Annons

Nu & då

Johan Gustafsson togs till fånga av al-Qaida i Mali och hölls som gisslan i nästan sex år. För att öka sina chanser att överleva konverterade han till islam. Efteråt har han grubblat över den religion han mötte hos terroristerna. F&F förde samman honom med islamologen Leif Stenberg. Det blev ett tre timmar långt, intensivt samtal om bland annat al-Qaida, Toyotapickuper, soluppgångar i öknen, parfym, korantolkningar och fotboll. Det här är inte en intervju. Det är tre intervjuer: en forskare som intervjuar en informant, en person som i flera år varit gisslan hos islamister och som vill ha...
En vetenskaplig stiftelse knuten till den amerikanska sockerindustrin finansierade år 1968 ”projekt 259” som skulle ta reda på hur socker påverkar blodfetter hos råttor. Inledande experiment tydde på att tarmfloran bidrar till att höja halten av skadliga blodfetter hos råttor som äter mycket socker. Dessutom steg koncentrationen av ett enzym med en misstänkt koppling till cancer i urinblåsan. De preliminära resultaten ledde till att stiftelsen stoppade vidare utbetalningar till projekt 259, som ännu inte var klart. Det rapporterar forskare vid University of California i San Francisco som har...
Förra året utsattes nästan var sjätte person i Sverige i åldern 16–79 år för någon typ av brott. Det är en ökning mot tidigare år och andelen, 15,6 procent, är den högsta uppmätta nivån sedan mätningarna startade år 2006, uppger Brottsförebyggande rådet . Andelen av befolkningen som utsatts för till exempel sexualbrott har mer än fördubblats, från knappt en procent till 2,4 procent, enligt Nationella trygghetsundersökningen (NTU), en enkätstudie av drygt 11 000 personer. Om man tittar på unga kvinnor (16–24 år) så uppger 14 procent att de utsatts för sexualbrott det senaste året. Om kvinnor...
Antalet aktiva användare på sajten Nordfront, som drivs av nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelsen har ökat varje år sedan 2010. Nu är antalet 4 400 användare och denna sajt har flest aktiva användare av de högerextrema sajterna, enligt en studie från Totalförsvarets forskningsinstitut. Övriga sajter har istället tappat aktiva användare. Nordiska motståndsrörelsens ideologi kan klassas som våldsbejakande radikal nationalism, och de över 4 000 artiklar som har publicerats handlar i tur och ordning om Nordfront, media, politik, Sverige, brott, judar, invandring och nationalism. I...
Våra förfäders längd har inte utvecklats linjärt. Forskare från Cambridge university har analyserat kvarlevor från 311 individer från vår förhistoria, från för fyra miljoner år sedan till omkring 10 000 år f.Kr. Det visade sig att vägen från apa till människa inte var helt spikrak. Även om den långsiktiga utvecklingen gick från mindre till större individer så skedde flera avsteg längs vägen, då vi tillfälligt blev kortare. Resultaten har publicerats i Royal Society Open Science .
År 1975 beräknades 11 miljoner pojkar och flickor lida av barnfetma i världen. I dag är siffran över 120 miljoner. I relativa tal handlar det om en ökning från mindre än en procent av barnen till 5,6 procent av flickorna och 7,8 procent av pojkarna. I många rika länder i Europa och Nordamerika har kurvan börjat plana ut under de senaste åren, medan barnfetman fortfarande ökar oroväckande snabbt i länder som Indien och Kina. Samtidigt finns det – trots en kraftig minskning över tid – drygt 190 miljoner underviktiga barn i världen, främst i länder som Etiopien, Niger och Senegal. Resultaten...