Annons

psykologi

Det är svårt att ge ett allmänt svar på din fråga då begreppet känslor som bekant rymmer många olika dimensioner – allt ifrån upprymdhet och glädje till sorg och ilska, för att bara nämna några exempel. Känslornas ursprung i hjärnan har studerats hos människan med modern funktionell hjärnavbildningsteknik, där man framför allt visat vilka områden i hjärnan som är aktiva när vi tolkar känsloläget hos andra personer, exempelvis utifrån bilder på ansikten som är arga eller glada . Tyvärr så är den rumsliga upplösningen för dessa tekniker inte tillräcklig för att kunna undersöka hjärnaktivitet på...
Man kan säga att obehagliga tankar är hypoteser som hjärnan automatiskt kastar fram i syfte att tidigt upptäcka faror. Att förstora ett möjligt hot är mer skyddande än att förringa det. För människoartens överlevnadschans har det varit värre att nonchalera en verklig fara än att i onödan reagera på ett falsklarm. De här naturliga funktionerna kan dock ge oss problem när vi tolkar in hot och fara i situationer och hos kroppsreaktioner som egentligen inte är förenade med direkt fara. Detta eftersom all tolkning av fara automatiskt sätter igång kroppens kamp/flykt-respons, vilket även leder till...
Sedan efterkrigstiden har det mellan generationer skett en förbättring i prestation på intelligenstest. Fenomenet kallas Flynneffekten och är en observation som forskare är relativt eniga om. Mindre ense är man om orsaken och om det är den kognitiva förmågan eller enbart testprestationen som ökat. Vi vet i dag att intelligens i hög grad är ärftlig, det vill säga kopplad till våra gener. Det är samtidigt uppenbart att andra starkt genetiskt styrda egenskaper, som kroppslängd, även påverkas av livsvillkor. Så även om evolutionen knappast gjort något mätbart arbete med generna under denna korta...
När jag stötte på ordet grit i titeln på filmen True grit , kunde jag inte exakt påminna mig om dess betydelse. Jag associerade det snarast till hårdhet eller tuffhet, vilket verkade återspeglas i skådespelaren Jeff Bridges fårade ansikte och slitna yttre. Men efter att ha sett filmen (och slagit upp ordet igen) klarnade betydelsen. Det var inte den slitne mannen som illustrerade true grit , utan den 14-åriga flickans kamp för upprättelse och hämnd för sin pappas död. Hon hade ett långsiktigt mål som hon vägrade släppa, trots alla motgångar. På svenska skulle man kunna översätta det till gry...
Vad i hjärnan gör oss visa? Att över huvud taget ställa en sådan fråga som forskare hade ansetts närmast oseriöst för 20 år sedan. I dag är det något som några av världens mest respekterade hjärnforskare ägnar sig åt. En av dem är Dilip Jeste, professor vid University of California, San Diego, och tidigare ordförande i den amerikanska psykiatriorganisationen American psychiatric association. Dilip Jeste föddes i en liten stad i den indiska delstaten Maharashtra och flyttade i mitten av 1970-talet till USA för att bli psykiatriker. Hans intresse för åldrande och visdom började efter att han...
När vi påminns om något, positivt eller negativt, sparas minnet på nytt. Men om processen störs kan minnet förändras i grunden. Ett minne av någon form av rädsla skulle därmed kunna försvagas eller helt raderas. Det var utgångspunkten för det försök vid Uppsala universitet som nu publiceras i tidskriften Current biology . Forskarna exponerade personer med kraftig spindelfobi för bilder på spindlar. Samtidigt mätte de hjärnaktiviteten i amygdala, som är starkt kopplad till rädsla. En grupp fick se fyra bilder av spindlar i snabb följd och efter tio minuter exponerades de sedan för många fler...