Annons

solsystemet

Rymdsonden Dawn har tagit de hittills bästa bilderna på Ceres, en dvärgplanet som kretsar kring solen i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Planeten är täckt av rymdstoft och är rätt mörk; den reflekterar bara en tiondel av solljuset (jämfört med en tredjedel på jorden). Därför lyser de vita fläckarna starkt på fotografier som Dawnsonden tagit från sin bana på 7 000 kilometers höjd. Fläckarna finns inne i en av Ceres kratrar, och reflekterar ljus lika starkt som is gör. Men att is skulle hålla sig kvar på Ceres yta är överraskande, eftersom Ceres saknar atmosfär, och då bör isen förgasas...
Skottsekunden visar sig nödvändig om atomurets tidmätning ska stämma med den astronomiska. Jorden släpar nämligen efter under sin vandring kring solen och sedan 1972 har tiden förlängts sammanlagt med 25 sekunder. Hade inte detta gjorts skulle nollmeridianen flytta från Greenwich utanför London österut med cirka 290 meter per skottår. – Vem vet, kanske om många, många år hamnar nollmeridianen i Paris, säger Kenneth Jaldehag, forskare som ansvarar för de fem atomuren vid SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås.
För första gången hittar planetforskare flytande vatten på Mars. – Vi har vetat sedan länge att det finns vattenånga och is på Mars. Men att vattnet kan hålla sig flytande där är en ny upptäckt, säger Javier Martin-Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Egentligen är det alldeles för kallt på natten och för varmt på dagen för att vattnet ska kunna förekomma i flytande form. Men speciella salter, perklorater, binder vattnet och bildar flytande saltlösningar även vid de extremt låga temperaturer som råder under nätterna på Mars. Fast när solen går upp torkar...
Den amerikanska Dawnsonden är den första någonsin som kretsar kring Ceres, asteroidbältets största objekt. Ceres är tillräckligt tung för att gravitationskraften ska forma den till ett klot – och för att hålla kvar sonden i en bana. Liksom jorden är Ceres uppbyggd av både en kärna och en mantel. Kanske har Ceres till och med en tunn atmosfär. Den betecknades som en planet vid upptäckten 1801. Men snart visade det sig att i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter kretsar en stor mängd bumlingar, rester från solsystemets bildande för 4,5 miljarder år sedan, som inte alla kunde räknas som...
Över 70 procent av jordytan täcks av hav. Men varifrån allt vatten har kommit är fortfarande en gåta. Jorden, liksom de andra planeterna i vårt solsystem, bildades ur stoft och gas som kretsade runt den nyfödda solen. Jorden formades relativt nära solen, där det var extra varmt och sannolikt inte fanns tillräcklig mängd vatten. En populär teori har under lång tid varit att kometer, som kommer från solystemets avlägsnare och vattenrikare regioner, kolliderade med den nyfödda jorden och deponerade sitt vatten här. I så fall borde fördelningen av väte och dess tyngre kusin deuterium vara lika i...
Amerikanska astronomer har hittat en stjärna bara 7,2 ljusår från solen. Det gör den till solens granne nummer fyra. Närmast solen finns stjärntrion i Alfa Centauri-systemet, cirka 4 ljusår bort. Att den nyfunna stjärnan inte upptäckts tidigare beror på att den är liten och mörk – en så kallad brun dvärg. En brun dvärg börjar sitt liv som stjärnorna, men saknar massa för att starta kärnreaktionerna och börja lysa. Den nyfunna stjärnan är den kallaste kända bruna dvärgen, med temperaturer ungefär som vid jordens nordpol. Ändå syns dess värmestrålning med teleskop känsliga för infrarött. Bilder...