övervikt

Han beskriver forskning om både biologiska och kulturella mekanismer bakom övervikt - från hur hjärnans belöningssystem fungerar till hur olika människor ser på mat och måltider.
Men författaren är mycket tydlig med att de utvärderingar som medicinsk expertis gjort visar att detta är det enda sättet för gravt överviktiga att gå ner i vikt.
Tidigare fanns en utbredd uppfattning om att barn som ammas skyddas mot fetma, jämfört med barn som flaskmatas.
I dag finns en bild av hur kvinnor, framför allt äldre och välutbildade, vill undvika födslosmärta och själva bestämma när förlossningen ska ske.
En dryg tredjedel av fallen beror på nio riskfaktorer (se listan nedan). Det skriver forskare i den medicinska tidskriften Lancet.
Svenska forskare har undersökt drygt 2 700 personer som är mellan 18 och 72 år gamla och som har BMI (body mass index) från 18 upp till 60.