Annons

teknik

En dator försedd med artificiell intelligens, AI, har i efterhand analyserat underlagen för 584 domar i Europadomstolen. I fyra fall av fem, 79 procent, kom datorn fram till samma beslut som domstolen. Svårast hade AI-systemet för att avgöra fall som liknade varandra, men där det fanns särskilda detaljer som ledde till olika utfall. Redan på 1960-talet, i den artificiella intelligensens barndom, talade forskare om att använda tekniken för att analysera och avgöra juridiska fall. Men det är först nu som det finns tillräckligt med datorkraft och verktyg för texttolkning och maskininlärning...
Framtidens e-böcker kanske kan läsas med en ny, strömsnål teknik för elektroniskt papper som utvecklats på Chalmers. Till skillnad från de flesta färgskärmar som sitter i dagens datorer, mobiler och andra apparater sänder den inte ut ljus. Istället reflekterar den ljuset i omgivningen på samma sätt som det elektroniska papper som används i läsplattor för e-böcker. – Därför syns den också bra i solsken, säger Andreas Dahlin, docent på institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers tekniska högskola och en av forskarna bakom den nya skärmen som presenterats i tidskriften Advanced Materials...
Användningen av cellulosa från trä i framställningen av nanofiber är inget nytt, men på Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet har man gått ett steg längre. Under arbetet med att effektivisera och snabba upp nedbrytningsprocessen av cellulosafibrer har forskaren i materialvetenskap, Yvonne Aitomiäki, och hennes kolleger testat en rad nya material, från pappersmassa till räkskal. Men vinnaren har de funnit i morotsrester från juiceproduktion. – Jämfört med trä är morotsfibrer överlägset lättare att finfördela. Dessutom slipper man tillsätta kemikalier...
Octobot är knappt tio centimeter lång och tillverkad av ett mjukt, elastiskt material. Den drivs framåt av gas som pressas genom ett system av kanaler och ventiler, vilket får benen att röra sig enligt ett bestämt mönster. Gasen alstras i en kemisk reaktion där väteperoxid frisätter syrgas. Även om Octobot måste laddas med nya kemikalier ungefär var femte minut, så visar tekniken att det tycks vara möjligt att framställa mjuka robotar fria från hårda detaljer, som batterier. Källa: Nature
Tio kilometer utanför Kungshamn i Sotenäs kommun i Bohuslän ligger världens första nätanslutna vågkraftspark. Den 21 januari i år lyckades företaget Seabased koppla upp sina generatorer och sitt ställverk på havsbotten mot energibolaget Fortums transformatorstation på land, belägen strax bakom Abbas fiskbullefabrik. Hittills har man placerat ut 36 generatorer, med en sammanlagd effekt av 1 megawatt (MW), vilket kan ge el till över hundra hushåll. Enligt avtal ska vågkraftsparken successivt byggas ut till det tiodubbla. Den 21 januari var därför en märkesdag för den växande skara av uppfinnare...
Med en bra 3D-skrivare går det att framställa nästan vilka former som helst. Men strukturer tunna som hårstrån är svåra, eftersom de kräver omfattande CAD-beräkningar. Forskare vid MIT i USA har därför utvecklat plattformen Cillia, som sköter beräkningarna. Det räcker att mata in värden som längd, tjocklek och densitet så skapas tusentals borst på några minuter. Nu är det alltså enklare att printa till exempel peruker, kardborreband och känselspröt. Källa: Massachusetts Iinstitute of Technology