Annons

historia

Det finns inte så många paralleller mellan Horus och Jesus som föreslås i filmen. Horus var son till guden Osiris och gudinnan Isis. Umgänget dem emellan komplicerades av att Osiris var död och Isis behövde använda magi för att väcka honom till liv för just detta tillfälle. Hur sexakten gick till berättas dock i klartext, så någon jungfrufödsel var det inte tal om. Att Horus enligt myten skulle ha korsfästs eller återuppstått efter tre dagar finns inte heller direkta belägg för. Horus var en arketyp för att övervinna sjukdomar och hade därmed en stark koppling till helande, men det är inte...
Den dramatiska ökningen av antalet döda i terrordåd under 2010-talet har mattats av något, enligt Global terrorism index 2016 . Liksom tidigare skördas merparten av terrorismens offer i fem länder: Irak, Afghanistan, Nigeria, Pakistan och Syrien. Men i Irak och Nigeria har terrorn nu minskat en aning, vilket bidragit till att det totala antalet dödsoffer blev färre under förra året. En ny trend är dock att allt fler OECD-länder har drabbats av terrordåd. Det beror på att Islamiska staten , eller deras anhängare, utförde terrordåd i hela 28 olika länder under 2015, som ett led i gruppens...
I slutet av november och i början av december redovisas resultaten för Pisa och Timss , där grundskoleelevernas kunskapsnivåer analyseras. En som är försiktigt optimistisk är Magnus Henrekson. – Jag tror faktiskt på en viss förbättring. Flera saker har skärpts upp sedan senaste Pisa-rapporten 2013, det är mitt intryck, säger Magnus Henrekson som är professor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning . – Det finns nu en växande medvetenhet om att skolan är viktig – men jag är rädd för att om detta stämmer så slappnar vi av igen. För målet kan inte vara att stoppa raset, utan...
Alfred Filbert (1905–1990) var överste i SS och chef för EK9, en av de grupper som Tyskland satte in sommaren 1941 vid invasionen av Sovjetunionen. Hans grupp skulle ”eliminera” partisaner bakom fronten. Men snart utvidgades operationen till masskjutningar av potentiella partisaner och judar (som i den nazistiska propagandan starkt förknippades med Sovjetstaten) i vapenför ålder. Efter hand vidgades operationerna till att även innefatta judiska kvinnor, barn och åldringar – och där någonstans inleddes det vi kallar förintelsen. Enligt historikern Alex J. Kay var EK9 under Alfred Filberts...
1 | Varför har du skrivit denna bok? – För det första är det dags att låta barnen få en större roll i historien. De syns alltför sällan i historieböckerna. Sedan tycker jag att vi bör utveckla vår etik utifrån barnens perspektiv – de är sårbara och behöver alltid hjälp av vuxna. Det handlar om vårt ansvar inför kommande generationer. Det tredje argumentet är rent vetenskapligt: den franske historikern Philippe Ariès lanserade för över 50 år sedan en teori om barndomen som länge dominerat, men som jag vill problematisera något. Han menar att barnen i det traditionella samhället fick arbeta...
På ön Okinawa, som ligger mellan Taiwan och de japanska öarna, har forskarna hittat ett par metkrokar som är 23 000 år gamla. De är tillverkade av snäckskal. Fynden visar att människorna har använt mer avancerad fisketeknik än vad man hittills har trott. De äldsta metkrokar som tidigare hittats är knappt 20 000 år gamla och har funnits på Timor och i Papua Nya Guinea. Resultaten är publicerade i Pnas .