Annons

Nu & då

I Costa Rica presterar eleverna sämst vid de skolor som ligger i de varmaste och fuktigaste delarna av landet. Det kan finnas många faktorer som förklarar detta samband, men Laura Villalobos-Fiatt , forskare på Handelshögskolan i Göteborg, har försökt isolera värmeeffekten. Hon har visat att skolnärvaron minskar med varje grad över 26 grader Celsius. Minskad närvaro har i sin tur ett starkt samband med sämre skolprestationer. Studien bygger bland annat på meterologiska observationer varje timme i olika delar av landet, och resultaten visar även att pojkar är något mer känsliga för värme...
De flesta känner till Röda arméns massvåldtäkter i Tyskland under andra världskrigets slutskede. I denna bok, skriven av den tyska historieprofessorn Miriam Gebhardt, vidgas perspektivet till vad som skedde på andra fronter. Det visar sig att exempelvis även amerikanska och franska trupper begick svåra övergrepp mot den kvinnliga befolkningen. Forskningsområdet är svårt. Mörkertalet är stort, liksom skammen för de inblandade – som ofta valde att tiga om övergreppen. Och dagens definitioner av våldtäkt är vidare än det var för 70 år sedan, varför fallgroparna är många. Inte desto mindre är...
1 | Varför har du skrivit boken? – Jag har funderat på vad kunskap är väldigt länge. Jag har funderat på om vi lever i ett kunskaps- eller snarare expertsamhälle, eftersom vi numera har en massa hjälpmedel som gör att vi kan gå förbi kunskap. Det handlar om miniräknare och nu smartphones, som tycks göra viss typ av kunskap alltmer överflödig. Vad gör detta med vår syn på kunskap? 2 | Du skriver en del om confirmation bias – att vi har lättare att ta till oss kunskap som stödjer våra tidigare ståndpunkter. Har du själv bytt ståndpunkt i någon viktig fråga? – Ja. Ett tag var jag influerad av...
För att reda ut den eviga frågan om det är boken eller filmen som är bäst har Forskning & Framsteg samkört två databaser med betygsatta böcker respektive filmer: Book crossing, som innehåller cirka 115 000 böcker och Internet movie database, som omfattar ungefär 56 000 filmer. Bild: Wikimedia Varje prick är ett verk som finns i både bok- och filmformat, totalt drygt 350 stycken. Grafen visar förhållandet mellan läsarnas respektive tittarnas betyg. Längs den prickade linjen är betygen likadana. De prickar som hamnar ovanför linjen är alltså verk som anses vara bäst i bokform och vice versa...
Ny forskning visar att hunnerna under sin folkvandring från Centralasien till Europa tog till sig bruket att linda skallen på småbarn för att ge huvudet en speciell form. Metoden spreds även till flera andra folkgrupper i östra och centrala Europa, och forskare har nu konstaterat att olika grupper tillämpade sinsemellan olika tekniker för att skilja ut sig från varandra. Källa: Plos One
Grillade benrester med bit- eller skrapmärken och uppbrutna kranier är exempel som indikerar att både vår egen art Homo sapiens och neandertalare har ägnat sig åt kannibalism. Men forskarna har länge varit osäkra på om det var ett rituellt fenomen, eller om den egna arten faktiskt utgjorde en betydande del av kosten. Nu har en brittisk forskare vid University of Brighton räknat ut kaloriinnehållet i människans olika kroppsdelar, samt uppskattat kaloriinnehållet i en neandertalare. Dessa värden har sedan jämförts med kalorimängden i andra byten som de bägge arterna bevisligen livnärde sig på...