Annons

sociologi

När manliga arbetsförmedlare väljer vilka arbetssökande som ska rekommenderas till en arbetsmarknadsutbildning, tenderar de att i högre utsträckning välja personer som uppfattas ha ett typiskt svenskt utseende. De uppger att de förknippar detta utseende med positiva egenskaper, till exempel pålitlighet och trevlighet. Prioriteringen förklaras inte av någon faktisk bedömning av förmågan att klara utbildningen. Kvinnliga arbetsförmedlare tycks inte påverkas av utseendet på detta sätt. Studien bygger på 435 arbetsförmedlare i Stockholmsregionen, som under 2012 deltog i en undersökning där de...
Vart är vi på väg? Det är den stora frågan, och forskaren Christian Welzel är en av dem som försöker ta reda på svaret. Han är genuint optimistisk, eftersom han ser att vi blir mer toleranta och öppna. Och det handlar om en utveckling världen över. Bild: Johan Jarnestad – Det som fascinerar mig är att vilket land vi än betraktar – Nigeria, Indien, Brasilien, Kina – så ser vi en rätt likartad utveckling växa fram, generation för generation, mot allt starkare emancipatoriska värderingar, säger han. De innebär till exempel önskan om valfrihet, självbestämmande och om att ha kontroll över sitt...
I början av maj demonstrerade hundratals människor i Rumäniens huvudstad Bukarest. Flera av dem bar vita munskydd med texten: ”Korruption dödar”. Några dagar tidigare hade rumänska medier rapporterat att stora mängder farliga kemikalier förekommit inom sjukvården. Läkemedelsföretaget Hexi Pharma hade under lång tid sålt desinfektionsmedel som till 90 procent bestod av andra substanser än vad etiketten angav. Hexi Pharma var huvudleverantör till 350 rumänska sjukhus och hade försett dem med kemiska produkter för rengöring av operationsutrustning och vårdpersonalens händer. Desinfektion är...
Den dramatiska ökningen av antalet döda i terrordåd under 2010-talet har mattats av något, enligt Global terrorism index 2016 . Liksom tidigare skördas merparten av terrorismens offer i fem länder: Irak, Afghanistan, Nigeria, Pakistan och Syrien. Men i Irak och Nigeria har terrorn nu minskat en aning, vilket bidragit till att det totala antalet dödsoffer blev färre under förra året. En ny trend är dock att allt fler OECD-länder har drabbats av terrordåd. Det beror på att Islamiska staten , eller deras anhängare, utförde terrordåd i hela 28 olika länder under 2015, som ett led i gruppens...
Majoriteten av väljarna i USA tycker inte att det har skett några stora framsteg de senaste åtta åren i landet. 38 procent tycker att ekonomin har förbättrats, medan 43 procent tycker att den försämrats. Vad gäller andra områden, som arbetsmarknad, säkerhet, brottslighet och rasrelationer, så är andelen positiva lägre och andelen negativa långt högre, enligt nya siffror från Pew research center . Delar man upp omdömena efter Trump- och Clintonanhängare så syns en tydlig polarisering. Trumpanhängarna är långt mer negativa till de senaste årens utveckling. Men i många frågor – som brottslighet...
Under 2016 inträffade den största opinionsförändringen sedan den årliga enkätundersökningen Mångfaldsbarometern startade år 2005. Andelen som uppger att de är positiva till mångfald har sjunkit med tio procentenheter: nu är siffran 64 procent. – Ja, detta är dramatiskt, säger Fereshteh Ahmadi , professor i sociologi vid Högskolan i Gävle och ansvarig för Mångfaldsbarometern . Men vi ser inga stora förändringar i attityderna hos dem som i sin vardag ofta träffar utlandsfödda. Detta rör sig på ett mer abstrakt plan, och verkar inte handla om personliga erfarenheter. Fereshteh Ahmadi menar att...