Annons

neurologi

Det finns en lång rad avsnitt i människans arvsmassa som ökar risken för schizofreni. Men biologin bakom sambanden har varit helt okänd. Nu har forskare i USA fördjupat analysen av det viktigaste avsnittet, som innehåller ritningarna till delar av immunsystemet. Med hjälp av data från närmare 65 000 människor kom de fram till att en av generna (C4) också hjälper till att gallra bort överflödiga nervkopplingar i hjärnbarken. Det är känt att människor med schizofreni har något tunnare hjärnbark än andra. Som en del av hjärnans normala utveckling försvinner överflödiga kopplingar i pannloberna i...
Före födseln och under våra första levnadsår är hjärnan som mest formbar och kan kompensera även för häpnadsväckande stora avvikelser. Fallet du beskriver rör medfödd avsaknad av lillhjärnan, vilket är extremt sällsynt. En motsvarande förlust av lillhjärnan hos en vuxen människa skulle orsaka mycket allvarliga problem med förlorad motorisk kontroll. Kvinnan det handlar om kunde så småningom lära sig att gå och i övrigt klara sig ganska bra, trots att hela lillhjärnan saknades, vilket visar den omogna hjärnans fantastiska kompensationsförmåga. Den vuxna hjärnan är mycket känsligare för skador...
Småsyskon till barn med autismdiagnos har svårare att planera sina rörelser under spädbarnstiden. Det visar ett experiment vid Uppsala barn- och babylab, där 45 tio månader gamla barn, varav 29 hade syskon med autismspektrumtillstånd (AST), fick försöka fånga en rullande boll. Båda grupperna lyckades lika många gånger. Men syskon till barn med AST hade svårare att planera sina rörelser än de andra spädbarnen. Syftet med experimentet är att se om det går att upptäcka autism redan i spädbarnsåldern. Genom att underlätta diagnostiseringen vill forskarna att de berörda ska kunna få tidigare...
En grupp forskare vid Karolinska institutet i Solna har hittat ett sätt att lura hjärnan att kroppen har blivit genomskinlig. I experimentet får en försöksperson ta på sig ett par virtual reality-glasögon och titta ner mot sin kropp. Men i stället för kroppen syns bara ett tomrum. Illusionen uppstår när försöksledaren nuddar personen med en bred pensel, och samtidigt gör exakt samma rörelser med en annan pensel i tomma luften inför en kamera kopplad till virtual reality-glasögonen. I ett uppföljande experiment fick försökspersonerna möta en publik av bistra människor via glasögonens...
Genom att studera hjärnan med magnetkamera kan man se om en patient med social fobi är mottaglig för kognitiv beteendeterapi, kbt, eller inte. Det visar en ny studie vid Linköpings universitet, där hjärnaktiviteten hos 26 personer med social ångeststörning analyserades med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi, fMRI. Bland annat studerades hjärnans aktivitet när deltagarna tog del av texter med självriktad kritik. Efter hjärnavbildningen behandlades deltagarna med nio veckors kbt över internet. Ett år senare utvärderades resultatet av terapin genom att utomstående psykologer...
Elstötar, oljud och äckliga smaker i kombination med tobaksrök i vaket tillstånd har inte visat sig hjälpa rökare att fimpa. Men under sömnen verkar hjärnan vara mottaglig för att koppla samman lasten med känslan av obehag. Israeliska forskare utsatte 66 rökare för tobaksrök tillsammans med lukten av rutten fisk eller ruttna ägg vid upprepade tillfällen under en enda natt. Bäst effekt hade behandlingen om dofterna kom under den relativt ytliga sömnen som kallas stadium 2. – Den följande veckan rökte de ungefär 30 procent mindre, säger Anat Arzi, neurobiolog vid Weizmanninstitutet i Rehovot,...