Annons

Medicinteknik

Metoden, som utvecklats vid Technische Universität i Dresden, Tyskland, bygger på att celler har olika mjukhet. Cancerceller är till exempel lättare att klämma ihop än vanliga celler. – Med tidigare metoder var man tvungen att märka in celler med antikroppar som känner igen proteiner på cellytan. Cellerna separeras då med avseende på biologiska egenskaper som man vet om i förväg. Den nya metoden sorterar celler enbart utifrån mekaniska egenskaper. Man kan se skillnad på olika typer av celler som man inte kan särskilja med tidigare metoder, säger Jonas Tegenfeldt, professor vid Lunds...
Forskare i Tyskland och Japan har konstruerat en elektronisk hud som känner av magnetfält. Den är bara två mikrometer tjock och kan lätt fästas på fingret eller handflatan. Via en elektronisk krets är ”e-huden” kopplad till en mottagare, där en rad LED-lampor börjar lysa när man närmar sig ett magnetfält. Sensorn kan användas för navigation och i personliga säkerhetsapplikationer. Metoden är också användbar i medicinska implantat och för att mäta muskelaktivitet i realtid. Sensorn är förvånansvärt elastisk och kan böjas tusentals gånger utan att ta skada.
Det amerikanska läkemedelsverket FDA har godkänt en sorts pacemaker som minskar aptiten. Behandlingen innebär att en liten dosa opereras in mellan magsäcken och matstrupen. Via elektroder blockerar dosan de nervimpulser som i huvudsak styr känslan av hunger. Bäraren känner sig mätt tidigare och äter därför mindre. Dosan kan justeras och slås av och på med en fjärrkontroll. Produkten har tagits fram av det amerikanska företaget Enteromedics och är än så länge enbart godkänd för behandling i USA. När behandlingen kan komma till Sverige är inte klart.
Nu har det gått knappt två år sedan Magnus, 42, fick sin världs­unika armprotes – och den fungerar fortfarande som den ska. Det unika med protesen är att den sitter fast förankrad i skelettet, och har en direkt koppling till nerverna i den kvarvarande armstumpen. Det innebär att nervsignalerna som styr protesens rörelser blir betydligt mer exakta än om nervaktiviteten avläses med en manschett på utsidan av huden. Dessutom finns det möjlighet att i framtiden låta nervsignalerna gå åt andra hållet – från armen till hjärnan – så att armen får en konstgjord känsel. Operationen ägde rum för knappt...
Varje år får omkring 25 000 cancerpatienter strålbehandling i Sverige. Normalt används högenergetisk röntgenstrålning, det vill säga bestrålning med fotoner. Men om ett år öppnar en stor klinik i Uppsala som i stället ska använda protoner. Skillnaden mellan foton- och protonterapi är att protoner går att styra i djupled: hur långt in i vävnaden de tränger beror på hur mycket energi de har. Genom att skjuta i väg dem lagom hårt kan man därför styra deras verkan till just de områden som man vill bestråla och därmed i stor utsträckning skona den friska vävnaden. Fotoner, däremot, växelverkar...
En hjärtpatient i Minneapolis har fått världens minsta pacemaker implanterad. Den är tio gånger mindre än en vanlig pacemaker – inte större än ett piller – och fördes genom en kateter direkt in till hjärtat via en lårven. Poängen är att göra ett så litet ingrepp som möjligt, samtidigt som risken för komplikationer minskar. Implantatet gjordes av läkaren Charles Gornick vid Abbott northwestern hospital i samband med ett kliniskt test.