Annons

biologi

Han ser påfallande alldaglig ut, en liten gubbe med grått skägg, kostym och randig slips. Hans tal är desto mer ödesmättat: – Vi tar på oss ett tungt ansvar för vårt samhälle, för vi förstår att vi kan befinna oss på randen till en ny era i människans historia. Nobelpristagaren David Baltimore, 77, inledningstalar vid ett globalt toppmöte om möjligheten att genförändra människor. Det är fullsatt i den stora föreläsningssalen på National academy of sciences i Washington D.C., USA. Bland medarrangörerna finns även brittiska Royal society och Kinas vetenskapsakademi. I flera miljarder år har...
I varje liter havsvatten finns cirka en miljard bakterier som bryter ner organiskt material och på så vis renar vattnet och återför näringsämnen som fosfor och kväve in i systemet. Samtidigt producerar de viktiga vitaminer och hormoner som algerna behöver. Nu har forskare från Linnéuniversitetet upptäckt att bakterierna påverkas negativt när deras livsmiljö blir surare på grund av ökande koldioxidutsläpp. De tvingas då ställa om sin ämnesomsättning från nedbrytning till att hantera den högre syrahalten. Detta gör bakterierna genom att pumpa ut protoner som diffunderat in i de encelliga...
Europas sötvattensmusslor minskar både i antal och i utbredning. Det kan få konsekvenser för hela ekosystem. Bland orsakerna till minskningen nämns dammbyggen, pärlfiske, övergödning, giftutsläpp, invasiva arter och en minskning av fiskar som huvudsakliga faktorer. Många av musslorna ställer höga krav på sin livsmiljö och kan användas som indikatorer på hälsan i ett vattendrag eller en sjö. Enligt forskarna bakom den omfattande studien tillhör nu Europas sötvattensmusslor några av de mest utrotningshotade djuren i världen. Studien som publicerades i Biological reviews utfördes av forskare i...
Hos fiskarten mindre havsnål är det hannarna som är gravida och sköter yngelvården. Därför tävlar honorna om hannarnas uppmärksamhet. Likt påfågelhannarnas stora, färggranna fjädrar får mindre havsnålshonor klara blå färger och en lång hudflik, som växer fram på undersidan av kroppen för att locka det motsatta könet i parningstider. Men sedan en tid tillbaka har hannarna svårt att se de vackra fiskhonorna, eftersom vattnet blir allt grumligare på grund av att övergödningen ger fler och kraftigare algblomningar i Östersjön – ett av de områden där den mindre havsnålen lever. Hos andra fiskarter...
Liksom alla reptiler är deltakrokodiler ( Crocodylus porosus ) växelvarma, eller så kallat ektoterma. Det innebär att deras kroppstemperatur följer omgivningens. De måste ha tillgång till vatten för att inte bli överhettade, vilket sker vid cirka 40 grader Celsius. Men nu har en ny studie från University of Queensland visat att även en liten höjning av vattentemperaturen kommer påverka deltakrokodilerna negativt. När temperaturen ökar med 3,5 grader från 28 till 31,5 halveras deltakrokodilernas dyktid. Och just en sådan höjning är trolig i deltakrokodilens levnadsområde runt norra Australien...
På senare år har fler och fler kaliforniska sjölejon strandat utanför Nordamerikas kust med kramper och symtom på undernäring. Nu har forskare från University of California kommit på varför. Det är skador på den del av hjärnan som hanterar lokalsinne och korttidsminne, hippocampus, som gör att sjölejonen blir desorienterade och sämre jägare. Skadan orsakas av nervgiftet domsyra som produceras av ett släkte marina mikroalger som heter Pseudo-nitzschia. Sjölejonen får i sig domsyran för att de äter äta fiskar som i sin tur har ätit zooplankton och musslor som filtrerat de giftproducerande...