Annons

Förmågan att känna dofter hänger samman med många funktioner i kroppen. Bild: iStock

Luktsinnet skvallrar om hälsan

Äldre personer som förlorar luktsinnet löper fyra gånger större risk än andra att avlida inom fem år.

Ett enkelt lukttest går ut på att känna igen fem dofter: pepparmint, fisk, apelsin, ros och läder. Det är klart på mindre än tre minuter. Testet är ett av de säkraste sätten att avgöra en äldre persons chanser att vara i livet om fem år, enligt forskare vid University of Chicago i USA.

De har undersökt 3 000 personer mellan 57 och 85 år gamla. En uppföljning fem år senare visade att andelen som avlidit var fyra gånger högre bland dem med sämst luktsinne jämfört med gruppen som kände igen alla dofterna. De som gissade fel på två eller tre dofter hamnade mitt emellan.

En tydlig skillnad mellan grupperna fanns kvar även efter att forskarna tagit hänsyn till kända riskfaktorer som rökning, alkoholvanor, mental ohälsa och sjukdomar som bryter ner nervsystemet.

Ett dåligt luktsinne är i sig inget som leder till döden. Snarare är det ett tecken på att något inte står rätt till i kroppen, skriver forskarna i tidskriften Plos one. De menar att testet är ett enkelt sätt att hitta personer som skulle ha nytta av en noggrann hälsoundersökning och vidare uppföljningar.

Ett enkelt lukttest går ut på att känna igen fem dofter: pepparmint, fisk, apelsin, ros och läder. Det är klart på mindre än tre minuter.

Fysisk aktivitet är ett slags medicin. Nu vet forskarna hur den fungerar. Bild: Mattias Carlén

Så hjälper träning mot stress

Vältränade muskler tillverkar ett ämne som skyddar hjärnan mot stress och depressioner, enligt svenska forskare.

Varje år får över 100 000 svenskar ett recept på fysisk aktivitet av sin läkare. Det är känt att motion hjälper mot bland annat depressioner och stress – i många fall bättre än läkemedel. Nu har forskare vid Karolinska institutet i Stockholm upptäckt kemiska förändringar i kroppen som kan förklara sambandet.

De utsatte möss för oljud, blinkande lampor och rubbad dygnsrytm under fem veckor. Vanliga möss blir apatiska efter en sådan behandling. Men det blir inte möss som är genförändrade så att de föds med vältränade muskler.

En tränad muskel tillverkar ett enzym med förmåga att bryta ner kynurenin, ett ämne som bildas vid stress och kan ge symtom på depression. På så vis blir träning alltså ett skydd för hjärnan.

Möjligen kan läkemedel ha liknande effekter.

– Vi hoppas kunna utveckla en ny typ av mediciner mot depressioner som riktar sig mot musklerna i stället för mot hjärnan, säger Jorge Ruas, muskelfysiolog vid Karolinska institutet.

De nya resultaten publiceras i tidskriften Cell.

Varje år får över 100 000 svenskar ett recept på fysisk aktivitet av sin läkare. Det är känt att motion hjälper mot bland annat depressioner och stress – i många fall bättre än läkemedel.

Annons

Mest kommenterade

Sjusystrarna, också kallade Plejaderna

Plejaderna, eller Sjusystrarna syns med blotta ögat under hösten och vintern i Oxens stjärnbild. Bild: HST

Problemet med Plejaderna uppklarat

Radioteleskop avgjorde debatten om hur långt bort Plejaderna ligger.

Vi kan se dem med blotta ögat under mörka höst- och vinternätter – Plejaderna, eller Sjustjärnorna, i Oxens stjärnbild. Fast bäst syns bara de sex starkast lysande stjärnorna. Om det är riktigt mörkt och klart kan man utan kikare se tio av de några hundra som ingår i den öppna stjärnhopen. Alla är unga, och har hållit ihop i cirka hundra miljoner år.

Deras låga ålder stred dock mot avståndet på 392 ljusår som europeiska satelliten Hipparcos mätte upp. Problemet var att om avståndsberäkningen stämde så borde Plejaderna enligt teorin stråla starkare, unga och lysande som de är.

Vad är det då som fördunklar deras ljus? Det kunde stjärnteorin inte svara på.

Eller så var det inget fel på teorin utan istället var avståndsmätningen oriktig. Från marken syntes de mer avlägsna, 435 ljusår från oss. Då är det inga problem – ligger Plejaderna längre bort, så blir skenet svagare.

Nyligen avgjordes frågan om avståndet då flera radioteleskop gjorde observationer samtidigt från olika platser på jorden. Resultatet – 444 ljusår – stämde väl med stjärnornas ljusstyrka. Inget fel på stjärnteorin, alltså.

Mätte då Hipparcos fel? Frågan gäller inte bara Plejaderna utan alla de drygt 100 000 stjärnor som fick sina lägen bestämda mycket noggrannare än någon gång förut.

