Annons

psykiatri

Du har helt rätt i att antalet personer med demens kommer att öka i framtiden, då fler och fler personer blir äldre. Man räknar med att antalet personer över 80 år i världen kommer att öka från 120 miljoner 2013 till 390 miljoner 2050. Eftersom förekomsten av demens är väldigt åldersberoende (1 procent vid 70 år, 25 procent vid 85 år, 50 procent efter 90 år), innebär det att antalet med demens i världen beräknas öka från 35 miljoner till 135 miljoner från 2013 till 2050. Den goda nyheten är att nya studier i västvärlden tyder på att den åldersspecifika förekomsten av demens verkar ha minskat...
JUBILEUMSPODDEN #9: Beach Boys album ”Pet Sounds” fyller 50 år. Efter det sjönk Brian Wilson in i psykisk ohälsa och drogmissbruk. Simon Kyaga, psykiatriker och världsledande forskare inom kopplingen mellan kreativitet och psykisk ohälsa samtalar med Modern Psykologis Jonas Mattsson om psykisk ohälsa och det kreativa geniet.
JUBILEUMSPODDEN #1: Sverige blev först i världen efter USA med att ge narkomaner metadon mot heroinberoende. Behandlingen började i Uppsala år 1966 – och blev snabbt omstridd. Hör Markus Heilig, beroendeforskare och professor vid Hälsouniversitetet i Linköping, i ett samtal med Forskning & Framstegs Per Snaprud.
Under en LSD-tripp ökar kommunikationen mellan specialiserade områden som i vanliga fall arbetar för sig själva. – Det ser ut som att aktiviteten i hela hjärnan flyter samman, säger den brittiska psykologen Robin Carhart-Harris vid Imperial College London. Han ingår i en forskargrupp som gav tjugo försökspersoner LSD, och undersökte förändringar i deras hjärnor med tre olika avbildningstekniker. Deltagarna fick också göra personlighetstester både innan de tog drogen, och två veckor efteråt. Under själva trippen skapar LSD oreda i hjärnans nätverk. Två veckor senare hamnade deltagarna högre på...
Vi har alla känslor, men hur lätt vi känner dem och hur starkt vi upplever dem varierar. Denna känslosamhet varierar redan från småbarnsåren och brukar då kallas för temperament, vår medfödda personlighet. Att vara en känslomänniska har många fördelar, som att man känner positiva känslor starkare och lättare blir engagerad. Å andra sidan känner man, som du beskriver, också starka negativa känslor – såsom raseri och förtvivlan – vilket kan vara svårt. Under uppväxten lär vi oss att känna igen olika känslor och att kontrollera dem. Vi reglerar våra känslor, vilket vi uttrycker i språket som att...
Studier från flera länder visar att invandrare oftare drabbas av en psykos än infödda. Nu har svenska forskare gjort en omfattande registerstudie och kommit fram till att risken är ännu större för flyktingar än för invandrare utan flyktingstatus. – Någonting i flyktingars utsatthet ser ut att vara en riskfaktor i sig, säger Anna-Clara Hollander, psykolog och forskare på Karolinska institutet. I studien ingår schizofreni och flera andra psykossjukdomar. Invandrare löper nästan tre gånger högre risk att drabbas än svenskfödda. Och flyktingarnas risk är drygt 66 procent högre än invandrarnas –...