Annons

fysik

För första gången har fysiker vid det europeiska partikelfysiklaboratoriet Cern lyckats göra experiment där de kan se ljus absorberas av anti-väte . – Det har ju varit det stora målet hela tiden! säger Svante Jonsell på Stockholms universitet, som arbetar med teoretiska beräkningar och simuleringar för experimentet. Antimateria skapas hela tiden i radioaktiva sönderfall, i processer i rymden och i partikelfysikernas experiment. Men så fort en antipartikel möter en vanlig partikel förintas de båda. Därför har fysikerna på Cern jobbat i många år med utmaningarna kring att skapa antiatomer och...
Under extrema förhållanden kan material uppföra sig på vardagsfrämmande sätt, till exempel bli supraledande, så att de släpper fram ström helt utan motstånd. Årets Nobelpristagare i fysik – David Thouless, Duncan Haldane och Michael Kosterlitz – har undersökt hur sådana material uppför sig i en platt värld, i tunna filmer som kan betraktas som om de helt saknade tjocklek. Där har de upptäckt en helt ny typ av exotiska materialegenskaper. Det som belönas är ett helt knippe teoretiska genombrott. Det banbrytande, som förenar de tre pristagarna, är att de har använt sig av en sorts matematik som...
Nej, det blir alltid mjukare att använda dyna eller madrass i stället för att sitta eller ligga direkt på ett hårt, platt underlag. När du sitter eller ligger ned är hela din kroppstyngd buren av krafter från underlaget på din kropp. Om dessa krafter bara finns på en liten area, vilket är fallet om du till exempel ligger direkt på ett hårt golv, kommer trycket på dessa punkter att bli stort. Du känner efter en stund att det börjar göra ont i skuldror och höfter. Om du däremot ligger på en madrass blir det en mycket större area av din kropp som tar emot krafterna från underlaget, eftersom...
Med hjälp av elektromagnetiska pulser i terahertzområdet har forskare vid MIT och Georgia tech i USA lyckats tyda bokstäver i en stängd bok. Till skillnad från andra undersökningsmetoder som röntgen och ultraljud kan terahertzvågorna skilja på bläck och vanligt papper, eftersom de absorberas på olika sätt. För att identifiera bokstäverna tog forskarna hjälp av avancerad bildigenkänning. Ner till den nionde sidan kunde bokstäverna tolkas korrekt. Längre ner i pappersbunten drunknade signalen i brus. Systemet utnyttjar också att det finns en smal luftficka på omkring 20 mikrometer mellan...
Hur gammal är en sanddyn? Kristaller av vissa mineraler, som kvarts och fältspat, innehåller en sorts klocka som anger hur länge sedan det var de utsattes för solljus. På så vis får geologer ännu ett sätt att upprätta en kronologi för landskapet. Genom att datera sanddyner kan de säga något om när det har förekommit omvälvningar som stora stormar, skogsbränder och påverkan av människor. Det är sedan länge känt var i Sverige det finns dyner och dynfält som formats av vinden. Däremot har det varit ganska okänt hur länge de har legat där de är. Landhöjningen ger ledtrådar, och ibland finns det...
NOBELPRIS 2016: Ett stycke materia har längd, bredd och höjd. Men i tillräckligt tunna skikt, där höjden kan ignoreras, kan oväntade fenomen uppträda. Det handlar om tydliga och mätbara fenomen, som väntas få betydelse inom materialvetenskap och elektronik. Till exempel kan egenskaperna i ett material ändras abrupt, på ett sätt som kan jämföras med när en vätska stelnar eller kokar. Den här typen av förändring kallas för en fasövergång, och i vår vardag brukar vi bara uppleva materia i gasform, flytande eller fast fas. Men när det blir riktigt kallt, nära den absoluta nollpunkten, kan materia...