Annons

astronomi

Bild: Johan Jarnestad
Man har noga undersökt hur galaxer roterar i den del av universum som vi kan observera. Man finner då att det inte finns någon rotationsriktning som dominerar. Grunden till rotationen som vi observerar är samma som grunden till att det överhuvud taget finns galaxer och galaxhopar. Orsaken är de mycket små men växande ojämnheter som fanns i universum efter big bang. Områden i materien som var litet tätare än genomsnittet attraherade andra liknande områden gravitationellt. Vissa av dessa smälte samman och ojämnheterna växte. När områden med litet större täthet smälter ihop med varandra utan att...
Däcken pressas mot den smala vägen utanför Pisa. Taxibilen är en gravitationsmaskin, som utnyttjar tyngdkraften för att hålla sig kvar på asfalten. Mellan byar och odlingar närmar vi oss en märklig anläggning som kallas Virgo. – De detekterar gravitationsvågor där, berättar taxichauffören. Gravitationsvågor. Det är en helt annan sida av kraften som håller kvar bilen på körbanan. Vågorna är minimala krusningar i själva rumtiden, som berättar om dramatiska fenomen långt bort i universum. Taxiföraren berättar hur hon sett Virgo födas och växa fram sedan 1996. Ingen kan undgå att lägga märke till...
I år firar vi att det är 40 år sedan Voyager 1 och Voyager 2 sändes i väg mot de yttre delarna av vårt solsystem. De har skickat tillbaka många bilder från sin färd, som har blivit ikoniska och legat till grund för fortsatt forskning och rymdfart. Bilderna är i dag lätt åtkomliga på nätet, och alla läsare uppmanas att titta igenom denna skatt . Voyager 2 skickades upp den 20 augusti 1977, före Voyager 1 som sändes i väg i sin något snabbare bana den 5 september samma år. Båda passerade Jupiter 1979 och Saturnus 1980 respektive 1981. Därefter nådde Voyager 2 Uranus 1986 samt Neptunus 1989, och...
Antares är en röd superjättestjärna i Skorpionens stjärnbild, som förväntas explodera som en supernova. Ingen vet när det kommer att ske. Vad som egentligen händer i en stjärna innan den exploderar är fortfarande en gåta. Nu har tre astronomer i Chile och Tyskland tagit ett nytt steg mot att förstå den här typen av stjärnor, genom att kartlägga rörelser i Antares atmosfär . Astronomerna har observerat stjärnan med hjälp av flera instrument vid det europeiska observatoriet i Chile, ESO. Utifrån bilderna har de lyckats urskilja grova detaljer på stjärnans yta. Genom att analysera ljusspektrumet...
Jordaxelns lutning mot solen, som är cirka 23,4°, påverkas inte av massförflyttningar. Däremot ändras dess läge i jordklotet, det vill säga polernas position på jordytan. När en obalans uppstår förändras jordens rotation för att återställa symmetrin i massfördelningen. På jordytan uppfattar vi detta som att polerna flyttar sig – men egentligen är det jordklotet som ruckas, medan jordaxeln behåller sin lutning i rymden. Relativt jordytan rör sig nordpolen cirka tio centimeter per år. Under många decennier har det skett i riktning mot östra Kanada, men sedan drygt tio år rör sig nordpolen i...