Annons

sociologi

I Costa Rica presterar eleverna sämst vid de skolor som ligger i de varmaste och fuktigaste delarna av landet. Det kan finnas många faktorer som förklarar detta samband, men Laura Villalobos-Fiatt , forskare på Handelshögskolan i Göteborg, har försökt isolera värmeeffekten. Hon har visat att skolnärvaron minskar för varje grad som temperaturen stiger över 26 grader Celsius. Minskad närvaro har i sin tur ett starkt samband med sämre skolprestationer. Studien bygger bland annat på meteorologiska observationer timme för timme i olika delar av landet. Resultaten visar även att pojkar påverkas mer...
Förtroendet för journalistiken i Sverige är generellt relativt stabilt. Men om man bryter ner detta på ämnen så ser man tydliga skillnader. Störst är förtroendet för rapporteringen om sjukvård, och lägst när det gäller rapportering kring invandring. Det framgår av den nya rapporten Misstron mot medierna , som bygger på data från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 33 procent uppger att de har ganska eller mycket litet förtroende för mediernas nyhetsrapportering om invandring, vilket är fler än de som rapporterar ganska eller mycket stort förtroende. Liknande frågor har även undersökts...
Att ha tillit till sina medmänniskor är oftast en bra sak. Ett land där medborgarna hyser tillit till varandra är i regel välfungerande. Tilliten underlättar affärsavtal, gör att vi vågar sätta in pengar på banken och äta mat tillagad av främlingar. I ett samhälle utan tillit ligger det närmare till hands att beväpna sig och undvika kontakt med andra människor. I ett nytt forskningsprojekt har statsvetarna Bo Rothstein och Sören Holmberg analyserat data om graden av tillit från över 70 länder. Informationen kommer från globala enkäter som utförts av World values survey . Det visade sig att...
Barn till skilda eller separerade föräldrar har i regel lägre betyg i skolan än barn till föräldrar som lever ihop. Enligt en ny studie från Stockholms universitet där man jämfört olika invandrargrupper så beror effekten även på hur ovanlig det är att separera i den befolkningsgrupp barnet tillhör. Den grupp barn vars betyg påverkades minst av en skilsmässa kommer från Chile. Nästan hälften av barnen i denna grupp hade separerade föräldrar. Störst effekt på betygen har skilsmässa på barn med bakgrund från Bosnien-Hercegovina, där skilsmässor är ovanliga. Enligt forskarna handlar det troligen...
I slutet av 2016 fick svenska folket svar på den fråga som hängt i luften under flera år: Hur går det med skolan? Till skillnad från den nationella depression som drabbade landet efter utförslöpan i PISA 2012, fanns nu så tydliga indikationer på förbättringar att många drog en lättnadens suck. Det finns anledning att glädjas över uppgången i de svenska elevernas medelresultat i matematik och naturvetenskap. Men det faktum att både PISA och TIMSS visar att likvärdigheten i utbildningsresultaten försämrats är bekymmersamt, i synnerhet som detta innebär en fortsättning av en långvarig trend. Det...
I ett så kallat naturligt experiment har forskare vid Uppsala universitet undersökt elförbrukningen i ett bostadsområde. Antingen ingick obegränsat med el i hyran – som då var något högre – eller så fick hyresgästerna betala för sin egen förbrukning enligt en elmätare som installerades i vissa lägenheter 2011. Det visade sig att elförbrukningen minskade med 36 procent när den inte längre ingick i hyran. Förändringen höll i sig även flera år efter installationen av de individuella elmätarna. En noggrannare analys visade att det var omkring 20 procent av hyresgästerna som stod för över 65...