Annons

biologi

Runt millennieskiftet började det komma rapporter om kolonihäckande sjöfåglar som dog i förlamning mitt under häckningen utefter Östersjökusten. Gråtrutar, havstrutar, krickor och gravänder är några exempel på drabbade arter. Oroade personer som uppmärksammade händelserna hörde av sig till vår forskargrupp vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet. Rörde det sig om angrepp av bakterier eller virus? Eller handlade det om något miljögift? År 2004 började vi undersöka saken. Ledtrådarna till vad som hänt fåglarna går tillbaka ända till 1970-talet. Då...
Kvantfysiken berättar om atomer och de partiklar som de består av. Partiklarna kan tränga igenom omöjliga barriärer, vara sammanflätade på ett sätt som gör att den ena reagerar på vad som händer den andra eller vara diffust utsmetade sannolikhetsfält men ändå landa på ett välbestämt ställe. Levande varelser brukar anses för stora och för varma för att kvantfysikens underligheter ska visa sig. Men djupt inne i molekylerna finns skeenden som är mycket viktiga, och som rymmer mysterier som kvantfysiken kanske har nycklarna till. Boken tar upp luktsinnet, fåglars inbyggda kompass, fotosyntesen...
Det finns ungefär ett halvt dussin mikroorganismer beskrivna som kan förändra beteendet hos värden, oftast ett djur. Flertalet är parasiter som har förmågan att ändra sitt värddjurs beteende för att förbättra sina egna livsbetingelser. Manipuleringen kan till exempel bestå i att parasiten förändrar värdens nervsystem, eller att parasiten påverkar immunsystemet i värden på sätt som ger fördelar för spridning och överföring till andra värdar. Parasiten toxoplasma kan påverka beteendet hos infekterade gnagare och kanske andra djurarter, till exempel schimpanser, enligt en färsk rapport. Det...
Att hitta den kortaste rutten för en handelsresande som ska besöka ett antal städer är ett klassiskt optimeringsproblem. Ju fler städer som ska besökas, desto fler blir de alternativa rutterna. För en klassisk dator som gör en beräkning i taget blir det till slut omöjligt att testa alla möjliga lösningar. Om många beräkningar istället görs parallellt går det betydligt snabbare, men då krävs nya typer av datorer som kvantdatorer. En konkurrent till kvantdatorn är en dator som bygger på muskelproteiner som rör sig i ett kanalsystem i nanoskala. För ett år sedan kunde bland annat forskare i Lund...
Visste du att risken för att en katt ska bli påkörd av en bil minskar med 16 procent per levnadsår? Eller att hankatter löper dubbelt så stor risk att bli påkörda än honor? Eller att barn som växer upp med katter får bättre social kompetens än andra barn? Detta är inga spekulationer utan bygger på ny forskning om katternas liv. Boken Hur tänker din katt? är skriven av Bo Söderström, som är docent i biologi och kattägare. Han har gått igenom hundratals forskningsartiklar om katter och deras beteende från de senaste åren. Han lotsar läsaren genom finurliga experiment och rejäla...
Många insekter dras till lampor, framför allt arter som flyger och är nattaktiva. Hit hör flera nattfjärilar, men även en del skalbaggar, vårtbitare, myggor och steklar. Insekter som kryper dras i stället ofta till mörker – och skydd i skrymslen. Den vanligaste förklaringen till att nattfjärilar dras till lampor är att en del av dem navigerar med hjälp av månen. Genom att hålla en konstant vinkel mot månens ljus kan de hålla en hyfsat rak kurs. Men en nattfjäril som försöker navigera mot en lampa, genom att till exempel hela tiden sikta lite till vänster om ljuset, kommer att flyga in mot...