Annons

sociologi

Manliga homosexuella par har ungefär samma skilsmässofrekvens som heterosexuella par. Men hos kvinnliga homosexuella par är skilsmässofrekvensen avsevärt högre. Omkring 40 procent av de kvinnliga homosexuella äktenskapen har resulterat i skilsmässa efter omkring tio år, jämfört med 30 procent av heterosexuella äktenskap och manliga homosexuella äktenskap under samma tidsram. – Kvinnor har högre krav på kvalitet i en relation än män och detta syns tydligt i vårt material, säger Gunnar Andersson , som är professor i demografi vid Stockholms universitet. Lesbiska par är även omkring fyra gånger...
Känslan av ett annalkande oväder. Så kan man nog sammanfatta ett antal studier och opinionsundersökningar om stämningsläget i Sverige sedan ett par år tillbaka. Ekonomin går på högvarv och arbetslösheten minskar. Räntorna är låga och BNP växer. Trots detta sprider sig en känsla av osäkerhet och pessimism över hela landet. Flera liknande opinionsundersökningar säger samma sak. Enligt SOM-institutets mätningar vid Göteborgs universitet, menar 58 procent av befolkningen att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Det är den högsta siffran hittills, sedan SOM-institutet började mäta detta år 2012...
Hur går det egentligen till när någon lämnar vänsterextrema, högerextrema eller islamistiska miljöer? Kriminologen Christoffer Carlsson vid Institutet för framtidsstudier har sammanställt forskningsläget i en ny rapport . Den högerextrema Vit makt-miljön har funnits länge i Sverige och är därför mest studerad. När det gäller utträdet syns dock liknande mönster även inom vänsterextrema och islamistiska grupper. Christoffer Carlsson menar att det ofta handlar om besvikelse – över brist på framgångar eller på ledaren, eller på de sociala relationerna inom miljön. En annan faktor är att...
De stora religionerna, förutom kristendomen, ses alltmer positivt i Sverige, enligt nya siffror från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Sedan mätningarna började år 2005 kan man se en mer positiv syn på buddhism, hinduism, judendom och islam. Synen på kristendom är däremot rätt statisk, med en något dalande tendens – och i fallet islam syns en polarisering, eftersom andelen som har en negativ uppfattning samtidigt ökar något. De flesta religioner blir alltmer populära Även om kristendomen har dalat något i popularitet är det den mest uppskattade religionen i Sverige, och den där det...
Forskare vid Göteborgs och Karlstads universitet har samlat in data om alla personer födda år 1974, som vid 16 års ålder bodde i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö. Sedan jämfördes det med var de bodde vid 32 års ålder. Det handlar om drygt 19 400 personer. Det visade sig att merparten, 61 procent, av dem som växt upp i låginkomstområden och var födda utanför Västeuropa eller Nordamerika fortfarande bodde i likvärdiga låginkomstområden. Av dem som inte tillhörde denna grupp var siffran 35 procent – de flesta av dem hade alltså flyttat till bättre bemedlade bostadsområden. Och...
Företagare bör vara generalister. Så kan man sammanfatta en studie över svenska mönstringsdata. De som hade en jämn fördelning i de tester som unga svenska män gör i 18-årsåldern inför militärtjänsten har högre sannolikhet för att senare i livet bli företagare, än de som uppvisade mer specialiserad kompetens i testerna. Det som undersöks vid mönstringen är bland annat logisk förmåga, verbal förmåga, spatial förmåga, psykisk funktionsförmåga och teknisk förmåga. Analysen visade också att de män som hade en jämn fördelning av sina mönstringsresultat också hade företag med bättre resultat, högre...