Annons

genusforskning

Medellivslängden ökar stadigt i Sverige, men skillnaderna mellan olika grupper är stora – och växande. Både kvinnor och män har en längre förväntad livslängd om de är gifta vid 65 års ålder. Gifta personer lever längre, liksom högutbildade och personer med hög inkomst, enligt en ny rapport från SCB . Det finns många förklaringar till att gifta lever längre: Gifta personer har tillgång till större socialt stöd och större nätverk än andra grupper. Och egenskaper som är gynnsamma för äktenskap, till exempel avsaknad av missbruk, är även hälsofrämjande. Skillnaderna i medellivslängd i relation...
Ålder påverkar framför allt när vi sover, och kön hur mycket vi sover. Så kan man sammanfatta en ny studie över sovvanor, som bygger på data från över 8 000 respondenter i hundra länder. Studien bygger på att många människor har registrerat bland annat sina sovvanor i gratisappen Entrain för smartphones. Forskare vid University of Michigan har nu analyserat dessa data, som är ett bra exempel på så kallad medborgarforskning, där man billigt kan komma över stora datamängder. Män och kvinnors sovvanor efter åldersgrupper. Notera att kvinnor har en mer likartad sömn över olika åldrar. Bild:...
Under en hundraårsperiod i USA ökade kvinnornas medellivslängd med nio år till 77 år, medan männens ökade med mindre än tre år till 73 år. Samtidigt halverades antalet barnafödslar från 8,5 till 4,2 per barnafödande kvinna. Det framgår av en studie som analyserat över 140 000 personer som föddes i delstaten Utah i USA mellan åren 1820 och 1919. Forskare som analyserat dessa data kan se ett samband mellan att få färre barn och att leva ett längre liv – för kvinnor. För männen finns inget sådant samband. – För kvinnor kostar det i förlorad livslängd att få många barn, säger Elisabeth Bolund ,...
Drygt 83 procent av världens kvinnor identifierar sig med en viss religion. För män är siffran knappt 80 procent, enligt en ny rapport från Pew research center . Även fler kvinnor än män uppger att de ber dagligen; skillnaden är åtta procentenheter. Skillnaden mellan män och kvinnor är i detta avseende störst bland kristna. Kvinnor rapporterar dessutom oftare än män att religionen är viktig i deras dagliga liv. Vidare säger sig en större andel kvinnor än män tro på himmel, helvete och änglar. Bland världens ateister är merparten män. På lägre nivå finns dock många skillnader. Könsskillnaderna...
En förälders död ökar chansen för att de efterlevande barnen ska skaffa barn, enligt en ny studie vid Stockholms universitet. Effekten är starkast hos kvinnor. Även att förlora den andra föräldern påverkar barnafödandet, särskilt för unga kvinnor. Sociologen Johan Dahlberg , som genomfört studien , tolkar detta samband som att en kris kan leda till en omvärdering av värden i livet, vilket kan leda till barnafödande. Analysen bygger på svenska registerdata för drygt 1,5 miljoner människor födda mellan 1946 och 1962.
1 | Vad är upprinnelsen till boken? – Jag fick en förfrågan om att skriva boken eftersom intresset för kvinnohistoria har ökat, bland annat efter tv-serien Fröken Frimans krig . 2 | De flesta kvinnorna i boken är rätt okända. Hur har du hittat dem? – Jag har mött många av dem i min tidigare forskning, och andra har jag stött på i arkiv från 1800-talet. Några av dem har skrivit självbiografier som jag har letat upp. 3 | Vad förenar dem? – De har ju levt i ett Sverige som förändrats mycket sedan slutet av 1700-talet, men de har alla mer eller mindre påverkats av patriarkala strukturer. Det...