Annons

Nu & då

1 | Vad var sodomi på senmedeltiden? – Generellt syftade man på sexuella normbrott av många slag – det kunde handla om samlagsställningar med kvinnan ovanpå till exempel. Men efter hand så syftade det främst på anala samlag mellan män. Detta ansågs strida mot naturens ordning. 2 | Hur kommer det sig att du började studera hur kungar anklagades för sodomi? – Relationen politik, makt och sexualitet har alltid intresserat mig. Och jag har velat ge forskning om monarkin – som kanske har varit lite mossig – ett nytt perspektiv genom att undersöka synen på sexualitet. Efter lite inläsning så visade...
Nudging är ett sätt att förändra människors beteende genom att man designar själva beslutssituationen. Inga beslutsalternativ tas bort, inte heller förändrar man de ekonomiska incitamenten – i stället förlitar man sig på insikter från beteendevetenskap när man bestämmer hur beslutet, de olika valmöjligheterna eller de möjliga konsekvenserna av beslutet presenteras. En nudge kommer aldrig att fungera på någon som inte vill ändra sitt beteende, men för den som vill ändra sitt beteende kan en nudge ge effekt, exempelvis genom att synliggöra ett specifikt val eller subtilt påminna om varför ett...
År 2000 inträffade den största förändringen någonsin i förhållandet mellan stat och civilsamhälle i Sveriges historia. Efter nästan 500 år av statskyrka förvandlades Svenska kyrkan formellt till en civilsamhällesorganisation, ett samfund bland andra. Ändå är det inte riktigt så enkelt, vare sig i praktiken eller i lagstiftningen. Till exempel ombesörjer Skatteverket ännu indrivningen av kyrkans avgifter. Ännu viktigare är kanske att för många medborgare förblir Svenska kyrkan just ”svensk”. Den är en viktig del av vår kultur och av vårt gemensamma samhällsbygge. Kopplingen mellan Svenska...
Dagens äldre är piggare och friskare än någonsin tidigare. Sedan år 2000 har andelen äldre som fortsätter att arbeta efter 65-årsdagen fördubblats. Forskare vid Linnéuniversitetet har nu tagit reda på vad som driver dem. Förutom registerdata har forskarna skickat ut enkäter till 20 000 seniorer, främst 40-talister, om deras inställning till arbetslivet efter 65 års ålder. Två faktorer står i centrum: god hälsa och att vara egenföretagare. Egenföretagare är dubbelt så benägna att arbeta vidare, och dålig hälsa är en viktig orsak till att pensioneras vid 65. Sysselsättningsgrad för äldre, 65–74...
Det är hårda tider för Nordkoreas enda privata universitet, Pyongyang university of science and technology (PUST). I våras grep den kommunistiska regimen två av dess medarbetare – båda amerikaner med koreansk bakgrund – och anklagade dem för ”fientliga handlingar” mot staten. Den senaste tidens missilkris innebär ytterligare prövningar. Universitetet drivs i huvudsak med stöd från kristna kyrkor i väst, och ungefär hälften av de närmare 80 lärarna är från USA. Nyligen förbjöd USA:s regering amerikanska medborgare att resa in i Nordkorea, vilket har orsakat akut lärarbrist på PUST. Uppsala...
Flera studier har visat att småsyskon i genomsnitt har det sämre förspänt, de har till exempel sämre betyg och lägre lön än sina äldre syskon. Nu vet vi att småsyskon även har sämre hälsa. – Våra resultat styrker denna generella insikt, säger Helena Svaleryd , forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien. Som mått på hälsa har forskarna utgått från barnens behov av sjukhusvård från födseln upp till 24 års ålder. Det visade sig att förstfödda har något sämre hälsa vid födseln, men efter det första levnadsåret vänder det. Därefter är det i stället...