Annons

statsvetenskap

År 2016 ökade korruptionen i fler länder än den minskade. Korruption är ett svårt samhällsproblem , och merparten av världens befolkning lever i djupt korrumperade länder. I den senaste rapporten från Transparency international konstateras även att ojämlikhet har ett starkt samband med korruption, och att detta kan leda till ökad populism: ”När traditionella politiker inte kan stoppa korruptionen så blir befolkningen cynisk”. Den region där korruptionen förvärrats mest de senaste åren är Mellanöstern, med undantag för Tunisien.
Antibiotikaresistens är ett växande problem, och bara i Europa dör 25 000 människor om året på grund av detta. Överkonsumtionen av antibiotika varierar starkt mellan olika länder och kan betraktas som såväl ett socialt som ett medicinskt problem. Därför har forskare vid Göteborgs universitet undersökt sambandet mellan korruption och konsumtion av antibiotika. De har studerat över 100 europeiska regioner, eftersom det sedan tidigare är känt att variationerna är stora även inom länder. Analysen bygger på enkätsvar från 85000 EU-medborgare, som svarat på frågor om mutor och korruption inom...
Att se bra ut är en fördel i många sammanhang. Snygga politiker får fler röster, och vackra personer har det lättare på arbetsmarknaden och tjänar mer, enligt många tidigare studier. Nu har forskare vid Institutet för näringslivsforskning undersökt om vissa politiker ser bättre ut än andra och vilka konsekvenser det kan ha. – Det visade sig att högerpolitiker är lite vackrare, säger Henrik Jordahl , som är docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för näringslivsforskning samt en av forskarna bakom studien . Omdömet bygger bland annat på studenter, som har bedömt fotografier av...
Vart är vi på väg? Det är den stora frågan, och forskaren Christian Welzel är en av dem som försöker ta reda på svaret. Han är genuint optimistisk, eftersom han ser att vi blir mer toleranta och öppna. Och det handlar om en utveckling världen över. Bild: Johan Jarnestad – Det som fascinerar mig är att vilket land vi än betraktar – Nigeria, Indien, Brasilien, Kina – så ser vi en rätt likartad utveckling växa fram, generation för generation, mot allt starkare emancipatoriska värderingar, säger han. De innebär till exempel önskan om valfrihet, självbestämmande och om att ha kontroll över sitt...
Det är allt svårare att genomföra opinionsmätningar. Det är en generell trend i både USA och Europa, enligt säger Richard Öhrvall , statsvetare och opinionsforskare vid Linköpings universitet och Institutet för näringslivsforskning. – Folk vill inte ställa upp på opinionsundersökningar, säger han. Man har inte tid, och omställningen från en telefon i hemmet till mobiltelefonen gör att många drar sig för att svara på okända nummer. Svarsfrekvensen i många typer av undersökningar har sjunkit på senare år, vilket förstås ger skakigare underlag. – Dessutom finns det mycket som tyder på att de med...
Det svenska partisystemet har beskrivits som ett av världens mest endimensionella, där höger-vänsterskalan dominerar. Men de nya konfliktytorna kring migration, integration och värderingar inom politiken har skapat behov av ytterligare en dimension för att beskriva partierna: en y-axel som kompletterar höger-vänsterskalan. I Europa har statsvetare sedan drygt tio år använt den så kallade GAL-TAN-skalan, där egenskaperna grön , alternativ och libertariansk finns på axelns övre del och traditionalistisk , auktoritär och nationalistisk finns på den nedre. Statsvetaren Henrik Oscarsson vid...