Annons

kvantfysik

Fråga: Om man lyckas skapa antimateria av ett visst ämne, till exempel guld, och sammanför det med vanligt guld så upphäver ju ämnena varandra.
Heisenbergs obestämbarhetsprincip är en av kvantfysikens hörnstenar. Den beskriver ett slags principiell suddighet på kvantnivå och sätter gränsen för hur precisa mätningar som kan göras. Om till exempel en partikels läge bestäms exakt vid en viss tidpunkt blir dess rörelsemängd i stället obestämd. Principen gäller dock enbart enskilda partiklar. Men nu har en spansk forskargrupp lyckats öka noggrannheten i mätningarna förbi Heisenbergs principiella gräns genom att låta partiklar växelverka med varandra. Mätningarna gjordes på en klump ultrakalla rubidiumatomer. En finstämd laserstråle fick...
Att tiden kan slå knut på sig själv är en något oväntad konsekvens av Einsteins allmänna relativitetsteori.
Genom att studera ett knippe gammastrålar som anlänt till rymdteleskopet Fermi efter en över 7 miljarder ljusår lång resa testade forskarna om ljusets hastighet verkligen är konstant.
Framtiden går inte att förutsäga, det är helt säkert enligt den amerikanska fysikern Michio Kaku.