Annons

samhällsvetenskap

En stor och växande majoritet, över 70 procent, har positiva erfarenheter av invandrare. Men en liten och växande grupp, nästan 6 procent, har extremt negativa erfarenheter. Allt färre är likgiltiga inför frågan. Så kan man sammanfatta årets Mångfaldsbarometer , där man mäter attityderna till etnisk mångfald. Annars är resultaten tämligen lika de vi rapporterat om tidigare år . Kvinnor är mer positiva än män, högutbildade mer positiva än lågutbildade, storstadsbor mer positiva än landsbygdsbor och yngre mer positiva än äldre. En stor majoritet, över 80 procent, menar dock att invandrare bör...
Gruppvåldtäkter skapar ofta stora rubriker, och när hovrätten nyligen frikände sex misstänkta gärningsmän i det så kallade Tenstafallet ledde det till omfattande protester och upprop på nätet. I detta fall hade sex unga män i tur och ordning sex med en 15-årig flicka som var instängd i ett rum. Gruppvåldtäkter är mycket ovanliga. Men exakt hur siffrorna ser ut vet vi inte, varken när det gäller dagens situation eller de senaste årens. År 2008 publicerade Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten Våldtäkt mot personer 15 år och äldre , som avsåg 1995–2006. Enligt den har anmälningarna av ”...
Forskare vid Örebro universitet har undersökt om en person som en gång fått socialbidrag är mer sannolik att få det igen. Det är ett fenomen som kallas tillståndsberoende, där man kan mäta hur effekten avtar över tid. Studien bygger på ett slumpmässigt urval av drygt 16 000 individer i Sverige under åren 1990–99. Det visade sig att i fyra år efter att en person fått socialbidrag så finns en förhöjd risk att åter få bidrag. Denna tidsgräns är likadan för svenskfödda som för invandrade. Forskarna har delat upp resultaten på svenskfödda och utlandsfödda av den enkla anledningen att omfattningen...
I början av 1990-talet förlängdes de yrkesinriktade gymnasieprogrammen från två till tre år. Men en ny utvärdering visar att åtgärden inte har minskat arbetslösheten – snarare tvärtom. Idén testades redan i slutet av 1980-talet i ett antal kommuner, och det är dessa elever som nu har studerats. Forskarna har undersökt om de elever som då började på treåriga linjer har klarat sig bättre än jämförbara elever som började på tvååriga linjer. Eleverna följdes upp under åren 2008–2010. Det visade sig att arbetslösheten var lika hög oavsett om de hade gått två eller tre år i gymnasiet. I gruppen...
Genom intervjuer och enkätundersökningar har forskare vid Stockholms och Karlstads universitet [...]
Larmrapporter ska man kanske handskas varligt med, men det före detta undervisningsrådet Per Kornhalls bok om den svenska skolans kris är så väl underbyggd att man inte kan låta bli att lägga pannan i djupa veck. Undersökning efter undersökning visar samma sak: den svenska skolan är, som han skriver, i fritt fall. Allt fler får underkänt eller klarar inte nationella prov. Svenska elever presterar stadigt sämre jämfört med andra länder. En lärdom av boken är att man inte ska dra partipolitiska poäng på skolans förfall. Höger- och vänsterregeringar tycks vara lika goda kålsupare. De verkar ha...