Annons

fysik

Är universum oändligt? Finns det bara vår värld eller ett helt multiversum, en hel samling andra världar i princip oåtkomliga för vårt vetande? Varför finns det något alls? Fysikens dröm har länge varit att hitta ett svar som är så enkelt att det ska kunna tryckas på en T-shirt. Men i sin iver att hitta en teori för allting har fysiken kommit dithän att den enligt vissa kritiker har lämnat vetenskapen och ägnar sig åt fiktiva berättelser, ren metafysik, i stället. ”Fysiken tyngs av en massa vilda spekulationer, som inte går att testa experimentellt och därför underminerar vetenskapen”, skrev...
”I den här boken applicerar vi kvantfysikens lagar i våra liv” står det i presentationen av boken Livet med kvantfysiska glasögon . I pratbubblan på bokomslaget säger författarna ”Vi lovar dig som läser boken mirakler därför att vetenskapen faktiskt säger det”. När DN granskade boken förbluffades många av författarnas drastiska påståenden om vad kvantfysiken skulle ha att säga om människolivet, om hälsa och sjukdomar, och om chansen att få en lägenhet. Sådana utsagor har naturligtvis ingenting att göra med den kvantfysik som med matematiska funktioner beskriver partiklar och hur de...
Två svarta hål som kolliderade för 1,4 miljarder år sedan fick rymdväven att vibrera i en gravitationsvåg. I julas avlyssnades den på jorden. Över tusen författare står nu bakom artikeln om upptäckten som nyligen godkänts för publicering. Århundradets upptäckt har den redan kallats. De två svarta hålen med massor på 8 respektive 14 gånger solens massa närmade sig varandra i en spiralrörelse tills de smälte samman till ett större hål och samtidigt frigjordes energi motsvarande solens massa. Den sändes ut i form av gravitationsvågor, ett fenomen som teoretiskt förutsågs redan för hundra år...
De fyra nya grundämnena upptäcktes redan för några år sedan, men tas upp i det periodiska systemet först efter att två oberoende experiment bekräftat dem. Nu har två internationella organisationer, en för fysiker och en för kemister, godkänt upptäckterna och de föreslagna namnen. Nihonium, med atomnumret 113, upptäcktes vid Riken-institutet i Japan och har döpts efter ett av namnen på landet. Moscovium, med atomnummer 115, identifierades på motsvarande sätt i Moskva. Tennessine, 117, kommer från den amerikanska staten Tennessee där laboratoriet Oak Ridge har sin hemvist. Och med namnet...
– Jag är helt säker på att observationer av gravitationsvågor så småningom kommer att förändra många av dagens modeller för svarta hål. Personligen tvivlar jag på att teorin om den så kallade Hawkingstrålningen kommer att överleva länge till, säger Marek Abramowicz, professor emeritus i teoretisk fysik vid Chalmers tekniska högskola. För att beskriva vad som händer i närheten av svarta hål krävs en teori som kan förena fysikens två stöttepelare – relativitetsteori och kvantmekanik. Var för sig har båda teorierna bekräftats in i minsta detalj. Till fysikens största utmaningar idag hör att...
Elementarpartiklarna neutriner har varit en gåta i många år, då de verkar försvinna på vägen mellan sin källa och mätdetektorerna. Underskottet har förklarats med att neutriner, som förekommer i de tre formerna elektron, myon och tau, byter skepnad, oscillerar, så att de som sänds ut från källan inte är samma som de som sedan fångas in av detektorn. Summan stämmer däremot med den beräknade. Nu har forskare vid experimentstationen Daya Bay i södra Kina fångat elektronneutriner som kommer från sex kärnreaktorer på 300–1 200 meters avstånd. Mätningarna bekräftade än en gång avvikelser mellan de...