Annons

energiforskning

På uppdrag av Jordbruksverket har Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, tagit fram en rapport med tre scenarier, där jordbrukets tillgång på diesel minskar i olika omfattning. – Vid en allvarlig bränslekris skulle vi hänvisas till en hög grad av självhushåll, både när det gäller vegetabilier och animalieprodukter. Dessvärre har få människor i dag tillräcklig kunskap för att föda upp djur på bakgården, menar Ola Pettersson, chef för energisektionen vid JTI och medförfattare till rapporten. Jordbrukets beroende av fossila bränslen är mycket starkt, enligt rapporten. En...
Den italienska uppfinnaren Andrea Rossi är nu redo att sälja sin energiproducerande katalysator för 10 miljoner kronor per låda. För det priset får man en kompakt anläggning som ryms i en vanlig container och som, enligt uppfinnaren själv, producerar 1 MW energi. Många tvivlar dock på att anläggningen kommer att ge ifrån sig mer energi än den tillförs, eftersom den påstådda mekanismen – en sorts atomkraft, eller kall fusion – är kraftigt ifrågasatt (se Bluffmakare eller energi-geni, F&F 3/2013).
Solceller av galliumarsenid är betydligt bättre än vanliga solceller av kiselceller på att omvandla solenergin till elektricitet – men nästan hundra gånger dyrare. Därför har de hittills använts där prestanda är viktigare än pris, exempelvis i solpaneler för rymdfarkoster. Nu har företaget Alta Devices, som är grundat av forskare vid University of California, Berkeley, och California institute of technology, utvecklat en teknik för att göra galliumarsenidceller i skikt som bara är en tusendels millimeter tjocka. Då går det åt minimalt med material, vilket sänker kostnaden. Dessutom blir...
Av Sveriges totala elkonsumtion kommer 58,7 procent från förnybara energikällor. Det är den högsta andelen i EU. Källa: Ekonomifakta
Bild: Johan Jarnestad Forskare vid ABB:s högspänningslaboratorium i Ludvika har utvecklat en supersnabb brytare för högspänd likström. Det gör det möjligt att bygga ”smarta elnät” med lägre förluster i överföringen än tidigare och utnyttja alternativa energikällor bättre.
En rapport från Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott visar att svenska forskare har nått långt när det gäller att framställa biobränslen direkt från skogsråvara, något som brukar kallas för andra generationens biobränslen. Genom torkning och förgasning kan vedämnen omvandlas till en energirik syntetgas, som i sin tur kan omvandlas till metanol eller gasen dimetyl­eter. Biobränslena kan även framställas ur svartlut, som är en restprodukt från pappersmassatillverkningen. Rapporten visar att en kombination av el och biobränslen skulle kunna ersätta transportsektorns oljeberoende år 2050...