Annons

idrottsforskning

Det föds i genomsnitt 1,5 barn per kvinna i Europeiska unionen. Den så kallade reproduktionsnivån, där invånarantalet är konstant, ligger i västvärlden på 2,1 barn.
Hård träning kan leda till oregelbunden eller utebliven menstruation.
I studien ingick fjorton unga boxare och som jämförelse tio personer som inte boxades.
Leonid Kuzmin har genomfört en mängd försök i samma skidspår med vallade och ovallade skidor och har just lagt fram en licentiatavhandling vid Mittuniversitetet i Östersund.
Sommaren 1912 fick den svenska allmänheten för första gången göra närmare bekantskap med modern tävlingsidrott.