Annons

ekonomi

Först en generell reservation: kvaliteten på data om inkomstfördelningen i Afrika söder om Sahara är ojämn. De bygger på makrodata och på hushållsundersökningar, som sker med stora mellanrum och under olika år i olika länder. En väsentlig del av befolkningen i de flesta afrikanska länder har sin försörjning i den informella sektorn. Definitioner skiljer sig åt, liksom också praktiska omständigheter vid undersökningarna. Beräkningarna blir därför osäkra och jämförbarheten dålig. Den vanligaste metoden för att mäta och jämföra inkomstfördelning i olika länder är att använda ett mått som heter...
Getterna strövar längs gatorna, tuggar på det de kommer åt, trafiken brummar på och överallt byggs det. Hargeisa är huvudstad i Somaliland, ett land som officiellt inte finns och som formellt är en del av det söndertrasade Somalia, men som i allra högsta grad existerar i verkligheten. Inte långt från huvudgatan håller penningväxlarna till. De buntade högarna av smutsiga sedlar är så många att de utan problem fyller en skottkärra eller två. Ja, det är så här vi tänker oss att Afrika fungerar: trögt, gammaldags och krångligt. Abdishakur Abdilahi som hängt med den här dagen tittar på mig med...
Under de senaste 15 åren har handeln mellan Kina och Afrika ökat kraftigt. År 2003 uppgick den till 18,5 miljarder dollar och har sedan dess ökat till över 200 miljarder (januari–november 2013). Utvecklingen innebär att Kina har gått om USA (96 miljarder) och EU (137 miljarder) som kontinentens i särklass största handelspartner. Kinas förhoppning är att handelsutbytet 2020 ska ligga på 400 miljarder dollar. Råvaror till den kinesiska tillverkningsindustrin har länge varit centrala; mycket av Kinas investeringar har gått till den afrikanska gruvsektorn och uppbyggnad av infrastruktur. Men...
Medianinkomsten ökade mest i Slovakien (över 40 procent) mellan 2008 och 2013. I Grekland minskade den mest (mer än 20 procent). Siffrorna bygger på inkomst minus skatt dividerat med antal personer i hushållet, justerat för köpkraften i landet. Källa: SCB
En studie av adoptivbarn visar att miljön är viktigare än det biologiska arvet för den personliga ekonomin. Det framgår av en studie där forskare har följt drygt 2 500 svenska barn som adopterats i Sverige under åren 1950–1970. Med hjälp av förmögenhetsregistret jämfördes sedan de vuxna adoptivbarnens förmögenheter med både de biologiska föräldrarnas och adoptivföräldrarnas förmögenheter under åren 1999–2007. Forskarna valde ut adoptivbarn där föräldrarna fortfarande levde, för att kunna sortera bort eventuella finansiella arv. Kopplingen till adoptivföräldrarnas förmögenhet var dubbelt så...
Företag vars ägare har många döttrar får bättre värden i det index över miljömedvetenhet som Folksam har tagit fram enligt internationella normer. Det framgår av en avhandling vid Handelshögskolan i Stockholm, som nyligen presenterades av ekonomen Kristoffer Milonas . Han har samlat in data om familjeförhållandena i 120 börsnoterade företag i Sverige, som kontrolleras av en familj: – Barn påverkar sina föräldrars preferenser, och vuxna barn hamnar ofta i styrelsen i familjeägda företag. Hans förklaring är att kvinnor ofta har mer miljömedvetna värderingar än män, och en tolkning är att detta...