Annons

ekonomi

Drygt två tredjedelar av Afrikas befolkning söder om Sahara har inte vatten i hemmet, utan måste hämta det i brunnar. Detta arbete utförs i regel av kvinnor och barn. Enligt en ny studie handlar det om nästan 17 miljoner kvinnor och barn i 24 länder i Afrika söder om Sahara, som lägger ner mer än 30 minuter om dagen på detta tunga och ibland farliga arbete. Förutom att vattenbärandet sliter på hälsan så tar det tid och energi från annat, till exempel skolarbete, menar en av medförfattarna till studien, Jay Graham vid George Washington university. Han och hans kolleger har samlat data om...
Unga vuxna har inte fått det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden sedan 1990-talet. Även då tog det tid att etablera sig på arbetsmarknaden, enligt en ny studie . – De officiella arbetslöshetssiffrorna – som varit mycket höga – kan vara vilseledande eftersom de inkluderar många studenter som är inskrivna vid arbetsförmedlingen, samtidigt som de pluggar, säger Mattias Engdahl , forskare i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Han och hans kolleger har analyserat data över unga som varken arbetar eller studerar, som de menar ger en bättre...
1 | Varför har du skrivit denna bok? – För att detta är en fråga som påverkar så många olika fält – arbetsmarknaden, sjukvården, skolan, äldreomsorgen, transporterna – och det är viktigt att vi gör det bästa av det som sker nu. Till exempel, när världen började industrialiseras så dröjde det femtio år innan Sverige började anpassa sig till den nya verkligheten genom att förändra lagar och liknande. På samma sätt måste vi nu förstå vad som sker. 2 | Vad är det viktigaste du vill ha sagt med boken? – Att många arbeten kommer att automatiseras, men att arbetslinjen kommer att vara lika viktig i...
Angus Deatons forskning har bland annat berört hur konsumenter fördelar sina utgifter, men även hur relationen mellan konsumtion och sparande ser ut på såväl individ- som samhällsnivå. På senare år har han forskat allt mer om välfärd och fattigdom, där han använt sig av hushållsdata från utvecklingsländer för att analysera allt från kaloriintag till könsdiskriminering. Just konsumtionsdata är ofta mer tillförlitliga än inkomstdata i utvecklingsländer, och därför givande för att förstå fattigdom. Angus Deaton har undersökt om den könsdiskriminering som är tydlig i utvecklingsländer – som i sin...
Först en generell reservation: kvaliteten på data om inkomstfördelningen i Afrika söder om Sahara är ojämn. De bygger på makrodata och på hushållsundersökningar, som sker med stora mellanrum och under olika år i olika länder. En väsentlig del av befolkningen i de flesta afrikanska länder har sin försörjning i den informella sektorn. Definitioner skiljer sig åt, liksom också praktiska omständigheter vid undersökningarna. Beräkningarna blir därför osäkra och jämförbarheten dålig. Den vanligaste metoden för att mäta och jämföra inkomstfördelning i olika länder är att använda ett mått som heter...
Getterna strövar längs gatorna, tuggar på det de kommer åt, trafiken brummar på och överallt byggs det. Hargeisa är huvudstad i Somaliland, ett land som officiellt inte finns och som formellt är en del av det söndertrasade Somalia, men som i allra högsta grad existerar i verkligheten. Inte långt från huvudgatan håller penningväxlarna till. De buntade högarna av smutsiga sedlar är så många att de utan problem fyller en skottkärra eller två. Ja, det är så här vi tänker oss att Afrika fungerar: trögt, gammaldags och krångligt. Abdishakur Abdilahi som hängt med den här dagen tittar på mig med...