Annons

psykologi

Det finns en hel del som tyder på att missbruk av substanser och beteenden är likartade. Vid båda formerna ökar toleransen och konsumtionen – och andra områden i livet blir lidande. Oftast vet personen att hen borde sluta, men fortsätter ändå. Personer med allvarligt substansmissbruk, såsom blandmissbruk, har relativt ofta problem med beteenden. Mat och sex verkar vara vanligast. Det tycks som att beteendemissbruk ökar, vilket vi behöver förstå i relation till att vi lever i ett samhälle som kännetecknas av konsumtion och tillgänglighet, inte minst via internet. Samtidigt finns det personer...
I en intervju bara några månader före sin död resonerade Albert Einstein om hur det går till när vi skaffar oss ny kunskap om världen. Med intellektet kan vi bygga vidare på det vi redan vet och det vi kan bevisa – men bara till en viss gräns, förklarade han. För att komma ännu längre krävs att vi också vågar släppa taget om det vi känner till och låter tanken ta ett språng. Det krävs fantasi. Einstein vände sig till reporterns son, en ung student vid Harvard som följt med till intervjun, och sa: ”Det viktiga är att aldrig sluta fråga. Nyfikenheten har sitt eget existensberättigande.” I dag...
Social förmåga försämras med fallande födelseordning. Detsamma gäller uthållighet, stresstålighet, initiativförmåga och känslomässig stabilitet. Dessa förmågor har ett starkt samband med hur bra det går i arbetslivet – om man blir chef, till exempel. För ett storasyskon är chansen att bli chef 20 procent större än för syskon nummer tre. Och för en förstfödd man är chansen 33 procent större att bli toppchef jämfört med en tredjefödd man. Det framgår av en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Studien bygger på 1,4 miljoner syskon i Sverige. ”...
För elever som har mobbats av andra elever är förtroendet för läraren det som är svårast att återuppbygga. Det visar en ny avhandling i socialt arbete från Örebro universitet. Resultaten bygger på enkäter som 3 347 elever i 44 Örebroskolor besvarat vid två tillfällen, samt en del där fem elever som tidigare varit mobbade intervjuats mer utförligt. Sju procent uppgav att de är eller har varit mobbade, medan bara 1,6 procent varit mobbade vid båda undersökningstillfällena. Det har gett forskaren Karin Hellfeldt möjlighet att titta på vad som händer när eleverna kommit ur mobbningen. – Efter att...
Anledningen till att barn lär sig extremt många nya saker men ändå inte minns sina allra första levnadsår är att det finns olika sorters minne, där en del är utvecklade redan vid födseln medan andra utvecklas senare. Färdigheter såsom att känna igen förälderns röst, lära sig gå, och lära sig prata är vissa typer av minne, medan minnet för personligt upplevda händelser är en annan typ av minne. Detta minne kallas episodiskt minne, och kan bestå i att komma ihåg sådana saker som var man var, med vem, hur man kände sig, vad man såg, hörde, luktade, och vad man tänkte. Episodiskt minne är därför...
Det är svårt att ge ett allmänt svar på din fråga då begreppet känslor som bekant rymmer många olika dimensioner – allt ifrån upprymdhet och glädje till sorg och ilska, för att bara nämna några exempel. Känslornas ursprung i hjärnan har studerats hos människan med modern funktionell hjärnavbildningsteknik, där man framför allt visat vilka områden i hjärnan som är aktiva när vi tolkar känsloläget hos andra personer, exempelvis utifrån bilder på ansikten som är arga eller glada . Tyvärr så är den rumsliga upplösningen för dessa tekniker inte tillräcklig för att kunna undersöka hjärnaktivitet på...