Annons

människan

Inuti en liten låda som inte är större än en mobiltelefon ryms levande modeller av mänskliga organ i skalan 1:100 000. Tekniken, som nu utvecklas snabbt på flera håll i världen, kallas human on a chip och är en simulering av en människa. Organ och vävnader sammanlänkas med tunna slangar, mikrofluidala system, för att efterlikna den mänskliga kroppen. Ett av de företag som har kommit längst är TissUse i Berlin, en avknoppning från stadens tekniska universitet. – Vi har nu chip där vi kan kombinera fyra olika organ sammankopplade med två kretslopp. Mellan dem sitter en njure, precis som i den...
Nattfastan, tiden mellan dagens sista måltid och nästkommande dags första, bör inte överstiga elva timmar för äldre patienter. I annat fall ökar risken för att drabbas av undernäring. Det framgår av en ny studie vid Uppsala universitet, där 1 771 patienter i åldrarna 65–99 år deltog. Av de undersökta patienterna var 65 procent drabbade, eller låg i riskzonen för att drabbas, av undernäring. De patienter som hade en nattfasta längre än elva timmar löpte 67 procent högre risk för att av drabbas. Enligt dietisten Lisa Söderström vid Uppsala universitet, som nyligen presenterade den nya studien...
Feta kvinnor som väntar barn drabbas av fler komplikationer än andra. Bland annat ökar risken för att barnet föds för tidigt. Men det mest effektiva ingreppet mot fetma – en magsäcksoperation – löser inte det problemet. – Tvärtom ser vi att risken blir något högre, säger Ingmar Näslund, kirurg och överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro. Antalet magsäcksopererade kvinnor i fertil ålder har ökat kraftigt de senaste tjugo åren. Ingmar Näslund och hans medarbetare har gått igenom register med nästan 2 000 barn födda av kvinnor efter en fetmaoperation. Som jämförelse använde de barn till...
Antalet barn med diabetes typ 1 har nästan fördubblats i Sverige sedan 1980-talet. Sjukdomen beror på att immunsystemet förstör celler som tillverkar insulin i bukspottkörteln. – Våra resultat stödjer misstanken om ett samband mellan antibiotika och diabetes, säger Thomas Greiner, forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Han ingår i en forskargrupp som gav antibiotika till musungar med en genetisk sårbarhet för diabetes typ 1. Dosen motsvarade den som ges till barn. Upprepade antibiotikakurer ledde till att över hälften av mössen utvecklade sjukdomen. I en kontrollgrupp utan antibiotika...
JUBILEUMSPODDEN #9: Beach Boys album ”Pet Sounds” fyller 50 år. Efter det sjönk Brian Wilson in i psykisk ohälsa och drogmissbruk. Simon Kyaga, psykiatriker och världsledande forskare inom kopplingen mellan kreativitet och psykisk ohälsa samtalar med Modern Psykologis Jonas Mattsson om psykisk ohälsa och det kreativa geniet. Prenumerera på Jubileumspodden: iPhone | Android
Människans längd påverkas delvis av genetik, men ännu mer av miljö, det vill säga kost och hälsa. Mammans hälsa och näringsintag under graviditeten spelar även roll. Långa människor har dessutom i regel längre livslängd, högre utbildning och högre lön. Tidigare i Sverige hade längd en tydlig koppling till klass. En ny analys av globala data över mäns och kvinnors längd visar att längden hos världens befolkning har förändrats på helt olika sätt under 1900-talet. Européerna blev längre under början och mitten av 1900-talet, varefter tillväxten har avstannat i flera länder. I många länder i...