Annons

Nu & då

I en intervju bara några månader före sin död resonerade Albert Einstein om hur det går till när vi skaffar oss ny kunskap om världen. Med intellektet kan vi bygga vidare på det vi redan vet och det vi kan bevisa – men bara till en viss gräns, förklarade han. För att komma ännu längre krävs att vi också vågar släppa taget om det vi känner till och låter tanken ta ett språng. Det krävs fantasi. Einstein vände sig till reporterns son, en ung student vid Harvard som följt med till intervjun, och sa: ”Det viktiga är att aldrig sluta fråga. Nyfikenheten har sitt eget existensberättigande.” I dag...
I början av maj demonstrerade hundratals människor i Rumäniens huvudstad Bukarest. Flera av dem bar vita munskydd med texten: ”Korruption dödar”. Några dagar tidigare hade rumänska medier rapporterat att stora mängder farliga kemikalier förekommit inom sjukvården. Läkemedelsföretaget Hexi Pharma hade under lång tid sålt desinfektionsmedel som till 90 procent bestod av andra substanser än vad etiketten angav. Hexi Pharma var huvudleverantör till 350 rumänska sjukhus och hade försett dem med kemiska produkter för rengöring av operationsutrustning och vårdpersonalens händer. Desinfektion är...
Land Andel överviktiga i procent (BMI>30) Malta 26,0 Lettland 21,3 Turkiet 21,2 Ungern 21,2 Estland 20,4 Storbritannien 20,1 Tjeckien 19,3 Slovenien 19,2 Kroatien 18,7 Finland 18,3 Litauen 17,3 Grekland 17,3 Polen 17,2 Tyskland 16,9 Spanien 16,7 Portugal 16,6 Slovakien 16,3 Luxemburg 15,6 Frankrike 15,3 Danmark 14,9 Bulgarien 14,8 Österrike 14,7 Cypern 14,5 Sverige 14,0 Belgien 14,0 Nederländerna 13,3 (Norge 13,1) Italien 10,7 Rumänien 9,4 I genomsnitt har var sjätte EU-medborgare ett BMI som är högre än 30, vilket räknas som fetma. Andelen är högre bland dem som har lägst utbildning, och...
För att öka andelen elbilar görs stora investeringar i laddstolpar för batteribilar och vätgasstationer för bränslecellsbilar. Men vilket teknik ger störst miljövinst i förhållande till kostnaderna? Den frågan har forskare vid amerikanska Stanford och Tekniska universitet i München, TUM, gått till botten med. De utgick från ett samhälle med 8 000 invånare i Kalifornien och använde en datormodell för att räkna ut hur det totala energibehovet påverkas om andelen elbilar ökar till 38 procent till 2035. I beräkningarna ingick att vätgasen till bränslecellsbilarna tillverkas lokalt genom att...
Antalet dödade i terrordåd minskade något under förra året, enligt Global terrorism index 2016 . Liksom tidigare skördas merparten av offren för terrorismen i fem länder: Irak, Afghanistan, Nigeria, Pakistan och Syrien. I Irak och Nigeria har terrorn avmattats något, vilket bidragit till minskningen under året. Antal döda i terrordåd i världen, år 2000–2015. Sedan år 2000 har över 170 000 människor dödats i över 73 000 terrorattacker. Bild: Global terrorism index 2016 En ny trend är dock att allt fler OECD-länder har fått uppleva terrordåd. Det har att göra med att Islamiska staten eller...
Social förmåga försämras med fallande födelseordning. Detsamma gäller uthållighet, stresstålighet, initiativförmåga och känslomässig stabilitet. Dessa förmågor har ett starkt samband med hur bra det går i arbetslivet – om man blir chef, till exempel. Ett storasyskon har 20 procents större chans att bli chef än syskon nummer tre. En förstfödd man har 33 procents större chans att vara toppchef jämfört med tredjefödda män. ”Syskonordningen har […] långtgående konsekvenser för människors karriärval. Förstfödda jobbar i större utsträckning som chefer, medan yngre syskon är mer benägna att driva...