Annons

fiskar

Kommersiellt fiske kan leda till att fiskbestånd överutnyttjas, men inte till att fiskarter utrotas – enligt de ekonomiska modeller som används inom fiskeförvaltningen. Förklaringen skulle vara att kostnaden för fisket ökar så kraftigt när fiskbestånden minskar att blir det olönsamt att fånga de allra sista fiskarna. Men nu ifrågasätter en grupp amerikanska och brasilianska forskare denna vedertagna modell och hävdar att det är fullt möjligt att utrota vissa arter, med relativt enkla fiskemetoder. I Amazonas floddelta lever arapaiman, Arapaima gigas , en fisk som kan bli ett par meter lång...
"Släpp in vargen", uppmanar vargforskarna i Anna Bisthers artikel på sidan 12.
Den 20 april 2010 exploderade British Petroleums oljerigg Deepwater Horizon utanför den amerikanska delstaten Louisianas kust.
Kokosnötsskal som hamnat i havet ger nytt bränsle åt debatten om djurs förmåga att använda verktyg. Australiska marinbiologer har upptäckt att bläckfiskar utnyttjar skalen som bärbara skyddsrum.
– Det här är den största upptäckt jag har varit med om inom paleontologin, säger Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi vid Uppsala universitet.