Fast om det finns några systematiska fel i Hipparcoskatalogen kommer de att rättas till. En uppföljare, Gaiasatelliten, är redan på gång. Om några år avgörs frågan. Kanske såg Hipparcos fel, kanske är Plejaderna mycket vidare spridda längs vår synlinje ut i rymden än astronomerna trott.

Vi kan se dem med blotta ögat under mörka höst- och vinternätter – Plejaderna, eller Sjustjärnorna, i Oxens stjärnbild. Fast bäst syns bara de sex starkast lysande stjärnorna.

Det kalorisnåla sötningsmedlet har en tidigare okänd effekt. Bild: iStock

Sackarin rubbar blodsockret

Konstgjorda sötningsmedel påverkar tarmfloran på ett sätt som ökar risken för fetma och diabetes.

Sackarin och andra konstgjorda sötningsmedel passerar relativt oförändrade genom tarmen. Men på vägen kan kemikalierna förändra bakteriefloran. Det påverkar i sin tur kroppens ämnesomsättning så att glukostoleransen minskar, vilket innebär en ökad risk att få diabetes. Det rapporterar en grupp israeliska forskare i Nature.

– Förut använde jag alltid konstgjorda sötningsmedel i kaffet. Det har jag slutat med nu, säger Eran Elinav, immunolog vid Weizmann Institute of Science i Israel.

Men han understryker att hans resultat är preliminära och inte duger till att ändra några kostrekommendationer.

Forskarna har studerat tre konstgjorda sötningsmedel – sackarin, sukralos och aspartam – främst i möss. Sackarin hade störst effekt på tarmfloran. När avföring från möss som druckit vatten blandat med sackarin fördes in i tarmarna hos bakteriefria möss fick även de mössen tidiga tecken på diabetes.

Vad detta betyder för människor är mera oklart. Sju försökspersoner gick med på att sätta i sig en dos av sackarin motsvarande uppåt 40 burkar lightläsk varje dag under en vecka. Fyra av dem fick sämre glukoskänslighet. Men med så få personer går det inte att dra några säkra slutsatser.

Trots det spekulerar forskarna i att konstgjorda sötningsmedel kan ha bidragit till den världsomspännande ökningen av fetma och diabetes.

Sackarin och andra konstgjorda sötningsmedel passerar relativt oförändrade genom tarmen. Men på vägen kan kemikalierna förändra bakteriefloran.

Lycklig fru ger lyckligt äktenskap

Är hustrun nöjd med ett äktenskap så är mannen också det.

Ett bra äktenskap ger välbefinnande, särskilt för kvinnor. Och ett dåligt äktenskap påverkar kvinnan mer negativt än mannen. Nu har amerikanska sociologer jämfört hur män och kvinnor upplever sina äktenskap och hur de påverkar varandra, och det visade sig att ju mer nöjd kvinnan är med äktenskapet, desto mer lycklig blir mannen. Däremot såg de ingen motsatt effekt.

Forskarna har undersökt nästan 400 par som varit gifta under en längre tid. De har intervjuats och fortlöpande fyllt i enkäter om sin relation och hur de upplevt livet i stort.

– Resultaten visar att en lycklig kvinna ger mer, men också engagerar sig mer i mannens liv, säger Deborah Carr, professor i sociologi vid Rutgers university i New Jersey, som är huvudförfattare till studien.  

– Kvinnor tar även ofta på sig rollen av att ”sköta” äktenskapet, säger Deborah Carr, som bara har ett enda råd till gifta par:

– Säg ”vi behöver prata”, även när det inte betyder problem. Många av de par jag och mina kolleger har undersökt kommunicerar för lite, särskilt männen. Kvinnan drar det tunga lasset med relationen, och hon behöver hjälp av mannen med det. Skilsmässor sker oftast på hustruns initiativ, och dessa resultat förklarar delvis varför, säger Deborah Carr.

Resultaten är publicerade i tidskriften Journal of marriage and family.

Ett bra äktenskap ger välbefinnande, särskilt för kvinnor. Och ett dåligt äktenskap påverkar kvinnan mer negativt än mannen.

en bild på konstgjord atom och mikrofon

En konstgjord atom (till höger) sänder ut ljudvågor som sprider sig som krusningar på ytan av ett mikrochip fram till en mikrofon (längst till vänster). Bild: PHILIP KRANTZ; KRANTZ NANOART

Sjungande atomer kan visa vägen till kvantdatorn

Hur låter en atom? Som en D-ton visade en grupp forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

En grupp fysiker i Göteborg lyckades skapa en atom som de kunde prata med via ljudvågor. Det vanligaste sättet att hålla kontakt i atomvärlden annars är med ljus. Ljudvågorna rör sig dock 100 000 gånger långsammare än ljuset och därför kan de manipuleras lättare. Kvantfysikaliska förlopp i atomen går då att följa direkt medan de pågår.

I experimentet kyldes en konstgjord atom, 0,01 millimeter lång, till nästan absolut noll och fick ta emot en ljudvåg. Atomen absorberade vågenergin och svarade med att sända ut ljud. Enligt teorin består ljudsignalen av en ström av kvantpartiklar, fononer, de svagaste ljud som är fysiskt möjliga.

