Annons

sociologi

I ett så kallat naturligt experiment har forskare vid Uppsala universitet undersökt elförbrukningen i ett bostadsområde. Antingen ingick obegränsat med el i hyran – som då var något högre – eller så fick hyresgästerna betala för sin egen förbrukning enligt en elmätare som installerades i vissa lägenheter 2011. Det visade sig att elförbrukningen minskade med 36 procent när den inte längre ingick i hyran. Förändringen höll i sig även flera år efter installationen av de individuella elmätarna. En noggrannare analys visade att det var omkring 20 procent av hyresgästerna som stod för över 65...
”Våra resultat visar att befordran leder till en dramatisk ökning av sannolikheten för skilsmässa bland kvinnor, men inte bland män”, skriver nationalekonomen Johanna Rickne , tillsammans med kolleger i Ekonomisk Debatt . Befordran till VD. – Vi ville undersöka det så kallade glastaket för kvinnor. Vår forskning visar att vem man gifter sig med spelar roll för karriären. Ett ojämställt äktenskap riskerar att spricka om kvinnan gör karriär, säger Johanna Rickne, nationalekonom vid Socialforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Tillsammans med forskarkolleger har hon studerat...
Att visa uppskattning för hemarbetet är bra för relationen. Det framgår av en ny studie från Stockholms universitet. En stabil relation bygger bland annat på att båda parter har en gemensam bild av hur mycket tid som läggs på hushållsarbete. Detta framgår av en ny studie där drygt 1 000 svenska heterosexuella par svarat på frågor om sitt eget och partnerns hushållsarbete. Forskarna har på så vis kunnat se hur pass väl parens uppfattning om hur mycket var och en gör i hemmet stämmer överens. Kvinnor som utför mer hushållsarbete än sin manliga partner är över lag mindre nöjda med relationen och...
Den demokratiska och frihetliga utvecklingen går åt fel håll i allt fler länder. Även i demokratiska stater får populister och nationalister ökat inflytande. Det är nu elfte året i rad som friheten sjunker i världen, enligt Freedom house index – som baseras på FN:s definitioner av frihet. Bland annat mäts graden av fria val till parlament, yttrandefrihet, politisk pluralism, religionsfrihet, organisationsfrihet och frånvaro av korruption i förvaltningen. Grafiken visar länder som backar (överst) eller ökar (underst) på Freedom Houses frihetsindex. Fler länder backade än gick framåt under 2016...
År 2016 ökade korruptionen i fler länder än den minskade. Korruption är ett svårt samhällsproblem , och merparten av världens befolkning lever i djupt korrumperade länder. I den senaste rapporten från Transparency international konstateras även att ojämlikhet har ett starkt samband med korruption, och att detta kan leda till ökad populism: ”När traditionella politiker inte kan stoppa korruptionen så blir befolkningen cynisk”. Den region där korruptionen förvärrats mest de senaste åren är Mellanöstern, med undantag för Tunisien.
En studie vid University of Texas i USA som bygger på data om drygt 42 000 amerikanska personer visar på stora klyftor mellan svarta och vita när det gäller levnadsförhållanden. När forskarna kontrollerar för socioekonomiska faktorer, till exempel utbildningsnivå, så löper svarta föräldrar i åldern 50–70 år tre gånger så hög risk att förlora en son eller dotter än vita föräldrar i samma ålder. – Detta hänger ihop med att svarta har lägre medellivslängd än vita i USA, säger Debra Umbertson , professor i sociologi vid University of Texas och en av forskarna bakom studien. – Svarta i USA dör...