Annons

människan

Ett amerikanskt företag har skapat en variant av atlantlax som växer dubbelt så fort som vanliga laxar. Den snabbväxande varianten är utrustad med en extra uppsättning tillväxthormongener, som hämtats från en närbesläktad art, kungslax. Den genmodifierade laxen skapades redan 1989. Sedan dess har företaget försökt få tillstånd att sälja den till laxodlare och till konsumenter. Nu rapporterar tidningen Nature att företaget sålt 4,5 ton laxfilé på den kanadensiska marknaden – det är första gången genmodifierade djur säljs som mat. Den amerikanska livsmedelsmyndigheten, FDA, godkände den...
Det visar forskare vid Karolinska institutet och Göteborgs universitet, som har jämfört registerdata för drygt 51 000 patienter i Sverige under åren 2005–2013. Under perioden skedde cirka 10 600 självmord eller självmordsförsök inom gruppen och det som analyserats var hur många av dessa som inträffade medan patienterna tog medicin eller inte. Bland dem som fått valproinsyra, som är det vanligaste alternativet till litium vid bipolär sjukdom, fanns ingen minskning under de perioder de tog sin medicin. Valproinsyra hade troligen ingen effekt alls på självmordsbeteende, enligt forskarna. De...
Lyckoforskning är ett snabbt växande forskningsfält om vad som gör människor nöjda med livet. – Men ofta fokuserar lyckoforskning på nationella genomsnitt, inte på minoriteter, säger Therese Nilsson , som är forskare i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning och medförfattare till studien. Så vi ville se om det fanns grupper som faller ut från genomsnittet, till exempel sexuella minoriteter . Hon och hennes kolleger har därför jämfört homosexuella män i nästan 130 länder i världen i databasen Gay happiness index , och testat data mot en mängd faktorer som kan tänkas påverka...
Bild: Johan Jarnestad Hängig i ett halvår, eller bara lätt snuva någon enstaka försommarvecka? Ungefär var fjärde till var femte person känner av någon form av hösnuva – alltså pollenallergi. Men vad är det egentligen för något? Pollenallergi är en missriktad reaktion från immunförsvaret. Av någon anledning har det uppfattat pollen som ett hot och skapat antikroppar mot det. Pollen innehåller växternas hanliga könsceller. Vindpollinerade växter, som gräs och de flesta träd, ger ofta starkast allergisk reaktion. Håll koll på pollen Först lövträd, sedan gräs, sist gråbo – det är...
Bipolär sjukdom, bipolär affektiv sjukdom och manodepressiv sjukdom är tre helt synonyma benämningar på samma sjukdom. Inom medicinska och vetenskapliga kretsar används numera benämningen bipolär, men i dagligt tal hör man fortfarande beteckningen manodepressiv. För många år sedan frångick man benämningen manodepressiv för att tydligare skilja sjukdomen från depression. Synsättet har samtidigt utvecklats på så sätt att bipolär sjukdom delas upp i olika grupper beroende på maniernas allvarlighetsgrad, till exempel typ 1 och typ 2, eller efter sjukdomsförlopp såsom snabbsvängande, så kallad...
Under sömnen stänger vi till stor del ute omvärlden och blir därför extra sårbara för potentiella faror som kan lura i mörkret. Trots dessa risker har sömnen bevarats genom evolutionen, vilket tyder på att det är något väldigt viktigt som sker när vi sover. Sömnen är alltså inte bara någonting vi behöver för att vila och spara energi. Sömn kan delas in i olika stadier såsom djupsömn och REM-sömn ( Rapid Eye Movement , det vill säga snabba ögonrörelser). Under REM-sömnen är det vanligt att man har mycket drömmar. Den kallas därför även för drömsömn. När vi sover så avlöser dessa sömntyper...