Annons

Nu & då

De två stora migrationer som format Europas befolkning under forntiden såg helt olika ut. Det framgår av en ny studie som baseras på DNA-analyser av fynd från stenåldern och bronsåldern. Den första migrationen , som förde jordbruket från Mellanöstern till Europa för nästan 10 000 år sedan, bestod av män och kvinnor i en jämn fördelning. Men den andra migrationen för 5 000 år sedan, från stäpperna norr och Kaspiska och Svarta havet västerut, bestod till nio tiondelar av män. – Det visar att det handlat om två helt olika processer, säger Mattias Jakobsson , professor i genetik vid Uppsala...
En stabil relation bygger på att båda parter har en gemensam bild av hur mycket tid man lägger på hushållsarbete. Detta framgår av en ny studie där drygt 1 000 svenska heterosexuella par svarat på frågor om sitt eget och partnerns hushållsarbete. I och med detta har forskarna kunna se om par har en liknande eller divergerande uppfattning om hur mycket var och en gör i hemmet. Kvinnor som gör mer hushållsarbete än sin manliga partner är överlag mindre nöjda med relationen och mer benägna att fundera på skilsmässa. I de relativt ovanliga relationer där båda parter anger att männen gör mest...
Ett nytt globalt index, ”Womens political empowerment index, 1900–2012”, som bygger på stora datamängder görs nu tillgängligt för forskare och allmänhet. Aksel Sundström, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. F&F har talat med Aksel Sundström , statsvetare vid Göteborgs universitet, som är en av forskarna vid projektet Varieties of Democracy (V-dem), och som publicerat en artikel om detta. Vad är detta för index? – Detta är ett försök att skatta hur mycket makt och möjligheter kvinnor har fått i ett visst land vid ett visst tillfälle. Det finns förstås andra index sedan...
”År 2015, i skrivande stund det sista året med tillgängliga data, är kvinnors sjuktal 90 procent högre än mäns. Skillnaden är den största som observerats, inte bara sedan den allmänna sjukförsäkringens införande för dryga 60 år sedan utan sedan statistik över sjuktal började publiceras.” Det skriver Tobias Karlsson , forskare i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, i en ny studie av sjukskrivningar bland män och kvinnor under perioden 1901 till 2015. I början av hans undersökningsperiod, för drygt hundra år sedan, hade kvinnor och män ungefär samma antal sjukdagar. –...
Denna bok kan delvis läsas som en fortsättning på Karin Bojs bok Min europeiska familj . Det handlar med andra ord om dna och jakten på vårt ursprung. Författarna berättar om hur dna-analyser kan komplettera bilden av vår historia. I detta fall handlar det om pappornas historia, eftersom forskarna har utgått från dna i männens y-kromosomer, vilket har tekniska fördelar. Det är fascinerande att följa spåren av hur det vi i dag kallar Sverige har befolkats i olika vågor under 11 000 år. Men boken är något mer spretig än Karin Bojs förra bok. Det mest spännande är att man nu i detalj kan belägga...
Namnet Erasmus är numera mest förknippat med ett utbytesprogram för ungdomar i Europa. Högskolestudenter får generös finansiering för att utföra en del av sina studier på en annan plats i Europa. Programmet är träffande döpt efter Erasmus av Rotterdam. Att namnet är passande framgår tydligt när man läser Nina Burtons lysande bok Gutenberggalaxens nova . Erasmus var en berest, lärd och utåtriktad europé, som ständigt flyttade mellan dåtidens kulturella metropoler i Europa. Gutenbergs tryckpress förändrade mycket. Den var förutsättningen för 1500-talets medierevolution. Men likt dagens...