Annons

teknik

Efter klimatmötet i Paris ska världens länder förvandla ord till handling. Den karibiska ön Aruba har bestämt sig för att bli koldioxidneutral till 2020. Grön el ska minska oljeimporten och därmed klimatavtrycket. När vi träffar Arubas premiärminister Mike Eman berättar han att målet är en helt förnyelsebar elproduktion inom fyra år. – Det arbetar vi hårt för att nå, säger han. På Aruba kommer en tredjedel av den producerade elen från vind- och solkraft. Solpaneler täcker taket på regeringskansliet i huvudstaden Oranjestad, delar av flygplatsen och hotell. Det jämna klimatet året om med många...
Forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har utvecklat en självkörande lastbil, där tekniken är inspirerad av hur djur beter sig. I slutet av maj tävlade den mot andra självkörande fordon längs en motorvägssträcka i Nederländerna. En hare behöver inte plugga in trafikregler för att springa undan när den ser räven komma. Djur reagerar direkt och säkert på sina sinnesintryck för att lösa nya situationer. Därför hämtade fordonsforskare vid Chalmers inspiration från djurens beteende när de utvecklade tekniken till en självkörande lastbil. – Om man till exempel tänker på Googles...
Korrosion förknippas oftast med negativa konsekvenser, som att underredet hos en bil rostar eller att en vattenledning korroderar sönder. Men i många fall leder korrosion till förbättrat korrosionsmotstånd och förlängd livslängd. Om resultatet är positivt eller negativt beror på materialval och på den omgivande miljön. Så kallat rosttrögt stål är en ståltyp vars positiva korrosionsegenskaper utnyttjas i arkitektur och utomhuskonstruktioner, till exempel skorstenar, broar och fasader – nu senast på Arkitekturskolans byggnad på KTH. Till skillnad från vanligt konstruktionsstål, som används i...
Att vanligt trä inte är genomskinligt beror på två saker – att trä är fullt av luftfyllda porer och att veden innehåller lignin, det brunaktiga ämne som håller samman cellulosafibrerna. Det förklarar Lars Berglund, professor vid institutionen för fiber- och polymerteknologi vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Han leder ett projekt som utvecklar genomskinligt trä. – Vi tar bort ligninet på ungefär samma sätt som när man gör pappersmassa, med ett slags mild kokning. Då blir träet vackert vitt. Sedan fyller vi porerna med en polymer som har samma optiska egenskaper som...
Kurt Hansson, jordbrukare utanför Sala, vill använda el från gårdens egna solceller för att plöja åkern. Men en batteridriven traktor skulle bli både för tung och orimligt dyr. En lösning är att ta elen via en lång kabel, på ungefär samma sätt som många gruvmaskiner. Nu har han tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, Sweco och Sala-Heby Energi startat ett tvåårigt projekt för att utveckla och testa en kabeltraktor under verkliga förhållanden. Projektet stöds av Energimyndigheten. Enligt en rapport från Uppsala universitet kan eldrift via kabel ge en besparing på 240 till 820 kronor per...
Bild: Johan Jarnestad Batteriet Elektriciteten i batteriet kan komma från flera källor. Dels utnyttjas spillenergi från bilen, t.ex. bromsenergi, dels kan ström produceras av förbränningsmotorn. Om bilen är en laddhybrid (plug in) kan el också laddas direkt från elnätet. Bild: Johan Jarnestad Parallellhybrid I en parallellhybrid kan hjulen drivas av både förbränningsmotorn och elmotorn. Ofta är de kopplade via en växellåda som antingen kan låta en av motorerna driva, eller båda tillsammans. En annan lösning är att motorerna är kopplade till var sitt hjulpar, så att bilen växlar mellan fram-,...