Annons

miljöforskning

Forskare vid Linköpings universitet har fått ekonomiskt stöd av Energimyndigheten för att utveckla metoder för massproduktion av organiska solceller. Solcellerna ska tillverkas med en maskin som påminner om en tryckpress. Slutprodukten blir en supertunn solcellsfilm på rulle med en rad olika användningsområden. – Man skulle kunna klä in hela husfasader med solcellsfilm och formbarheten medför att man även kan tillverka markiser och persienner av dem. Dessutom kan man sätta dem direkt på fönstren, eftersom de är transparenta, säger professor Olle Inganäs som leder projektet vid Linköpings...
En smart bomullsfiber har utvecklats av forskare vid Eindhoven university of technology och The Hong Kong polytechnic university. Bomullsfibrerna behandlas med en temperaturkänslig polymer, vilket gör ytan väldigt svamplik vid låga temperaturer (23°C). Bomullen kan då absorbera fukt från luften motsvarande 340 procent av sin egen vikt. När temperaturen sedan stiger, till 34–40 °C, blir ytan i stället vattenavstötande och avger det absorberade vattnet. Den här cykeln kan upprepas många gånger. Forskarnas inspiration kommer bland annat från ökenlevande skalbaggar, som samlar dricksvatten på sin...
En ny sorteringsapparat baserad på artificiell intelligens känner igen flera tusen olika batterisorter, och kan även lära sig att identifiera smutsiga och trasiga batterier. De uttjänta batterierna placeras på ett rullband där de passerar en kamera. På några millisekunder analyseras bilderna och jämförs med batterier som finns lagrade i maskinens databas. När batterierna har identifierats puttas de ner i rätt sorteringskärl med hjälp av tryckluftsstrålar. Maskinen sorterar 5–10 batterier per sekund, vilket motsvarar minst 500 kilo batterier varje timme. – Maskinen lagrar även information om...
Jag kastar misstänksamma blickar mot soffan med tyget av mikrofiber. Ger den ifrån sig giftiga flamskyddsmedel, eller perfluorerade smutsavvisande ämnen?
Östersjöns kustområden blir allt syrefattigare. På 115 undersökta platser är syrehalten så pass låg att de klassas som hypoxiska – vilket innebär att de flesta organismer får problem att överleva. – Vi visste att situationen är allvarlig på större djup. Men vi blev överraskade av att upptäcka så många hypoxiska områden längs kusten, säger Daniel Conley, som är biogeokemist vid Lunds universitet och involverad i den nya studien. Huvudorsaken till syrebristen är stora utsläpp av näringsämnena fosfor och kväve från framför allt jordbruk och avlopp. Förbränning av fossila bränslen är också en...
Magnus Gålfalk var tretton år gammal när han för första gången tittade på natthimlen genom ett teleskop. – Jag såg Plejaderna och sedan var jag fast, säger han. Intresset för astronomi ledde med tiden till en doktorsexamen vid Stockholms universitet. Magnus Gålfalk skrev en avhandling om unga stjärnor, som han fotograferade med avancerade värmekameror. Nu planerar han att rikta ett liknande instrument mot landbacken för att fotografera flöden av starka växthusgaser som metan och lustgas. Det skulle kunna ge en bättre bild av vad jordbruk, städer och andra naturtyper betyder för...