Annons

teknik

Så små är transistorerna på de nya datorchip som har tagits fram av forskare vid företagen IBM, Global Foundries och Samsung. På dagens datorchip är de minsta transistorerna 10 nanometer. Den nya tillverkningsmetoden gör det möjligt att få plats med 30 miljarder transistorer på ett enda chip, stort som en fingernagel.
Hur en byggnad svarar på värmetillförsel (solinstrålning, kroppsvärme, elanvändning med mera) bestäms av dess så kallade tidskonstant. Denna beror på husets ”termiska massa” (exempelvis tegel/cementstomme eller träbjälklag) samt på dess isolerförmåga och ventilationsflöde. För att hålla huset svalt under heta sommardagar gäller i teorin detta: Intaget av uteluft bör minimeras så länge inomhustemperaturen är lägre än utomhustemperaturen, men så fort temperaturen inomhus blir högre än temperaturen utomhus bör byggnaden i stället öppnas för uteluft genom vädring eller forcerad ventilation. En...
Kim Broström stannar upp på trottoaren i industriområdet i Köpenhamns utkant. Han tar fram sin läsplatta och knappar in sig på internet. Så lägger han handen över en liten svart manick som han kopplat in i läsplattan. – Ser du! utbrister han. Webbsidan försvinner från skärmen. Men när han tar bort handen kommer den tillbaka. Magi? Nej, en demonstration av internet via ljus. Signalerna som läsplattan tar emot kommer från gatlampan några meter upp. I ett rasande tempo blinkar den fram något som kan liknas vid digital morsekod. Den lilla manicken i läsplattan är en speciell mottagare för...
Efter sommaren ska fem gigantiska vindkraftverk, hela 175 meter höga, färdas över Nordsjön. Från varvet i sydvästra Norge bogseras de till Peterhead norr om Aberdeen i Skottland. Där ska de förankras några mil utanför kusten på cirka 100 meters djup. Tillsammans ska de ge tillräckligt med el för att försörja 20 000 hushåll. Bakom projektet står det norska oljebolaget Statoil, som har testat en mindre variant i drygt sex år. – Erfarenheterna är väldigt goda. Produktionen har varit lika bra eller högre jämfört med andra vindkraftverk med samma typ av turbin. Den har också visat sig klara stark...
I juli 1991 försvann den brittiska pojken Ben Needham på ön Kos i Grekland. Han var bara 21 månader gammal. Vid flera tillfällen har polisen försökt framställa bilder som ska föreställa honom i olika åldrar, för att underlätta sökandet. Hittills har han inte hittats. En forskargrupp vid University of Bradford i Storbritannien har använt Ben Needhams fall för att illustrera en ny och mer avancerad metod för att utifrån fotografier beräkna hur en person åldras. Resultatet skiljer sig markant från de bilder som polisen tidigare tagit fram. Den nya metoden, som beskrivs i Journal of Forensic...
För att undersöka hur cykelmodellen påverkar cyklistens skaderisk vid en olycka har forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, för första gången utfört en serie krocktester för cyklar . Fyra olika cykeltyper testades i två olyckssituationer vid 15 respektive 25 kilometer i timmen. I det första fallet tvärnitade cykeln som vid en för hård inbromsning, eller när något åkt in i hjulet. I det andra fallet körde framhjulet in i en kant, vilket också liknar förloppet vid en halkolycka. Sammanfattningsvis gav damcykeln, med öppen ram och upprätt sittställning, oftast fall där...