Annons

psykologi

Kvinnor har bättre kognitiv förmåga i 60-årsåldern om de har fött barn efter 35 års ålder, om de har använt hormonella preventivmedel i över tio år eller fick sin första mens innan de fyllde 13 år. Att ha fått den sista mensen sent i livet har också positiv effekt. Det visar forskare från University of South California i USA, som har studerat bland annat minne, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga hos 830 kvinnor som passerat övergångsåldern. I studien har forskarna kontrollerat för utbildning, inkomst och etnicitet. De tror att den ökade kognitiva förmågan har att göra med högre nivåer av...
Hjärnan förändras under hela livet. Inlärning och förändrade tanke- och beteendemönster förutsätter en plastisk hjärna, det vill säga föränderlig och formbar. Denna plasticitet minskar gradvis och ändrar karaktär under livet, men den finns kvar i olika omfattning i olika områden. En hjärna blir därmed aldrig färdig. Kopplingar mellan nervceller förstärks eller försvagas beroende på vilka uppgifter som vi ställs inför och hur vi lever våra liv. Det sker även en viss nybildning av nervceller i områden som är viktiga för minne och inlärning. Fysisk träning och lagom svåra utmaningar gynnar...
Att vara självtillräcklig, utöva makt över kvinnor och vara en casanova är maskulina normer som hänger ihop med psykisk ohälsa. Det visar en genomgång av 74 studier med sammanlagt 19 500 mestadels amerikanska deltagare. De män som starkast identifierade sig med de här normerna var dessutom de som drog sig mest för att söka psykologisk hjälp. Däremot fanns inga samband mellan psykisk ohälsa och den traditionellt manliga normen att värdera arbetet högt – och när det gällde risktagande fanns det både positiva och negativa kopplingar till psykisk ohälsa. I metastudien, som publicerats i Journal...
I dag kom remissversionen av Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. En av nyheterna är att rTMS, repetitiv transkraniell magnetstimulering, rekommenderas som alternativ för vuxna med medelsvår till svår depression. Metoden går ut på att delar av hjärnan stimuleras med en elektromagnet utanför huvudet. I de tidigare riktlinjerna från 2010 fanns transkraniell magnetstimulering med, men bara som en möjlighet inom ramen för kontrollerade studier. Men nu är forskningsstödet alltså mer gediget. I remissversionen skriver Socialstyrelsen att ett 50-tal patienter...
Det finns en hel del som tyder på att missbruk av substanser och beteenden är likartade. Vid båda formerna ökar toleransen och konsumtionen – och andra områden i livet blir lidande. Oftast vet personen att hen borde sluta, men fortsätter ändå. Personer med allvarligt substansmissbruk, såsom blandmissbruk, har relativt ofta problem med beteenden. Mat och sex verkar vara vanligast. Det tycks som att beteendemissbruk ökar, vilket vi behöver förstå i relation till att vi lever i ett samhälle som kännetecknas av konsumtion och tillgänglighet, inte minst via internet. Samtidigt finns det personer...
I en intervju bara några månader före sin död resonerade Albert Einstein om hur det går till när vi skaffar oss ny kunskap om världen. Med intellektet kan vi bygga vidare på det vi redan vet och det vi kan bevisa – men bara till en viss gräns, förklarade han. För att komma ännu längre krävs att vi också vågar släppa taget om det vi känner till och låter tanken ta ett språng. Det krävs fantasi. Einstein vände sig till reporterns son, en ung student vid Harvard som följt med till intervjun, och sa: ”Det viktiga är att aldrig sluta fråga. Nyfikenheten har sitt eget existensberättigande.” I dag...