Annons

psykologi

De flesta personer behöver sova minst sju timmar för att klara dagen utan några kognitiva nedsättningar eller perioder med stark trötthet. Vidare finns ett samband som visar att de flesta sover mindre med ökad ålder. När man ska avgöra hur mycket sömn man behöver ska man utgå från hur man fungerar dagtid. Om du känner dig pigg under dagen efter 6,5 timmars sömn så finns det inget som säger att du bör sova mer. Det bästa man kan göra för att få en hälsosam sömn är att vara ute ett par timmar under dagen, vara aktiv och inte oroa sig för sin sömn. Är man en kortsovare eller har svårt att sova...
Forskare i USA har studerat hjärnan hos människor som läser tidningsartiklar på nätet – och hittat mönster som kan avslöja vilka texter som blir virala. Somliga artiklar sprider sig som en gräsbrand, andra faller i glömska. För att ta reda på hur folk reagerar på olika texter har amerikanska forskare gjort en ovanlig typ av läsarundersökning. Sammanlagt 80 studenter fick ligga i en hjärnkamera och läsa artiklar om hälsa från tidningen New York Times . På en femgradig skala skulle de skatta hur troligt det var att de skulle dela artiklarna på Facebook. Försökspersonernas skattningar gav en...
Genom att förbereda mottagaren på att det förekommer desinformation kan man öka tilltron till seriös forskning om klimatet. Det visar en studie med 2 167 deltagare i USA, som publicerats i Global Challenges . En grupp fick veta att 97 procent av klimatforskarna är överens om människans påverkan på klimatet, något som ökade deras tilltro till forskningens konsensus. En annan grupp fick det felaktiga budskapet att forskarna är oeniga, vilket sänkte tilltron till att det råder konsensus i frågan. När deltagarna först fick konsensusbudskapet och därpå tog del av det förnekande budskapet,...
Begreppet hjärntvätt myntades under Koreakriget och avsåg försök att få amerikanska krigsfångar att förändra sina politiska värderingar. Hjärntvätten byggde på en kombination av hot, tortyr, indoktrinering och lojalitetskonflikter – med syfte att bryta ner både den egna identiteten och grupplojaliteten. Tekniken hade en viss initial effekt, som dock upphörde efter ett tag. I mer modern tid påstås ofta att liknande tekniker används av ledare för så kallade sekter. Deras metoder skulle dock skilja sig från klassisk hjärntvätt, genom att de bygger på mer subtila tekniker och att offret inte...
En spontan utanför kroppen-upplevelse lämnar ofta kvar en känsla av att det kanske finns en fortsättning efter döden. Något liknande kan även hända i den virtuella verkligheten, enligt forskare i Spanien. Med hjälp av VR-glasögon lyckades de skapa en illusion av att själen lämnar kroppen. Frivilliga försökspersoner fick uppleva att de hamnat i en fullt rörlig datoranimerad kropp. Via en dräkt med inbyggda vibratorer fick de trovärdiga känselintryck när datoranimerade bollar träffade den virtuella kroppen. Video of Utanför kroppen-upplevelse dämpar dödsrädsla Efter en stund lyfte forskarna...
En genomgång av åtta olika studier av falska minnen visar att drygt 50 procent av försökspersonerna upplever minnen som försöksledarna har planterat i dem som verkliga. Inom den gruppen beskriver drygt 30 procent minnena som robusta, fullskaliga eller något ofullständiga. Drygt 20 procent betraktar de påhittade händelserna som delvis sanna, men inte i tillräcklig grad för att klassas som att de verkligen accepterar påståendet som ett eget minne. Detta framgår av en metastudie i tidskriften Memory , som omfattar totalt 423 deltagare. De metoder som visat sig mest effektiva för att plantera...