Annons

genusforskning

Ålder påverkar framför allt när vi sover, och kön hur mycket vi sover. Så kan man sammanfatta en ny studie över sovvanor, som bygger på data från över 8 000 respondenter i hundra länder. Studien bygger på att många människor har registrerat bland annat sina sovvanor i gratisappen Entrain för smartphones. Forskare vid University of Michigan har nu analyserat dessa data, som är ett bra exempel på så kallad medborgarforskning, där man billigt kan komma över stora datamängder. Män och kvinnors sovvanor efter åldersgrupper. Notera att kvinnor har en mer likartad sömn över olika åldrar. Bild:...
Under en hundraårsperiod i USA ökade kvinnornas medellivslängd med nio år till 77 år, medan männens ökade med mindre än tre år till 73 år. Samtidigt halverades antalet barnafödslar från 8,5 till 4,2 per barnafödande kvinna. Det framgår av en studie som analyserat över 140 000 personer som föddes i delstaten Utah i USA mellan åren 1820 och 1919. Forskare som analyserat dessa data kan se ett samband mellan att få färre barn och att leva ett längre liv – för kvinnor. För männen finns inget sådant samband. – För kvinnor kostar det i förlorad livslängd att få många barn, säger Elisabeth Bolund ,...
Drygt 83 procent av världens kvinnor identifierar sig med en viss religion. För män är siffran knappt 80 procent, enligt en ny rapport från Pew research center . Även fler kvinnor än män uppger att de ber dagligen; skillnaden är åtta procentenheter. Skillnaden mellan män och kvinnor är i detta avseende störst bland kristna. Kvinnor rapporterar dessutom oftare än män att religionen är viktig i deras dagliga liv. Vidare säger sig en större andel kvinnor än män tro på himmel, helvete och änglar. Bland världens ateister är merparten män. På lägre nivå finns dock många skillnader. Könsskillnaderna...
En förälders död ökar chansen för att de efterlevande barnen ska skaffa barn, enligt en ny studie vid Stockholms universitet. Effekten är starkast hos kvinnor. Även att förlora den andra föräldern påverkar barnafödandet, särskilt för unga kvinnor. Sociologen Johan Dahlberg , som genomfört studien , tolkar detta samband som att en kris kan leda till en omvärdering av värden i livet, vilket kan leda till barnafödande. Analysen bygger på svenska registerdata för drygt 1,5 miljoner människor födda mellan 1946 och 1962.
I en studie där män i åldern 18–22 år fick tävla med bilar i ett datorspel upptäckte forskarna att körbeteendet blev försiktigare om en något äldre man, i 25–30-årsåldern, satt bredvid. Forskarna undersökte om bilförarna gasade eller bromsade vid gult ljus i spelets 32 vägkorsningar. Källa: Psychological Science
Sverige ligger på plats fyra i jämställdhet i världen, enligt Global gender gap report , medan Syrien ligger på plats 143. I Sverige tycker 3 procent att män är bättre lämpade som politiska ledare än kvinnor. I Irak är siffran 44 procent. I Sverige håller 81 procent helt och hållet med om att en viktig del av demokrati är att kvinnor har samma rättigheter som män. I Irak är siffran 18 procent, enligt World values survey . I Egypten, Jordanien och i de palestinska territorierna menar över 90 procent av befolkningen att homosexualitet är oacceptabelt. I västeuropeiska länder är siffran omkring...