Annons

sociologi

Socioekonomiska och utbildningsmässiga klyftor hänger ihop med antalet jihadresor från ett dussintal västeuropeiska länder, enligt en ny studie. Där blottläggs ett tydligt samband mellan antal jihadistresenärer per capita och klyftor i fråga om utbildningsnivåer och på arbetsmarknaden mellan infödda och första och andra generationens invandrare från länder utanför EU. Forskaren Philip Verwimp , som gjort studien, poängterar dock att denna analys inte behöver betyda att jihadister själva har upplevt detta gap eller att de kommer från utanförskap. Analysen behandlar inte heller förekomsten av...
Antibiotikaresistens är ett växande problem, och bara i Europa dör 25 000 människor om året på grund av detta. Överkonsumtionen av antibiotika varierar starkt mellan olika länder och kan betraktas som såväl ett socialt som ett medicinskt problem. Därför har forskare vid Göteborgs universitet undersökt sambandet mellan korruption och konsumtion av antibiotika. De har studerat över 100 europeiska regioner, eftersom det sedan tidigare är känt att variationerna är stora även inom länder. Analysen bygger på enkätsvar från 85000 EU-medborgare, som svarat på frågor om mutor och korruption inom...
Att se bra ut är en fördel i många sammanhang. Snygga politiker får fler röster, och vackra personer har det lättare på arbetsmarknaden och tjänar mer, enligt många tidigare studier. Nu har forskare vid Institutet för näringslivsforskning undersökt om vissa politiker ser bättre ut än andra och vilka konsekvenser det kan ha. – Det visade sig att högerpolitiker är lite vackrare, säger Henrik Jordahl , som är docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för näringslivsforskning samt en av forskarna bakom studien . Omdömet bygger bland annat på studenter, som har bedömt fotografier av...
Det brukar sägas att kärnfamiljen är död. I stället får vi regnbågsfamiljer, ökande antal ensamhushåll och fler skilsmässor. Nyligen startades tankesmedjan ”Familjen först” för att värna den hotade familjen. Men om man ska tro sociologen och välfärdsforskaren Gøsta Esping-Andersen, en av världens ledande auktoriteter inom detta område, kommer tankesmedjan att slå in öppna dörrar. Han menar att vi nu ser allt tydligare tecken på kärnfamiljens återkomst, framför allt i Nordeuropa under 2000-talet. Han har utvecklat sina forskningsresultat i boken Families in the 21st century . Dagens utveckling...
Människan har i alla tider närt en dröm om att undgå döden. Vår äldsta bevarade myt, Gilgamesheposet , handlar om denna önskan och vi möter den såväl i religionernas föreställningar om evigt liv som i vår tids stora intresse för – eller till och med fixering vid – ungdomlighet och hälsa. Att döden är något ont betraktas som självklart. Men det finns en motberättelse också, om dödens nödvändighet. Den möter vi bland annat i operan Kejsaren av Atlantis , där Döden blir förargad på människorna och inleder en strejk. Kaos utbryter i världen när ingen längre kan dö! Verket har en märklig historia...
Islamiska staten tappar mark i sitt kärnområde i östra Syrien och västra Irak. Men IS har etablerat sig i flera andra länder, och terrorhotet har spridits till allt fler länder. På mindre än två år har de eller deras anhängare genomfört terrordåd i fem världsdelar, med över 1 200 dödade som följd (dödsoffren i Irak och Syrien oräknade). – Jag tror att jihadistgrupperna har blivit det främsta uttrycket för en revolt mot en USA-dominerad världsordning, säger Brynjar Lia , som är professor i mellanösternstudier vid Oslo universitet. Han är aktuell med essän Jihadism in the Arab World after 2011...