Annons

Boktips

Hur har du det med din andra hjärna? Magen alltså. Att det enteriska nervsystemet, magens nervsystem, kallas för den andra hjärnan är inte så konstigt. Näst efter det centrala nervsystemet har det nämligen det största antalet nervceller i vår kropp. Dessa kommunicerar med samma typ av signalsubstanser som våra hjärnceller – och även med dem. Hur och på vilket sätt denna kommunikation sker försöker Emeran Mayer förklara i sin bok. Han är professor i psykiatri på University of California, Los Angeles, och utifrån 25 års klinisk erfarenhet och forskning lägger han fokus på mikroberna. Dessa...
Ulf Ellervik är professor i biokemi och har, enligt egen utsago, ”ett brinnande intresse för kultur”. Hans nya bok handlar om våra försök att förstå hur livet uppstod på jorden. Boken är en kronologi över 400 år av vetenskapliga upptäckter, från den italienska läkaren Santorio, som på 1600-talet formulerade den första vetenskapliga definitionen av liv – ”kött som inte ruttnar eftersom det förnyas varje dag” – till den amerikanska biokemisten Craig Venter, som i dag skapar artificiellt liv i sitt laboratorium. Forskarnas vedermödor och samtidens syn på de nya upptäckterna får minst lika mycket...
För fem år sedan fick den amerikanske cancerläkaren och författaren Siddhartha Mukherjee det prestigefyllda Pulizerpriset för boken Lidandets konung . Det var en bladvändare om cancersjukdomarnas historia, driven av både personliga upplevelser och lysande populärvetenskap. I sin nya bok tar sig Mukherjee an den biologiska ärftlighetens historia. Även denna gång utgår han från sitt eget liv. En kusin i Indien fick diagnosen schizofreni, en farbror bipolär sjukdom. Vilken roll spelar generna för de olika uttryck själens lidande tar sig i generation efter generation inom en släkt? Och vad är...
Alfred Filbert (1905–1990) var överste i SS och chef för EK9, en av de grupper som Tyskland satte in sommaren 1941 vid invasionen av Sovjetunionen. Hans grupp skulle ”eliminera” partisaner bakom fronten. Men snart utvidgades operationen till masskjutningar av potentiella partisaner och judar (som i den nazistiska propagandan starkt förknippades med Sovjetstaten) i vapenför ålder. Efter hand vidgades operationerna till att även innefatta judiska kvinnor, barn och åldringar – och där någonstans inleddes det vi kallar förintelsen. Enligt historikern Alex J. Kay var EK9 under Alfred Filberts...
1 | Varför har du skrivit denna bok? – För det första är det dags att låta barnen få en större roll i historien. De syns alltför sällan i historieböckerna. Sedan tycker jag att vi bör utveckla vår etik utifrån barnens perspektiv – de är sårbara och behöver alltid hjälp av vuxna. Det handlar om vårt ansvar inför kommande generationer. Det tredje argumentet är rent vetenskapligt: den franske historikern Philippe Ariès lanserade för över 50 år sedan en teori om barndomen som länge dominerat, men som jag vill problematisera något. Han menar att barnen i det traditionella samhället fick arbeta...
Gibbonapor betraktades länge som jämförelsevis korkade. Till skillnad från schimpanser förstod de inte att de lätt skulle kunna nå en bananklase som låg en bit utanför buren, genom att helt enkelt plocka upp en pinne från golvet och dra åt sig klasen. Men gibbonapor lever sitt liv nästan uteslutande uppe bland träden. Deras händer har en form som passar utmärkt för att svinga sig fram bland grenarna. Däremot kan de inte plocka upp saker från en platt yta. Tummarna är för små. När forskarna en dag gjorde om försöket på lite högre höjd klarade aporna uppgiften utan problem. Frans de Waal, en av...