Annons

statsvetenskap

Det är allt svårare att genomföra opinionsmätningar. Det är en generell trend i både USA och Europa, enligt säger Richard Öhrvall , statsvetare och opinionsforskare vid Linköpings universitet och Institutet för näringslivsforskning. – Folk vill inte ställa upp på opinionsundersökningar, säger han. Man har inte tid, och omställningen från en telefon i hemmet till mobiltelefonen gör att många drar sig för att svara på okända nummer. Svarsfrekvensen i många typer av undersökningar har sjunkit på senare år, vilket förstås ger skakigare underlag. – Dessutom finns det mycket som tyder på att de med...
Det svenska partisystemet har beskrivits som ett av världens mest endimensionella, där höger-vänsterskalan dominerar. Men de nya konfliktytorna kring migration, integration och värderingar inom politiken har skapat behov av ytterligare en dimension för att beskriva partierna: en y-axel som kompletterar höger-vänsterskalan. I Europa har statsvetare sedan drygt tio år använt den så kallade GAL-TAN-skalan, där egenskaperna grön , alternativ och libertariansk finns på axelns övre del och traditionalistisk , auktoritär och nationalistisk finns på den nedre. Statsvetaren Henrik Oscarsson vid...
Det är lätt att hitta förutsägelser om att världen skulle sekulariseras och bli mindre religiös i takt med moderniseringen. Inflytelserika filosofer och samhällsvetare som Voltaire, Auguste Comte, Émile Durkheim, Sigmund Freud och Karl Marx menade alla under 1700-, 1800- och 1900-talen att religionerna tillhörde historien och att världen blev mer sekulär i bemärkelsen att människor blev allt mindre religiösa. De hade fel. Det menar den amerikanske statsvetaren Rodney Stark, som är professor vid Baylor university i Texas, USA (och hedersdoktor vid Lunds universitet). Han är också författare...
Vi får rösta efter att vi fyllt 18 år i Sverige. Därför finns det ungdomar som är födda samma år och går i samma klass på gymnasiet där några får rösta vid ett val och andra inte, beroende på födelsedatumet. Forskare har nu jämfört kunskapsnivån hos ungdomar som fyllt 18 år några veckor före respektive efter ett val, under sju av de allmänna val som hållits i Sverige åren 1988–2006. Kunskapsnivån har mätts genom att jämföra betygen i samhällskunskap, vilka inte påverkades av möjligheten att rösta: ” Resultaten visar entydigt att den tidiga rösträtten inte ger ökade kunskaper i samhällskunskap...
Mitt pass löpte nyligen ut, och jag var tvungen att förnya det. Jag gick till polisens passcentral och tog en kölapp, och efter en stund blev det min tur. Jag uppgav mina personuppgifter, fotograferades, betalade avgiften på 350 kronor, och någon vecka senare kunde jag hämta ut passet. Ett rutinärende, inget att skriva i tidningen om – här i Sverige. Men i många länder hade jag antagligen varit tvungen att betala någon form av muta för att passet inte skulle hamna i någon byrålåda på obestämd framtid. I internationella undersökningar visar det sig att poliskåren ofta uppfattas som den mest...
Under efterkrigstiden blev världen allt mer demokratisk. Trenden accelererade efter murens fall 1989. Men de senaste 5–10 åren har utvecklingen avmattats. Det framgår av statsvetarprofessorn Sören Holmbergs sammanställning av flera globala demokratimätningar, som han presenterade på SCB:s demokratidag. Såväl Freedom House som The Economist har demokratindex som visar på en stagnerad eller fallande demokratisering av världen efter flera decennier av framsteg på området. Enligt World values survey minskar i många länder andelen människor som tycker att det är viktigt att leva i en demokrati...