Annons

sociologi

Inte bara utbildningsnivå spelar roll för politiska attityder, även utbildningsinriktning har ett tydligt samband med partival och ideologi. Människor som har studerat ekonomi tenderar att vara mer höger, medan humanister är något mer vänster. Överlag tenderar de som har utbildat sig för att arbeta med människor att vara något mer vänsterinriktade, medan ekonomer och tekniker är mer högerinriktade. Det framgår av en analys av data från SOM-undersökningarna från åren 2001–2016, som har genomförts av Erik Vestin, statsvetare vid Göteborgs universitet: – Detta kan hänga ihop med den bild som...
Svenska forskare har sökt 2 144 jobb inom 18 yrken med påhittade personer. Personerna var slumpmässigt fördelade som män och kvinnor, med eller utan barn och med likvärdiga meriter. Jobben de sökte var både låg- och högkvalificerade. Det handlade om allt från butikskassörer och städare till gymnasielärare och dataingenjörer. Resultaten visar att varken kön eller föräldraskap påverkade i vilken grad arbetsgivarna kontaktade de sökande för intervjuer. Detta oavsett om arbetet var hög- eller lågkvalificerat. – Jag trodde nog att arbetsgivare skulle gynna pappor i högre grad, eftersom tidigare...
I Costa Rica presterar eleverna sämst vid de skolor som ligger i de varmaste och fuktigaste delarna av landet. Det kan finnas många faktorer som förklarar detta samband, men Laura Villalobos-Fiatt , forskare på Handelshögskolan i Göteborg, har försökt isolera värmeeffekten. Hon har visat att skolnärvaron minskar för varje grad som temperaturen stiger över 26 grader Celsius. Minskad närvaro har i sin tur ett starkt samband med sämre skolprestationer. Studien bygger bland annat på meteorologiska observationer timme för timme i olika delar av landet. Resultaten visar även att pojkar påverkas mer...
Förtroendet för journalistiken i Sverige är generellt relativt stabilt. Men om man bryter ner detta på ämnen så ser man tydliga skillnader. Störst är förtroendet för rapporteringen om sjukvård, och lägst när det gäller rapportering kring invandring. Det framgår av den nya rapporten Misstron mot medierna , som bygger på data från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 33 procent uppger att de har ganska eller mycket litet förtroende för mediernas nyhetsrapportering om invandring, vilket är fler än de som rapporterar ganska eller mycket stort förtroende. Liknande frågor har även undersökts...
Att ha tillit till sina medmänniskor är oftast en bra sak. Ett land där medborgarna hyser tillit till varandra är i regel välfungerande. Tilliten underlättar affärsavtal, gör att vi vågar sätta in pengar på banken och äta mat tillagad av främlingar. I ett samhälle utan tillit ligger det närmare till hands att beväpna sig och undvika kontakt med andra människor. I ett nytt forskningsprojekt har statsvetarna Bo Rothstein och Sören Holmberg analyserat data om graden av tillit från över 70 länder. Informationen kommer från globala enkäter som utförts av World values survey . Det visade sig att...
Barn till skilda eller separerade föräldrar har i regel lägre skolbetyg än barn till föräldrar som lever ihop. Enligt en ny studie från Stockholms universitet så beror effekten även på hur ovanligt det är att separera i den befolkningsgrupp barnet tillhör. Studien bygger på en jämförelse mellan olika invandrargrupper. Den grupp barn vars betyg påverkades minst av en skilsmässa kommer från Chile. Nästan hälften av barnen i denna grupp hade separerade föräldrar. Den största effekten på betygen efter en separation syntes på barn med bakgrund från Bosnien-Hercegovina, där skilsmässor är ovanliga...