Annons

forskningspolitik

När Sveriges ordförandehalvår i EU inleddes i somras hölls en viktig konferens i Lund med fyra hundra forskare, forskningsfinansiärer, företagsledare och politiker från hela Europa. Deltagarna enades om ett dokument – the Lund Declaration – som slår fast att EU:s forskningspolitik bör lämna den nuvarande byråkratiska strukturen och i stället fokusera på några av de stora utmaningar som världen står inför – exempelvis klimathotet, vattenbristen, livsmedelstillgång, de åldrande befolkningarna, pandemier och människors säkerhet. Metoden att nå dit är en synbart paradoxal kombination av ökat...
Vi ser oerhört allvarligt på det här. Hot om stämning får inte användas för att lägga band på den vetenskapliga diskussionen, säger Gunnar Öquist, ständig sekreterare i Kungl. Vetenskapsakademien.
- Det är artiklar som räknas, men det är böcker som lever kvar!
Forskningsfusk brukar ses som en svart-vit historia. Det hörs på ordet att fusk är något som en person har gjort för att lura andra.
Det finns några olika sätt att tolka detta mål, där det mest ambitiösa vore att endast räkna statsbudgetens anslag till civil forskning.