Hur lät det? Som en D-ton, fast 20 oktaver över den högsta tangenten på ett piano. Frekvensen är alltså inte hörbar för ett människligt öra. Men den är mycket användbar i studier av atomernas kvantegenskaper, något som så småningom kanske kan leda mot utvecklingen av en kvantdator.

– Vi har öppnat en ny dörr till kvantfysikens värld, där vi kan lyssna till och prata med atomer, säger Per Delsing, ledare för forskargruppen. Vår långsiktiga strävan är att tämja kvantfysiken så att vi kan dra nytta av dess lagar, till exempel i extremt snabba datorer.

En grupp fysiker i Göteborg lyckades skapa en atom som de kunde prata med via ljudvågor. Det vanligaste sättet att hålla kontakt i atomvärlden annars är med ljus.

Syskon till bipolära lyckas i politiken

Många människor med bipolär sjukdom i släkten är bra ledare. Det gäller i synnerhet de drabbades friska syskon.

Vid mönstringen utmärker sig män med bipolär sjukdom: de hamnar ovanligt ofta i den grupp som anses mest lämpad att bli officerare – och i gruppen minst lämpad.

Deras bröder, däremot, är enbart överrepresenterade bland de mest lämpade för en karriär som officerare.

Senare i livet blir syskon till personer med bipolär sjukdom utan andra diagnoser dessutom ofta ledare av olika slag, i synnerhet inom politiken. Där har de nästan dubbelt så stor chans som andra att få en ledande roll. Det visar en studie av svenska befolkningsregister.

– Det här stöder tanken på att bipolär sjukdom hänger samman med goda ledaregenskaper. Själva sjukdomen är ett hinder, men vissa gemensamma personlighetsdrag verkar vara en tillgång för syskonen, säger Simon Kyaga, forskare vid Karolinska institutet i Solna och en av författarna till en studie publicerad i tidskriften Acta Psychiatrica Scandinavica.

Han ingår i en forskargrupp som tidigare har visat att det är vanligare med kreativa yrken i familjer som drabbats av bipolär sjukdom och schizofreni.

Vid mönstringen utmärker sig män med bipolär sjukdom: de hamnar ovanligt ofta i den grupp som anses mest lämpad att bli officerare – och i gruppen minst lämpad.

en sten i öknen med spår efter

Stenarnas mystiska vandringar lämnar spår i Racetrack playa i nordvästra delen av Death Valley i Kalifornien, USA.

De rullande stenarnas gåta löst

Is, vatten och så en lätt vindpust ligger bakom mysteriet med de vandrande stenblocken i Death Valley i USA.

Stenarna i Racetrack playa, den nordligaste delen av Death Valley i Kalifornien kan väga från några kilo upp till flera ton. Ändå kan även de tyngsta flytta sig flera hundra meter. Stenarnas vandringar lämnar tydliga raka spår i marken. Ibland svänger de plötsligt, ibland vänder de tillbaka. Fram tills nyligen har ingen lyckats se stenarna rulla.

Det fyra kilometer långa området utgörs av uttorkad sjöbotten. Det är helt platt, ingen lutning kan få stenarna att rulla. Vindarna, nog så hårda på den ogästvänliga platån, förekommer för sällan i tillräcklig styrka. När inga naturliga svar duger hittar man på andra mer fantasifulla. Som att spöken eller utomjordingar kunde ligga bakom, och magiska eller magnetiska krafter, vilket har gjort stenarna stöldbegärliga.

Förra vintern har amerikanska forskare försett dussintals stenar – från små till stora bumlingar – med gps-sändare. Och för första gången har de kunnat följa ett 60-tal av dem i rörelse. Nu har resultaten publicerats i en vetenskaplig tidskrift, PLOS ONE.

Isen, vattnet och vinden ligger bakom förflyttningarna, konstaterar författarna. För trots att Death Valley hör till de torraste och hetaste platserna på jorden, så rinner det en del smältvatten ner från bergen. Vid frysgrader bildas här och var några millimeter tunna isskikt. Under dem uppstår vattenpölar och gyttjig lera, underlaget blir slät och halt som smör. Stenarna fångade i isen glider nästan helt utan motstånd. Då räcker det med bara små vindpustar för att flytta stenarna och rista in deras spår i marken.

Stenarna i Racetrack playa, den nordligaste delen av Death Valley i Kalifornien kan väga från några kilo upp till flera ton. Ändå kan även de tyngsta flytta sig flera hundra meter.

Evigt liv?

Livet är kort. Säger vi ibland. Och skulle vilja leva friska längre än den förväntade livstiden. Och nu är det läge, säger den alltmer växande transhumanismen, att utnyttja modern vetenskap för att koppla bort evolutionen och verkligen ta steget att radikalt hjälpa människan på traven. Vi ska inte behöva lida av sjukdomar, svaga kroppsdelar ska bytas ut och kroppens åldrandeprocess ska stoppas.