Annons

idrottsforskning

Ofta sparkas tränare när ett lag har motgångar. Men enligt ny forskning från Mittuniversitetet i Östersund är det helt fel strategi.
Det föds i genomsnitt 1,5 barn per kvinna i Europeiska unionen. Den så kallade reproduktionsnivån, där invånarantalet är konstant, ligger i västvärlden på 2,1 barn.
Hård träning kan leda till oregelbunden eller utebliven menstruation.
I studien ingick fjorton unga boxare och som jämförelse tio personer som inte boxades.
Leonid Kuzmin har genomfört en mängd försök i samma skidspår med vallade och ovallade skidor och har just lagt fram en licentiatavhandling vid Mittuniversitetet i Östersund.