börjar motionera ökar förbränningen, men i takt med att träningsdosen ökar planar energibehovet ut. – Det kan bero på att ivriga motionärer rör sig mindre efter träningen. Eller på att hårt muskelarbete får kroppen att dra ner på andra energikrävande processer, säger Herman Pontzer, professor i antropologi vid City University of New York i USA. Han leder en forskargrupp som har kartlagt energiomsättning och fysisk aktivitet hos över 300 kvinnor och män. Över en viss nivå av...
En analys av 18 byar i en region i New Mexico ger en konkret bild av det förödande mötet mellan européer och ursprungsbefolkning under koloniseringen. På bara 60 år minskade befolkningen från omkring 6 500 personer till färre än 900. Beräkningarna utgår från såväl samtida källor som dagens arkeologiska analyser, och visar alltså att över 85 procent av befolkningen dog mellan 1620 och 1680. De första dokumenterade kontakterna mellan européer och lokalbefolkning i Jemez-provinsen i norra New Mexico skedde år 1541. Men den kraftiga avfolkningen dröjde tills franciskanska missionärer etablerade...
Även om de regionala ekonomiska klyftorna inom Sverige har ökat under tre decennier så var de ännu större på 1800-talet. Det framgår av en analys av Kerstin Enflo , forskare i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Hon har jämfört BNP per capita i olika delar av Sverige. Sedan 1980 har Gävleborgs och Västmanlands län tappat relativt sett mest i BNP per capita i landet. Uppsala och Norrbottens län har ökat mest. Parallellt med de ökande regionala klyftorna så ökar även befolkningskoncentrationen i landet, och den har aldrig varit större. I flera decennier har befolkningen minskat i hälften...
Nu har amerikanska forskare kommit fram till att ungdomar som har provat att vejpa löper närmare tre gånger högre risk än icke-vejpare att inom ett år också ha rökt vanliga cigaretter. Sambandet är oberoende av en lång rad kända sociala och psykologiska faktorer som ökar risken för att börja röka, enligt en rapport i tidskriften Tobacco Control . Slutsatserna bygger på enkätsvar från 2 338 skolelever på Hawaii som i början av studien var omkring 15 år gamla. Forskarna anser att resultaten stödjer tanken på att regler som begränsar ungdomars tillgång till e-cigaretter gynnar folkhälsan.
Det finns ett tydligt samband mellan att spela datorspel i över fem timmar i veckan och att vara bra på engelska i årskurs nio. Det framgår av en rapport av Pia Sundqvist , språkforskare vid Karlstads universitet. ­– Vi ser att de som spelar mycket använder fler trestaviga ord i sina uppsatser på engelska och att de även får bättre betyg, säger Pia Sundqvist. Hon har även kontrollerat för andra tänkbara variabler som kan tänkas förklara detta, men sambandet kvarstår ändå. De populäraste spelen, World of warcraft och Counter-Strike, är på engelska och Pia Sundqvist tror att spelandet ökar...