Annons

historia

Timothy Snyder är professor i historia vid Yale university, och hans förra bok Bloodlands (på svenska: Den blodiga jorden ) handlade om de 14 miljoner människor som mördades i området mellan Östersjön och Svarta havet av Stalin och Hitler under tolv år på 1930- och 40-talen. Nu har han i boken Black earth fördjupat sig i förintelsen – och hans huvudpoäng är att nazisterna dödade genom att slå sönder statsapparaterna i de territorier de erövrade i Östeuropa. När rättsstat och byråkrati slås sönder, vilket nazisterna målmedvetet gjorde i till exempel Polen och Baltikum, så uppstod...
1 | Varför har du intresserat dig för bödlar? – Jag har länge varit intresserad av hur vanligt folk har levt under stormaktstiden. Det är faktiskt ett rent existentiellt intresse – vem hade jag varit om jag levt då? Jag har velat vara en fluga på väggen i vardagslivet. Bödeln var ju ingen vanlig person, men han blottlägger vardagen på många sätt. Han visar på normer och regler i samhället, och han visar hur begrepp som ära och skam genomsyrade samhället. 2 | Vem var bödeln? – Han var en utstött person som själv benådats från en dödsdom. Efter hand, på 1630- eller 40-talet, började sysslan gå...
JUBILEUMSPODDEN #8: För 75 år sedan bildades nysvenska rörelsen. Lena Berggren, historieforskare vid Umeå universitet, samtalar med Anders Svensson, redaktör på Språktidningen, om vad det är som lockar folk till fascistiska och högerextrema rörelser och vilken roll historien spelar. Prenumerera på Jubileumspodden: iPhone | Android
JUBILEUMSPODDEN #6: Olof Palme kallade Sverige en ”riktig studiecirkelsdemokrati”. Studiecirkeln är en svensk uppfinning och i år fyller ABF Stockholm 100 år. Johan Kärnfelt, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet samtalar med Cecilia Christner Riad, chefredaktör för Forskning & Framstegs systertidning Modern Filosofi. Prenumerera på Jubileumspodden: iPhone | Android
Människans längd påverkas delvis av genetik, men ännu mer av miljö, det vill säga kost och hälsa. Mammans hälsa och näringsintag under graviditeten spelar även roll. Långa människor har dessutom i regel längre livslängd, högre utbildning och högre lön. Tidigare i Sverige hade längd en tydlig koppling till klass. En ny analys av globala data över mäns och kvinnors längd visar att längden hos världens befolkning har förändrats på helt olika sätt under 1900-talet. Européerna blev längre under början och mitten av 1900-talet, varefter tillväxten har avstannat i flera länder. I många länder i...
JUBILEUMSPODDEN #4: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) fyller 50 år. På lång sikt har världen blivit fredligare. Men sedan ett par år, har den blivit allt våldsammare. Vilka lärdomar kan vi dra? Freds- och konfliktforskaren Isak Svensson samtalar med Forskning & Framstegs Henrik Höjer. Prenumerera på Jubileumspodden: iPhone | Android