Annons

medicin

Vissa läkemedel mot tuberkulos angriper ett särskilt enzym hos bakterierna. Tyvärr kan bakterierna bli resistenta genom att sluta tillverka detta enzym. Nu har en internationell forskargrupp hittat ett ämne som via en tidigare okänd mekanism tvingar bakterierna att börja tillverka enzymet på nytt. Följden blir att läkemedlen återfår sin effekt, resistensen försvinner. Den nya behandlingen botade möss från tuberkulos resistent mot medicinen etionamid, enligt en rapport i tidskriften Science . Etionamid kan ge kraftigt illamående och andra biverkningar, och används därför bara på patienter...
Under andra världskrigets sista vinter slog svälten till i Nederländerna. Även ofödda drabbades. Senare i livet löpte svältens barn dubblerad risk för att få schizofreni eller någon annan så kallad icke-affektiv psykos. Samma sak hände i Kina efter ”Det stora språnget”, ett planekonomiskt experiment som slutade i svältkatastrof. Nu har forskare vid Karolinska institutet upptäckt en ökad risk för samma sjukdomar bland barn till svenska kvinnor som gick upp mindre än åtta kilo under graviditeten. Barnens risk för att senare i livet få en icke-affektiv psykos steg med drygt 30 procent. – De...
Efter ett snöfall på 20 centimeter ökar männens risk att dö av en hjärtinfarkt med en tredjedel. För kvinnor finns ingen motsvarande riskökning. Det visar registerdata från närmare 200 000 personer som antingen avlidit eller behövt sjukhusvård på grund av en hjärtinfarkt i den kanadensiska provinsen Québec sedan år 1981. Sambandet har med snöskottning att göra, enligt en rapport i den kanadensiska läkarföreningens tidskrift CMAJ . Författarna skriver att män skottar mer snö än kvinnor, i synnerhet efter stora snöfall, och uppmanar läkare att informera patienter med hjärtproblem om...
Av alla de hormoner som deltar i regleringen av ämnesomsättningsprocesser, tillväxt, blod- trycksreglering med mera så hamnar testosteron i en klass för sig. Inte för att det är ett livsviktigt hormon, som exempelvis kortison, utan för att det är så mytomspunnet. Uppfattningar och åsikter om testosteronets funktioner formas till stor del av medierna, och då snarare på tidningarnas kultursidor än deras vetenskapssidor. Retoriskt slagkraftiga begrepp som ”testosteronstinna hannar” eller ”rummet var fyllt av testosteron” väcker och stimulerar fantasier om vad testosteron har för roll och...
Spontant blödande sår som liknar de som Jesus anses ha fått vid korsfästelsen, vanligtvis i handflatorna, benämns stigmata. Emellertid finns inga övertygande belägg för att blödning på just dessa ställen kan uppstå spontant och inga sådana fall finns tydligt dokumenterade. Blödningarna framkallas i stället mekaniskt eller med kemikalier. Några personer har avslöjats eller erkänt att de själva framkallat stigmata – inklusive ett par helgon. Skälen till att personer bluffar om stigmata kan vara att få personlig uppmärksamhet eller religiösa privilegier. Möjligen kan blödningar även framkallas...
En spontan utanför kroppen-upplevelse lämnar ofta kvar en känsla av att det kanske finns en fortsättning efter döden. Något liknande kan även hända i den virtuella verkligheten, enligt forskare i Spanien. Med hjälp av VR-glasögon lyckades de skapa en illusion av att själen lämnar kroppen. Frivilliga försökspersoner fick uppleva att de hamnat i en fullt rörlig datoranimerad kropp. Via en dräkt med inbyggda vibratorer fick de trovärdiga känselintryck när datoranimerade bollar träffade den virtuella kroppen. Video of Utanför kroppen-upplevelse dämpar dödsrädsla Efter en stund lyfte forskarna...