Annons

Nu & då

Den globala medianinkomsten har nästan fördubblats mellan 2003 och 2013, i inflationsjusterade siffror. Det framgår av nya data från Oxfordekonomen Max Roser. Under samma period har även den globala medelinkomsten ökat med över 50 procent – och andelen som lever i absolut fattigdom har mer än halverats. Den globala ekonomiska ojämlikheten är dock fortfarande mycket påtaglig. Brytpunkten för den tiondel som tjänade mest i världen år 2013 ligger på en inkomst som är mer än 30 gånger högre än brytpunkten för den tiondel som tjänade minst i världen. Men skillnaden har minskat. År 2003 var...
Land Andel som röker dagligen (%) Bulgarien 28,2 Grekland 27,3 Turkiet 27,3 Ungern 25,8 Cypern 25,7 Kroatien 25 Lettland 24,6 Österrike 24,3 Estland 23,5 Spanien 23 Slovakien 22,9 Polen 22,7 Frankrike 22,4 Tjeckien 21,5 Litauen 20,4 Malta 20,1 Rumänien 19,8 Nederländerna 19,1 Belgien 18,9 Slovenien 18,9 Italien 17,8 Portugal 16,8 Tyskland 15,9 Luxemburg 14,6 Storbritannien 14,2 Danmark 13,8 Norge 12,9 Finland 12,6 Sverige 9,8 Andel dagliga rökare bland den del av befolkningen som är äldre än 15 år. Rökning är vanligare bland män inom hela EU, och den största könsskillnaden hittar vi i Litauen...
Korruption är ett svårt samhällsproblem , och merparten av världens befolkning lever i djupt korrumperade länder. I årets rapport från Transparency international konstateras att ojämlikhet har ett starkt samband med korruption, och att detta kan leda till ökad populism: ”När traditionella politiker inte kan stoppa korruptionen så blir befolkningen cynisk”, skriver Transparency International i sin nya rapport för 2016. Den region där korruptionen förändrats mest de senaste åren är Mellanöstern som, med undantag för Tunisien, sett en dramatisk ökning av korruption de senaste åren.
En studie vid University of Texas som bygger på data om drygt 42 000 amerikanska personer visar hur stora klyftorna mellan svartas och vitas levnadsförhållanden är i USA. Även om man kontrollerar för socioekonomiska faktorer som till exempel utbildningsnivå så löper svarta föräldrar i åldern 50-70 år tre gånger så hög risk att förlora en son eller dotter än vita föräldrar i samma ålder. – Detta hänger ihop med att svarta har lägre medellivslängd än vita i USA, säger Debra Umbertson , professor i sociologi vid University of Texas som är en av forskarna bakom studien. – Svarta i USA dör...
Socioekonomiska och utbildningsmässiga klyftor hänger ihop med antalet jihadresor från ett dussintal västeuropeiska länder, enligt en ny studie. Där blottläggs ett tydligt samband mellan antal jihadistresenärer per capita i europeiska länder och klyftor i utbildningsnivåer och på arbetsmarknaden mellan infödda och första och andra generationens invandrare från länder utanför EU. Sambandet mellan andelen IS-resenärer och klyftorna på arbetsmarknaden är stabilt. Forskaren Philip Verwimp , som skrivit artikeln, poängterar dock att denna analys inte behöver betyda att jihadister själva har...
Antibiotikaresistens är ett växande problem, och bara i Europa dör 25 000 människor om året på grund av detta. Överkonsumtionen av antibiotika varierar starkt mellan olika länder och kan betraktas som såväl ett socialt som ett medicinskt problem. Därför har forskare vid Göteborgs universitet undersökt sambandet mellan korruption och konsumtion av antibiotika. De har studerat över 100 europeiska regioner, eftersom det sedan tidigare är känt att variationerna är stora även inom länder. Analysen bygger på enkätsvar från 85000 EU-medborgare, som svarat på frågor om mutor och korruption inom...