Annons

psykologi

En genomgång av åtta olika studier av falska minnen visar att drygt 50 procent av försökspersonerna upplever minnen som försöksledarna har planterat i dem som verkliga. Inom den gruppen beskriver drygt 30 procent minnena som robusta, fullskaliga eller något ofullständiga. Drygt 20 procent betraktar de påhittade händelserna som delvis sanna, men inte i tillräcklig grad för att klassas som att de verkligen accepterar påståendet som ett eget minne. Detta framgår av en metastudie i tidskriften Memory , som omfattar totalt 423 deltagare. De metoder som visat sig mest effektiva för att plantera...
Att se bra ut är en fördel i många sammanhang. Snygga politiker får fler röster, och vackra personer har det lättare på arbetsmarknaden och tjänar mer, enligt många tidigare studier. Nu har forskare vid Institutet för näringslivsforskning undersökt om vissa politiker ser bättre ut än andra och vilka konsekvenser det kan ha. – Det visade sig att högerpolitiker är lite vackrare, säger Henrik Jordahl , som är docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för näringslivsforskning samt en av forskarna bakom studien . Omdömet bygger bland annat på studenter, som har bedömt fotografier av...
Kvinnor har bättre kognitiv förmåga i 60-årsåldern om de har fött barn efter 35 års ålder, om de har använt hormonella preventivmedel i över tio år eller fick sin första mens innan de fyllde 13 år. Att ha fått den sista mensen sent i livet har också positiv effekt. Det visar forskare från University of South California i USA, som har studerat bland annat minne, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga hos 830 kvinnor som passerat övergångsåldern. I studien har forskarna kontrollerat för utbildning, inkomst och etnicitet. De tror att den ökade kognitiva förmågan har att göra med högre nivåer av...
Hjärnan förändras under hela livet. Inlärning och förändrade tanke- och beteendemönster förutsätter en plastisk hjärna, det vill säga föränderlig och formbar. Denna plasticitet minskar gradvis och ändrar karaktär under livet, men den finns kvar i olika omfattning i olika områden. En hjärna blir därmed aldrig färdig. Kopplingar mellan nervceller förstärks eller försvagas beroende på vilka uppgifter som vi ställs inför och hur vi lever våra liv. Det sker även en viss nybildning av nervceller i områden som är viktiga för minne och inlärning. Fysisk träning och lagom svåra utmaningar gynnar...
Att vara självtillräcklig, utöva makt över kvinnor och vara en casanova är maskulina normer som hänger ihop med psykisk ohälsa. Det visar en genomgång av 74 studier med sammanlagt 19 500 mestadels amerikanska deltagare. De män som starkast identifierade sig med de här normerna var dessutom de som drog sig mest för att söka psykologisk hjälp. Däremot fanns inga samband mellan psykisk ohälsa och den traditionellt manliga normen att värdera arbetet högt – och när det gällde risktagande fanns det både positiva och negativa kopplingar till psykisk ohälsa. I metastudien, som publicerats i Journal...
I dag kom remissversionen av Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. En av nyheterna är att rTMS, repetitiv transkraniell magnetstimulering, rekommenderas som alternativ för vuxna med medelsvår till svår depression. Metoden går ut på att delar av hjärnan stimuleras med en elektromagnet utanför huvudet. I de tidigare riktlinjerna från 2010 fanns transkraniell magnetstimulering med, men bara som en möjlighet inom ramen för kontrollerade studier. Men nu är forskningsstödet alltså mer gediget. I remissversionen skriver Socialstyrelsen att ett 50-tal patienter...