Annons

freds- och konfliktforskning

Det förra året var våldsamt. Krigen i Syrien och Irak medförde höga dödstal, och nya krig bröt ut, till exempel i Ukraina. Andra konflikter eskalerade, som den i Gaza. Dessutom visade pågående konflikter i bland annat Afghanistan, Nigeria, Somalia och Jemen inga tecken på avmattning. Sammantaget ger detta, enligt en preliminär uppskattning som gjorts av Uppsala universitets konfliktdataprogram, en dyster bild av år 2014, där framför allt läget i Mellanöstern pekas ut som hotfullt. Bland de positiva händelserna kan forskarna peka på ett fredsavtal i Filippinerna, samt att fredsprocessen i...
Ökningen är en del av en trend mot en mer instabil och våldsam värld , där antalet dödade i terrordåd har ökat kraftigt sedan början av 2000-talet. Terrordåden kan dock inte förklaras av faktorer som fattigdom eller analfabetism, utan sker snarare i instabila länder som präglas av etniska och religiösa konflikter . Tidigare var nationell separatism oftast en orsak till terrorism, men numera är religion den främsta ideologiska grunden. Terrorn utövas huvudsakligen av radikala sunnimuslimska grupper som talibanerna, Boko haram, Islamiska staten eller Al Qaida. Under år 2013 kunde 66 procent av...
De senaste sju åren har världen blivit våldsammare. De är framför allt länder som Syrien, Sydsudan, Afghanistan och Irak som ligger bakom utvecklingen. Det framgår av den senaste årsrapporten från Global peace index , som rankar 162 länder efter 22 parametrar för fredlighet. De mäter allt från mordtal och dödstal i konflikter till hur många som är fängslade och vapenexportens omfattning. Indexet framställs av forskare vid The institute for economics and peace i Sydney. De faktorer som mest bidragit till ofred är den ökande vapenhandeln, den växande terrorismen och de allt högre mordtalen...
Andelen länder som präglas av sociala konflikter med religiösa inslag ökar. Enligt fortlöpande studier av 198 länder präglades 20 procent av de sociala konflikterna av religiösa inslag år 2007. Sedan dess har andelen ökat till 33 procent. Andelen av världens befolkning som lever i länder med religiösa konflikter har på samma tid ökat från 45 till 74 procent. Siffrorna förklaras delvis av den oro som följt den så kallade arabiska våren . I många länder handlar det dessutom om att religiösa minoriteter har fått det sämre. Upplopp och lynchningar med religiösa motiv har ökat och sådant våld...
Här har EU agerat för fred. Bild: Johan Jarnestad Det rapporteras att minst 100 000 människor har dödats i Syrien sedan protesterna mot regimen inleddes i mars 2011, och i nuläget finns det inte mycket som tyder på att våldet är på väg att sluta. Krönikörer och debattörer som förfasas över utvecklingen har börjat nämna Syrien i samma andetag som Darfur, Rwanda och det forna Jugoslavien. Varför gör omvärlden ingenting? En närmare granskning av hur det internationella systemet har hanterat folkmord och inbördeskrig med många civila dödsoffer visar dock att världen inte är så passiv som debatten...
Att kartlägga brottslighet är svårt. Mörkertalen är stora. Men när flera av varandra oberoende källserier visar samma tendens så är en rimlig slutsats att våldsnivån verkligen sjunker. Det framgår av en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, som visar att såväl antalet anmälda misshandelsfall som antalet patienter som sökt vård på grund av våld minskat. I den Nationella trygghetsundersökningen, som bygger på intervjuer med 13 000 personer, anger allt färre att de blivit utsatta för misshandel. Och i specialstudien Gatuvåld i Stockholm City framgår det att allt färre söker akutsjukvård på...