Annons

Nu & då

I ett experiment i Norge delades fria gymkort ut till ett antal slumpmässigt valda universitetsstudenter. En kontrollgrupp med likvärdiga tidigare studieresultat fick inget gymkort. Tidigare studier har kunnat belägga ett samband mellan goda studieresultat och träning, utan att kunna fastslå vad som leder till vad. Experimentet visade att 70 procent av dem som fick gymkort besökte gymmet minst en gång, och denna grupp sedan tränade betydligt mer än kontrollgruppen – i genomsnitt en gång i veckan under den termin försöket varade. Gruppen som fick gymkort presterade även betydligt bättre i sina...
Nya mönster av forntida migration blir allt tydligare i forskningen . En ny studie visar att under brytningen mellan stenålder och bronsålder, för omkring 4 000 år sedan, etablerades många familjer i Centraleuropa genom att kvinnan anlände från platser långt därifrån till lokala män. Mönstret är tydligt i 84 fynd av mänskliga kvarlevor från en period av 800 år. Fynden är gjorda i området strax söder om Augsburg i södra Tyskland. Kvinnorna begravdes på samma sätt som männen i de dussintals gravplatser om forskarna undersökt, vilket tyder på att de integrerades i den lokala kulturen. Forskarna...
Sedan 1980 har männens förväntade medellivslängd ökat med nästan 8 år i Sverige. För kvinnorna är siffran drygt 5 år, enligt SCB . Den förväntade livslängden är nu 84 år för kvinnor och 80,5 år för män. Förväntad medellivslängd per kön 1980–2016 i Sverige. Bild: Statistiska centralbyrån Längt lever männen i Djursholm och kortast lever de i Kalix. Kvinnorna i Bjurholm lever längst, medan kvinnorna i Norsjö lever kortast. I början av 1970-talet hade Sverige världens högsta medellivslängd, men sedan dess har vi passerats av flera andra länder. I stora delar av Europa ser man samma mönster som i...
Statsvetaren Marco Nilsson vid Högskolan i Jönköping har intervjuat ett drygt dussintal jihadister från Sverige. Merparten har han träffat i Göteborgsområdet. Nyligen redovisade han några av sina forskningsresultat på ett seminarium vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Vilka är dina viktigaste forskningsresultat? – Att radikalisering och avradikalisering hänger ihop. Det handlar ofta om långa processer och att radikaliseringsprocessen – som kan se olika ut – påverkar hur en person ska kunna avradikaliseras. Sedan att hela jihadiströrelsen har radikaliserats. – Numera sker en...
Denna barnbok om vikingar är välskriven och trovärdig, men för att kontrollera mot målgruppen så har jag beordrat mina barn i åldrarna tio och tolv år att läsa boken. Tolvåringen gillade den, medan tioåringen var mer svårflörtad. För säkerhets skull har även jag läst boken och försökt se den med barnaögon. Så sammantaget – bra, lättläst, pedagogiskt och historiskt korrekt. Barnen gillade även Jonna Björnstjernas teckningar. Extra plus för bra kartor och flera pedagogiska bilder. Ett litet minus för alla utropstecken i texten. Jag tror att barn kan förstå att saker är viktiga utan utropstecken.
1 | Varför har ni skrivit en bok om skolgårdens historia? – Mina kolleger och jag har närmat oss detta från olika håll – någon från elevkulturen och jag själv från mobbningsfrågan – och vi kom på att detta ämne är förvånansvärt outforskat. 2 | När kan man tala om den första skolgården i Sverige? – År 1611 nämns utemiljön i en skolordning. Det handlade om att eleverna skulle stanna på skolans gård när de hade paus i undervisningen och att de skulle bete sig på ett visst sätt. Så där kan man tala om en form av skolgård, även om det i detta fall handlade om en plats främst kopplad till domkyrkan...