Annons

fysik

Tänk dig en liten höjd med utsikt över en grönskande dal. På höjden står en rad med glasrutor, som fönster utan hus. Tänk dig att ljuset från vyn bromsas in i glaset och bara färdas någon millimeter per år. Det som syns genom rutorna är vad som fanns på andra sidan för länge sedan. De riktigt tjocka fönstren innehåller ljus från tio år av lantlig idyll. Den här tänkta scenen är hämtad från den klassiska science fiction-novellen Light of other days av Bob Shaw, skriven 1966. I berättelsen vill ett olyckligt ungt par köpa en sådan fönsterruta med lagrad utsikt till sitt hem. Novellen handlar i...
De två LIGO-instrumenten i USA har ännu en gång fångat upp skälvningar i rumtiden, så kallade gravitationsvågor. Vågorna uppstod när två svarta hål kretsade i en spiral allt närmare varandra och till slut bildade ett enda svart hål, ungefär 49 gånger så tungt som vår sol. Det skedde för cirka tre miljarder år sedan. Gravitationsvågorna ger unik information om svarta hål.
Genom att studera hur ett virus är uppbyggt går det att få mycket information om dess biologiska funktion. Det görs idag ofta med röntgenlaser; laserljusets spridning avslöjar hur viruset är uppbyggt nästan på atomnivå. Problemet är att det mesta av provet går till spillo. Nu har ett internationellt forskarlag utvecklat en ny metod för att montera de mikroskopiskt små proverna i ett mönster på ett chip, som gör det möjligt att utnyttja blixtarna från röntgenlasern på ett effektivare sätt. Det innebär att även mycket små mängder virus kan undersökas. – Med deras metod blir det lättare att...
1 | Både kemist och fysiker Hans Christian Ørsted (1777–1851) var en dansk kemist och fysiker, och den förste som framställde rent aluminium. Men mest känd är han för sin upptäckt av sambandet mellan elektrisk ström och magnetism. 2 | Nyfiken på blixteffekt Det var redan tidigare känt att blixtar kan orsaka magnetiska fenomen och till och med vända polerna på en magnetisk nål. Ingen hade dock lyckats förklara sambandet. Hans Christian Ørsted funderade mycket på det här. Men det tog tid innan han kom på hur han skulle angripa frågan experimentellt. Kompassnålen rörde sig när Hans Christian...
Så små är transistorerna på de nya datorchip som har tagits fram av forskare vid företagen IBM, Global Foundries och Samsung. På dagens datorchip är de minsta transistorerna 10 nanometer. Den nya tillverkningsmetoden gör det möjligt att få plats med 30 miljarder transistorer på ett enda chip, stort som en fingernagel.
Atomkärnor är uppbyggda av protoner och neutroner, som i sin tur består av tre kvarkar vardera. Nu rapporterar forskare vid det europeiska partikelfysiklaboratoriet Cern att de har upptäckt en släkting till protonen, som innehåller två så kallade charmkvarkar. De är hundratals gånger tyngre än de kvarkar som brukar finnas inuti en proton, och till och med tyngre än en hel proton är i normala fall. – Partiklar som innehåller en charmkvark upptäcktes redan på 1970-talet. Men en partikel med två charmkvarkar har inte hittats tidigare, säger kärnfysikern Karin Schönning vid Uppsala universitet,...