Annons

människan

Somliga artiklar sprider sig som en gräsbrand, andra faller i glömska. För att ta reda på hur folk reagerar på olika texter har amerikanska forskare gjort en ovanlig typ av läsarundersökning. Sammanlagt 80 studenter fick ligga i en hjärnkamera och läsa artiklar om hälsa från tidningen New York Times . På en femgradig skala skulle de skatta hur troligt det var att de skulle dela artiklarna på Facebook. Försökspersonernas skattningar gav en ganska god bild av vilka artiklar som blev virala i verkligheten. Det gjorde även prognoser baserade på studenternas hjärnaktivitet. – En del av...
De två stora migrationer som format Europas befolkning under forntiden såg helt olika ut. Det framgår av en ny studie som baseras på DNA-analyser av fynd från stenåldern och bronsåldern. Den första migrationen , som förde jordbruket från Mellanöstern till Europa för nästan 10 000 år sedan, bestod av män och kvinnor i en jämn fördelning. Men den andra migrationen för 5 000 år sedan, från stäpperna norr och Kaspiska och Svarta havet västerut, bestod till nio tiondelar av män. – Det visar att det handlat om två helt olika processer, säger Mattias Jakobsson , professor i genetik vid Uppsala...
Under andra världskrigets sista vinter slog svälten till i Nederländerna. Även ofödda drabbades. Senare i livet hade svältens barn dubblerad risk att få schizofreni eller någon annan så kallad icke-affektiv psykos. Samma sak hände i Kina efter ”Det stora språnget”, ett planekonomiskt experiment som slutade i svältkatastrof. Nu har forskare vid Karolinska institutet upptäckt en ökad risk för samma sjukdomar bland barn till svenska kvinnor som gick upp mindre än åtta kilo under en graviditet. Barnens risk att senare i livet få en icke-affektiv psykos steg med drygt 30 procent. – De historiska...
Efter ett snöfall på 20 centimeter ökar männens risk att dö av en hjärtinfarkt med en tredjedel. För kvinnor finns ingen motsvarande riskökning. Det visar registerdata från närmare 200 000 personer som antingen avlidit eller behövt sjukhusvård på grund av en hjärtinfarkt i den kanadensiska provinsen Québec sedan år 1981. Sambandet har med snöskottning att göra, enligt en rapport i den kanadensiska läkarföreningens tidskrift CMAJ . Författarna skriver att män skottar mer snö än kvinnor, i synnerhet efter stora snöfall, och uppmanar läkare att informera patienter med hjärtproblem om...
Genom att förbereda mottagaren på att det förekommer desinformation kan man öka tilltron till seriös forskning om klimatet. Det visar en studie med 2 167 deltagare i USA, som publicerats i Global Challenges . En grupp fick veta att 97 procent av klimatforskarna är överens om människans påverkan på klimatet, något som ökade deras tilltro till forskningens konsensus. En annan grupp fick det felaktiga budskapet att forskarna är oeniga, vilket sänkte tilltron till att det råder konsensus i frågan. När deltagarna först fick konsensusbudskapet och därpå tog del av det förnekande budskapet,...
Av alla de hormoner som deltar i regleringen av ämnesomsättningsprocesser, tillväxt, blod- trycksreglering med mera så hamnar testosteron i en klass för sig. Inte för att det är ett livsviktigt hormon, som exempelvis kortison, utan för att det är så mytomspunnet. Uppfattningar och åsikter om testosteronets funktioner formas till stor del av medierna, och då snarare på tidningarnas kultursidor än deras vetenskapssidor. Retoriskt slagkraftiga begrepp som ”testosteronstinna hannar” eller ”rummet var fyllt av testosteron” väcker och stimulerar fantasier om vad testosteron har för roll och...