Annons

historia

Namnet Erasmus är numera mest förknippat med ett utbytesprogram för ungdomar i Europa. Högskolestudenter får generös finansiering för att utföra en del av sina studier på en annan plats i Europa. Programmet är träffande döpt efter Erasmus av Rotterdam. Att namnet är passande framgår tydligt när man läser Nina Burtons lysande bok Gutenberggalaxens nova . Erasmus var en berest, lärd och utåtriktad europé, som ständigt flyttade mellan dåtidens kulturella metropoler i Europa. Gutenbergs tryckpress förändrade mycket. Den var förutsättningen för 1500-talets medierevolution. Men likt dagens...
År 2016 ökade korruptionen i fler länder än den minskade. Korruption är ett svårt samhällsproblem , och merparten av världens befolkning lever i djupt korrumperade länder. I den senaste rapporten från Transparency international konstateras även att ojämlikhet har ett starkt samband med korruption, och att detta kan leda till ökad populism: ”När traditionella politiker inte kan stoppa korruptionen så blir befolkningen cynisk”. Den region där korruptionen förvärrats mest de senaste åren är Mellanöstern, med undantag för Tunisien.
Det finns inte så många paralleller mellan Horus och Jesus som föreslås i filmen. Horus var son till guden Osiris och gudinnan Isis. Umgänget dem emellan komplicerades av att Osiris var död och Isis behövde använda magi för att väcka honom till liv för just detta tillfälle. Hur sexakten gick till berättas dock i klartext, så någon jungfrufödsel var det inte tal om. Att Horus enligt myten skulle ha korsfästs eller återuppstått efter tre dagar finns inte heller direkta belägg för. Horus var en arketyp för att övervinna sjukdomar och hade därmed en stark koppling till helande, men det är inte...
Den dramatiska ökningen av antalet döda i terrordåd under 2010-talet har mattats av något, enligt Global terrorism index 2016 . Liksom tidigare skördas merparten av terrorismens offer i fem länder: Irak, Afghanistan, Nigeria, Pakistan och Syrien. Men i Irak och Nigeria har terrorn nu minskat en aning, vilket bidragit till att det totala antalet dödsoffer blev färre under förra året. En ny trend är dock att allt fler OECD-länder har drabbats av terrordåd. Det beror på att Islamiska staten , eller deras anhängare, utförde terrordåd i hela 28 olika länder under 2015, som ett led i gruppens...
I slutet av november och i början av december redovisas resultaten för Pisa och Timss , där grundskoleelevernas kunskapsnivåer analyseras. En som är försiktigt optimistisk är Magnus Henrekson. – Jag tror faktiskt på en viss förbättring. Flera saker har skärpts upp sedan senaste Pisa-rapporten 2013, det är mitt intryck, säger Magnus Henrekson som är professor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning . – Det finns nu en växande medvetenhet om att skolan är viktig – men jag är rädd för att om detta stämmer så slappnar vi av igen. För målet kan inte vara att stoppa raset, utan...
Alfred Filbert (1905–1990) var överste i SS och chef för EK9, en av de grupper som Tyskland satte in sommaren 1941 vid invasionen av Sovjetunionen. Hans grupp skulle ”eliminera” partisaner bakom fronten. Men snart utvidgades operationen till masskjutningar av potentiella partisaner och judar (som i den nazistiska propagandan starkt förknippades med Sovjetstaten) i vapenför ålder. Efter hand vidgades operationerna till att även innefatta judiska kvinnor, barn och åldringar – och där någonstans inleddes det vi kallar förintelsen. Enligt historikern Alex J. Kay var EK9 under Alfred Filberts...