Annons

Nu & då

Lyckoforskning är ett snabbt växande forskningsfält om vad som gör människor nöjda med livet. – Men ofta fokuserar lyckoforskning på nationella genomsnitt, inte på minoriteter, säger Therese Nilsson , som är forskare i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning och medförfattare till studien. Så vi ville se om det fanns grupper som faller ut från genomsnittet, till exempel sexuella minoriteter . Hon och hennes kolleger har därför jämfört homosexuella män i nästan 130 länder i världen i databasen Gay happiness index , och testat data mot en mängd faktorer som kan tänkas påverka...
Inom idrotten har de som är födda tidigt på året en fördel, men nya forskningsresultat nyanserar denna bild. Fotbollsspelare som är födda på hösten är överrepresenterade som vinnare av Guldbollen , som är ett pris som delas ut till Sveriges bästa spelare. Det handlar främst om spelare som är födda i augusti, oktober och november, men effekten når inte de som är födda i december. De är istället starkt underrepresenterade. – Detta skiljer sig från till exempel ungdomsfotbollen och ungdomslandslaget, där vi vet att de som är födda tidigt på året har en fördel, säger Lars Persson , som är...
Skottlossningarna har ökat i Sverige det senaste decenniet, och därmed har mönstret för det grova våldet förändrats. ”Forskningen visar en förändring i det dödliga våldet från inomhusvåld med vassa eller trubbiga vapen till utomhusvåld med skjutvapen, där den senare kategorin är svårare att lösa”, skriver forskare vid bland annat Stockholms universitet och Karolinska institutet i en ny studie om skottlossningar i storstäderna. De har analyserat 948 skjutningar i Stockholm, Göteborg och Malmö under åren 2011–2015, där en tredjedel ledde till personskador eller död. Det viktigaste resultatet är...
1 | Hur kom det sig att du intresserade dig för denna historia? – Jag fick i uppdrag av Naturhistoriska riksmuseet att skriva en historisk återblick inför deras 100-årsjubileum. Jag ville inte göra en sedvanlig hyllningstext, utan hoppades kunna bidra med något viktigare. När medarbetare på museet uppmärksammade mig på historien kring Olof Selling slogs jag av den starka laddning den fortfarande verkade ha. Jag blev nyfiken på vad som dolde sig bakom denna anmärkningsvärda episod i Sveriges vetenskapshistoria. 2 | I dag framstår det som absurt att Vetenskapsakademien skulle påstå att en...
Moderna sägner – berättelser av ett slag som flertalet av oss säkert har hört – har i Sverige framför allt uppmärksammats genom folklivsforskaren Bengt af Klintbergs böcker Råttan i pizzan (1986) och Den stulna njuren (1994). Dessa berättelser är starkt förknippade med den moderna världen, och i dem figurerar en rad tidstypiska företeelser som bilar, mikrovågsugnar och dejtande. Mycket talar dock för att de inte är så moderna som man först har trott inom forskningen, då ett antal av dessa historier kan spåras ända tillbaka till antiken. Många har säkert hört en av vår tids mest spridda...
Södra länken är en relativt nybyggd motortrafikled i Stockholm som kan stoltsera med att ha landets längsta biltunnel. I höjd med Hammarby sjöstad, som ligger i huvudstadens sydöstra del, kommer Södra länken upp i dagen. Ljudet från bilarna som väller ut ur tunnelns mynning är öronbedövande. Här passerar drygt 100 000 fordon varje dygn, vilket gör vägen till en av de mest trafikerade i landet. Två ovanligt trevliga broar gör det möjligt att korsa Södra länken utanför tunnelmynningen. De har båda meterhöga väggar på långsidorna som dämpar bullret och skymmer biltrafiken. Det växer buskar, träd...