Annons

klimatforskning

Svavelutsläpp i form av luftburna partiklar sänker pH-värdet i regn. Det leder till så kallat surt regn, ett miljöproblem som drabbar både sjöar och skogar. I Europa kulminerade de luftburna svavelutsläppen under 1970-talet. Tack vare striktare regler har utsläppen minskat med ungefär 70 procent sedan dess. Under samma period har Arktis klimat blivit allt varmare – uppvärmningen har till och med varit kraftigare där än på resten av planeten. Forskare från Stockholms universitet och det norska meteorologiska institutet har nu kunnat visa att det är minskningen av svavelpartiklar som har...
Dammar med en ytarea på mindre än 1000 m 2 utgör 9 procent av den totala ytan av sötvatten på jorden. Dessa små vattenansamlingar står för 15 procent av den totala mängden koldioxidutsläpp från sötvatten och hela 41 procent av utsläppen av den kraftiga växthusgasen metan. Det visar nya beräkningar publicerade i Nature Geoscience . I de modeller som används vid beräkningar av de pågående klimatförändringarna brukar sötvatten betraktas som en kolsänka: Vattnet binder mer kol än vad det avger till atmosfären. Men de minsta vattenansamlingarna brukar inte ingå i klimatmodellerna. – Vår forskning...
Temperaturen i jordens sjöar ökar snabbare än i atmosfären och i världshaven. Förändringen är störst på norra halvklotet, där genomsnittstemperaturen stiger med 0,72 grader vart tionde år. Enligt forskarna påverkar den höga temperaturen dels tillgången på sötvatten men också ekosystemen. Bland annat kan giftalgsblomning och metanutsläpp öka i omfattning. Källa: Nasa
En analys av 18 byar i en region i New Mexico ger en konkret bild av det förödande mötet mellan européer och ursprungsbefolkning under koloniseringen. På bara 60 år minskade befolkningen från omkring 6500 personer till färre än 900. Beräkningarna utgår från såväl samtida källor som dagens arkeologiska analyser, och visar alltså att över 85 procent av befolkningen dog mellan 1620 och 1680. De första dokumenterade kontakterna mellan européer och lokalbefolkning i Jemez-provinsen i norra New Mexico skedde år 1541. Men den kraftiga avfolkningen dröjde tills franciskanska missionärer etablerade...
– Det luktar mammut-piss här, känner du det? frågar den ryska forskaren Nikita Zimov. Vi står upp till knäna i svart, tjock gyttja och borrar oss ner i jorden med en liten, högljudd och illaluktande bensindriven borr. Och faktum är att det ligger en stank som påminner om stall och svingödsel över hela stranden, och den blir starkare när jag måste ta emot mig med båda händer för att inte trilla och doppa ansiktet i den förrädiska gyttjan. Det här är Duvanni Yar i nordöstra Sibirien, där en flodfåra skär in i den ständiga permafrosten och öppnar ett fyrtio meter djupt utsnitt i den frusna...
Än så länge har jorden blivit knappt en grad varmare. Det kan gå att begränsa uppvärmningen till under två grader, men om bestämda globala åtgärder dröjer kan temperaturen stiga uppemot 4–5 grader mot seklets slut. Då skulle en 2-gradershöjning förstås inträffa tidigare. Egentligen finns det ingen ”säker” nivå på uppvärmning vad gäller effekterna på ekosystem och samhällen, men riskerna ökar med stigande temperaturer. På grund av sina andra utmaningar har Afrika begränsad anpassningskapacitet och är därmed särskilt sårbart för klimatförändringar som sker samtidigt med andra trender, som...