Annons

Europa

I konkurrens med kolleger världen över har arkeologerna Kristian Kristiansen, Göteborgs universitet, och Thomas B.
Under 1100- och 1200-talen växte ett nytt samhälle fram i Väst- och Centraleuropa. Tätorter avskildes från landsbygden och kunde upprätta självstyre som ett privilegierat borgerskap ansvarade för.
Turismen växte fram samtidigt med industrialiseringen. Den moderna resehandboken skapades under 1800-talet, då kommunikationerna förbättrades och turismen tog fart.
Digerdöden härjade i mitten av 1300-talet. Mer än en tredjedel av Europas befolkning strök med i en pestsjukdom som spreds av råttor.
Det finns en europeisk stormakt som fortfarande har kvar sina utomeuropeiska kolonier.
Arkitekten och fortifikationsofficeren Erik Dahlbergh gjorde år 1680 en planritning över ett befäst Landskrona.