Annons

Boktips

Svenskt ortnamnslexikon kom nyligen ut i en andra, reviderad upplaga. Här finns mer än 6 000 olika namn på städer, kommuner, sjöar, socknar, älvar och berg i Sverige. Varje namn har en kortfattad förklaring. Huvudredaktören Mats Wahlberg är forskare vid namnarkivet i Uppsala och Institutet för språk och folkminnen. 1 | Varför är ortnamn så fängslande? – Många ortnamn är ogenomskinliga och man förstår dem inte omedelbart i sin nuvarande form. Därför väcker de undran. De är ett slags komprimerade textmeddelanden från förr, som berättar om den tid som de tillkom i: växt- och djurliv, dåtida...
Amerikanen Henry Molaison – känd i medicinhistorien som H.M. – led av svår epilepsi. År 1953 försökte kirurgen William Scoville bota sjukdomen genom att skära bort en bit av tinningloben i båda hjärnhalvorna. Henry var då 27 år gammal. Anfallen blev färre – men samtidigt försvann Henrys förmåga att lagra nya minnen. Ända till sin död 2008 levde han i en värld där nästan alla intryck försvann inom någon minut. Kirurgen som opererade Henry var morfar till den amerikanske journalisten Luke Dittrich, som har skrivit en bok om H.M. Avsnitten om kirurgen William Scoville och hans vurm för...
Zoe Cormier är en vetenskapsjournalist med öppet sinne. Så är hon också en av grundarna till Guerilla science – ett gränsöverskridande projekt som bland annat arrangerat vetenskaps­happenings på rockfestivaler. I Sex, droger och rock’n’roll dammsuger hon den forsk­ning som finns om vardera ämne, med fokus på neuro­vetenskap. Hon gläds åt att människans sexuella njutning är så mycket mer avancerad än de flesta djurs, i alla fall om man jämför kvinnans orgasm med andra arters honor, och förfasas över allt det lidande som skapats för att kuva människors lustar. Hon uppmärksammar drogers roll i...
Den amerikanske psykologen Michael Gazzaniga har ett långt och rafflande forskarliv bakom sig. Hans vetenskapliga genombrott kom redan på 1960-talet när han studerade patienter som fått förbindelserna mellan sina hjärnhalvor avskurna. Michael Gazzaniga upptäckte att hjärnhalvorna arbetar relativt oberoende av varandra, som om de hade var sitt ”jag”. Och de visade sig ha olika personlighet, bland annat när det gäller intresse för detaljer respektive helheter. Senare lanserade han en teori om att höger hjärnhalva innehåller en ”tolkare” som strävar efter att foga ihop lösryckta intryck till...
Hur har du det med din andra hjärna? Magen alltså. Att det enteriska nervsystemet, magens nervsystem, kallas för den andra hjärnan är inte så konstigt. Näst efter det centrala nervsystemet har det nämligen det största antalet nervceller i vår kropp. Dessa kommunicerar med samma typ av signalsubstanser som våra hjärnceller – och även med dem. Hur och på vilket sätt denna kommunikation sker försöker Emeran Mayer förklara i sin bok. Han är professor i psykiatri på University of California, Los Angeles, och utifrån 25 års klinisk erfarenhet och forskning lägger han fokus på mikroberna. Dessa...
Ulf Ellervik är professor i biokemi och har, enligt egen utsago, ”ett brinnande intresse för kultur”. Hans nya bok handlar om våra försök att förstå hur livet uppstod på jorden. Boken är en kronologi över 400 år av vetenskapliga upptäckter, från den italienska läkaren Santorio, som på 1600-talet formulerade den första vetenskapliga definitionen av liv – ”kött som inte ruttnar eftersom det förnyas varje dag” – till den amerikanska biokemisten Craig Venter, som i dag skapar artificiellt liv i sitt laboratorium. Forskarnas vedermödor och samtidens syn på de nya upptäckterna får minst lika mycket...