Annons
Mörk materia är ett av vetenskapens största mysterier – trots att den utgör över 80 procent av all materia i vårt universum vet ingen vad den är. Den kallas mörk för att den inte kan ses med vanliga instrument som mäter strålning. Mörk materia syns alltså inte, men dess verkan är tydlig när astronomerna observerar galaxer, till exempel vår Vintergata. Alla galaxer roterar och skapar därmed centrifugalkraft som skulle slita sönder dem om inte mörk materia med sin gravitationskraft höll galaxen i sitt grepp. Hittills har ingen sett mörk materia påverkas av kosmiska händelser. Men nu, för första...
År 2014 innebar en tydlig förändring för det svenska opinionsklimatet, enligt Henrik Ekengren Oscarsson, som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Det handlar om ett allt större fokus på omvärlden. Andelen som är oroliga för situationen Ryssland har trefaldigats från 13 till 39 procent mellan 2013 och 2014. Även oron för militära konflikter har ökat markant, liksom för terrorism, och då har frågorna ställts innan attentaten i Paris och Köpenhamn. Fler är även positiva till ökade försvarskostnader, och i migrationsfrågan ser vi en ökad polarisering. Man ser även en viss...
Mellan 2012 och 2014 ökade antalet sjukfall med psykiatriska diagnoser med nästan 50 procent och utgör nu 40 procent att alla sjukskrivningar. Den vanligaste diagnosen är akut stressyndrom och det är främst kvinnor som drabbas. Störst riskfaktor för sjukskrivning är att den anställda antingen har ett arbete med låga förväntningar och låg kontroll, eller ett ansträngande jobb med höga förväntningar och låg kontroll. Det visar en kunskapsöversikt över sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning som forskningsrådet Forte gjort på uppdrag av regeringen. Rapporten visar...
Hjärnans belöningssystem fungerar annorlunda hos anorektiker, även efter att de tillfrisknat. Det visar en studie vid University of California, där hjärnaktiviteten har undersökts hos 23 friskförklarade anorexipatienter och 17 personer som inte lidit av ätstörningar. Vid hunger fick deltagarna utan sjukdomshistorik en ökad aktivitet i hjärnans belöningscentrum. Detta skedde inte hos deltagarna som hade haft anorexia. De hade i stället en större aktivitet i den del av hjärnan som reglerar självkontroll. Deltagarna utan ätstörningshistorik hade en bättre beslutsförmåga när de var mätta än när...
Sedan ett par år tillbaka finns mediciner som botar tidigare obotliga infektioner med hepatit C. Viruset drabbar levern och kan i förlängningen orsaka skrumplever och cancer. Tyvärr är medicinerna dyra. En tolv veckor lång kur kostar 375 000 kronor. Nu har forskare i USA och Japan upptäckt att en gammal och billig typ av allergimedicin (klorcyklizin) hindrar hepatit C från att infektera nya leverceller hos möss, enligt en rapport i Science Translational Medicine . Dagens antivirala mediciner fungerar på ett annat sätt. De minskar tillverkningen av nya viruspartiklar. – En kombination kanske...
John Nash, Princeton university, delar matematikens största pris i år med Louis Nirenberg från New York university. Nash belönades även 1994 med Sveriges Riksbankspris till Alfred Nobels minne i ekonomi för hans arbeten inom spelteorin. Nash blev vida känd med filmen A beautiful mind , som handlar om hans liv med matematiken och schizofrenin. Nirenberg belönades med det svenska Crafoordpriset vid prisets första utdelning 1982. Nash och Nirenberg får priset för att ha utforskat kopplingar mellan abstrakt geometri och ickelinjära partiella differentialekvationer. Sådana ekvationer beskriver...
Det krävdes observationer med mycket känsliga teleskop för att analysera resterna efter det man länge trott var ett ganska vanligt stjärnutbrott, en nova, för drygt 340 år sedan. Novan flammade upp den 25 juli 1670, inför ögonen på många av dåtidens astronomer, med Jan Hevelius i Danzig som en av de mest namnkunniga. Men det skulle dröja till 1980-talet innan astronomerna upptäckte spåren efter utbrottet, i form av ett tunt gas- och stoftmoln. Spåren var dock alltför svaga för att kunna undersökas närmare med dåtidens teknik. Nu, efter ytterligare nästan 50 år, har en grupp astronomer i...
Ett internationellt forskarteam har lyckats beräkna den totala vikten av alla landväxter och även studerat hur växternas biomassa har förändrats under de senaste 20 åren. Analyserna visar att fanns ungefär 362 miljarder ton landväxter vid millenniumskiftet. Under perioden 1993-2002 minskade den totala växtbiomassan. Det berodde till stor del på skövling av tropisk regnskog. Men från 2003 och framåt har den totala växtmängden ökat med cirka 0,4 miljarder ton per år. Det finns flera orsaker till denna oväntade utveckling. Under det senaste decenniet har avverkningarna av de tropiska...