Annons

ekonomi

För att öka andelen elbilar görs stora investeringar i laddstolpar för batteribilar och vätgasstationer för bränslecellsbilar. Men vilket teknik ger störst miljövinst i förhållande till kostnaderna? Den frågan har forskare vid amerikanska Stanford och Tekniska universitet i München, TUM, gått till botten med. De utgick från ett samhälle med 8 000 invånare i Kalifornien och använde en datormodell för att räkna ut hur det totala energibehovet påverkas om andelen elbilar ökar till 38 procent till 2035. I beräkningarna ingick att vätgasen till bränslecellsbilarna tillverkas lokalt genom att...
Denna blogg drivs av ett halvdussin framstående svenska forskare i ekonomi. Det här är närmast nödvändig – och dessutom njutbar – läsning för alla som är intresserade av samhälle och vetenskap. De senaste inläggen när jag skriver detta handlar om allt från bilbränder och Brexit till förmögenhetsfördelning och fastighetsmarknaden.
Drygt två tredjedelar av Afrikas befolkning söder om Sahara har inte vatten i hemmet, utan måste hämta det i brunnar. Detta arbete utförs i regel av kvinnor och barn. Enligt en ny studie handlar det om nästan 17 miljoner kvinnor och barn i 24 länder i Afrika söder om Sahara, som lägger ner mer än 30 minuter om dagen på detta tunga och ibland farliga arbete. Förutom att vattenbärandet sliter på hälsan så tar det tid och energi från annat, till exempel skolarbete, menar en av medförfattarna till studien, Jay Graham vid George Washington university. Han och hans kolleger har samlat data om...
Unga vuxna har inte fått det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden sedan 1990-talet. Även då tog det tid att etablera sig på arbetsmarknaden, enligt en ny studie . – De officiella arbetslöshetssiffrorna – som varit mycket höga – kan vara vilseledande eftersom de inkluderar många studenter som är inskrivna vid arbetsförmedlingen, samtidigt som de pluggar, säger Mattias Engdahl , forskare i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Han och hans kolleger har analyserat data över unga som varken arbetar eller studerar, som de menar ger en bättre...
1 | Varför har du skrivit denna bok? – För att detta är en fråga som påverkar så många olika fält – arbetsmarknaden, sjukvården, skolan, äldreomsorgen, transporterna – och det är viktigt att vi gör det bästa av det som sker nu. Till exempel, när världen började industrialiseras så dröjde det femtio år innan Sverige började anpassa sig till den nya verkligheten genom att förändra lagar och liknande. På samma sätt måste vi nu förstå vad som sker. 2 | Vad är det viktigaste du vill ha sagt med boken? – Att många arbeten kommer att automatiseras, men att arbetslinjen kommer att vara lika viktig i...
Angus Deatons forskning har bland annat berört hur konsumenter fördelar sina utgifter, men även hur relationen mellan konsumtion och sparande ser ut på såväl individ- som samhällsnivå. På senare år har han forskat allt mer om välfärd och fattigdom, där han använt sig av hushållsdata från utvecklingsländer för att analysera allt från kaloriintag till könsdiskriminering. Just konsumtionsdata är ofta mer tillförlitliga än inkomstdata i utvecklingsländer, och därför givande för att förstå fattigdom. Angus Deaton har undersökt om den könsdiskriminering som är tydlig i utvecklingsländer – som i sin...