Annons

partiklar

För att hylla Benjamin Franklin på hans 300-årsdag den 17 januari gör vi bäst i att citera vännen, den reformvänlige franske finansministern Jacques Turgot: "Till mannen
När trängselskatten införs i Stockholm den 3 januari 2006 kommer några bilar att slinka förbi gratis. Miljöbilar är nämligen undantagna från de nya avgifterna.
Att lyfta stora objekt med hjälp av starka magneter är inte nytt. Nu har en grupp fysiker vid A&M University i Texas vänt på steken och lyckats flytta extremt små partiklar.
Mars bombarderas ständigt av partiklar från solen, den så kallade solvinden. Den river bort den övre delen av atmosfären och medverkar till att planetens yta torkar ut.