Annons

Nu & då

Den negativa resultatutvecklingen i skolan har brutits, rapporterar Skolverket. ”De genomsnittliga resultaten i matematik och naturvetenskap i årskurs 8 är högre än förra gången TIMSS genomfördes och tillbaka på 2003 års nivå. Resultaten är dock fortfarande lägre än 1995 års nivå.” Samtidigt är svenska åttondeklassare fortfarande sämre än åttondeklassarna i våra tre grannländer, och svenska elever presterar under genomsnittet i matematik för EU- och OECD-länderna. Elever som nyligen anlänt till Sverige ingår inte i studien. TIMSS står för ”Trends in international mathematics and science study...
Det dröjde länge innan min favoritpoet Bob Dylan hörde av sig till Svenska Akademien, efter att han utsetts till Nobelpristagare i litteratur. Det ger mig associationer till ett annat Nobelpris, det som den 9 november 1922 tilldelades min favoritfysiker Albert Einstein. Trots att han hade fått förhandsinformation av ingen mindre än ordföranden i Nobelkommittén för fysik, Svante Arrhenius, redan i mitten av september, valde Einstein att resa till Japan på en lång föreläsningsturné. Kungliga Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, Christopher Aurivillius, telegraferade den 10 november till...
Om det fanns en tradition av att ropa ”äntligen” även när ekonomipriset offentliggörs så skulle nog många instämma, skriver bloggen Ekonomistas, ett kollektiv av framstående svenska nationalekonomiska forskare, när det blev klart att Oliver Hart och Bengt Holmström får årets ekonomipris till Albert Nobels minne för sitt bidrag till kontraktsteorin. Denna teori berör problemen med att utforma kontrakt så att alla parter blir så nöjda som möjligt. Det handlar alltså om att hantera intressekonflikter. – Jag tycker att det var ett mycket bra val. Det är ett forskningsområde som har en bred...
Detta är ett jättebra pris! säger Ronald Paul, professor i engelsk litteratur vid Göteborgs universitet. Det är spännande och kul att Svenska Akademien vågar gå utanför ramarna. Ronald Paul ser Bob Dylan som en existentiell poet, som har protesterat hela sitt liv. – Det finns en kärna av samhällskritik i allt han gjort, och en stark empati för de marginaliserade. Det är ett genomgående tema i hans texter och musik, tillsammans med en stark kritik av den amerikanska drömmen. Bob Dylans rötter finns i den bohemiska beattraditionen. Han lutar sig mot denna folkliga, amerikanska hippiepoesi som...
Inbördeskriget i Colombia har resulterat i minst 220 000 döda och omkring 5–6 miljoner internflyktingar, men nu råder eldupphör mellan vänstergerillan Farc och den colombianska staten. Vägen mot fred stärks av Nobelpriset. Det menar latinamerikakännaren Anne-Kathrin Kreft, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. – Jag är inte förvånad över priset, för detta fredsavtal har setts som en modell för hur fredsavtal ska se ut, säger hon. En rådgivande folkomröstning i början av oktober om fredsavtalet har dock bromsat processen, eftersom en knapp majoritet röstade nej...
Det finns inte så många paralleller mellan Horus och Jesus som föreslås i filmen. Horus var son till guden Osiris och gudinnan Isis. Umgänget dem emellan komplicerades av att Osiris var död och Isis behövde använda magi för att väcka honom till liv för just detta tillfälle. Hur sexakten gick till berättas dock i klartext, så någon jungfrufödsel var det inte tal om. Att Horus enligt myten skulle ha korsfästs eller återuppstått efter tre dagar finns inte heller direkta belägg för. Horus var en arketyp för att övervinna sjukdomar och hade därmed en stark koppling till helande, men det är inte...