Annons

zoologi

De flesta som har haft en labrador vet hur svårt det kan vara att hålla den smal. Nu har forskarna upptäckt att överviktiga labradorer ofta har en speciell förändring i en gen som kallas POMC. Förändringen tycks medföra att hundarna inte kan tillverka två signalsubstanser som dämpar hungerkänslorna efter en måltid. En oväntad upptäckt var att genförändringen är extra vanlig hos labradorer som är brukshundar, exempelvis ledarhundar och narkotikahundar. Forskarna tror att detta beror på att mat används som belöning under träningen. – Labradorer som har den avvikande genen och därför är extra...
Kråkfåglar är lika bra som människoapor på ett kognitivt test där det gäller att ta mat ur en genomskinlig cylinder. Det visar en studie som letts av forskare vid Lunds universitet och publicerats i Royal society open science . Studien har gjorts som en uppföljning på ett test av 36 olika djurarter , varav sju fågelarter, vid Duke university, USA. I den amerikanska studien klarade schimpanser, orangutanger och kapucinapor uppgiften bäst. Det ledde till slutsatsen att det är hjärnans volym mätt i kubikcentimeter som avgör hur bra en art klarar det kognitiva testet. Men ingen av de sju...
Djur som lever i områden med stor årstidsvariation anpassar sin fortplantning så att ungarna föds när deras överlevnadschanser är som bäst, oftast på våren. Primaterna, dit vi hör, är en tropisk djurgrupp och de flesta kan föda ungar året runt. Detta gäller också vanlig schimpans och bonobo, våra närmaste släktingar. Menstruationen är en vaginal blödning som uppstår när livmoderslemhinnan bryts ned eftersom den inte har tagit emot något befruktat ägg. Hos många andra däggdjur resorberas i stället livmoderslemhinnan, men faktum är att nästan alla andra primater har menstruation precis vi...
Bara några få fiskarter klarar att leva i de minsta skogsbäckarna. Märkligt nog hör öringen till dem, trots att den är mer känd som en stor havsfisk. Det finns stammar av små, bruna öringar som inte blir längre än 30 centimeter och som lever från kläckning till död i oansenliga bäckar. Allt de behöver måste finnas på plats. Om en enda livsnödvändig förutsättning försvinner från bäcken kan det betyda slutet för beståndet. Det beror på att de ofta inte har någon annanstans att ta vägen – deras bäck slutar kanske vid en fördämning eller ett vattenfall som öringarna inte kan ta sig förbi. Öringen...
Forskare vid Uppsala universitet har jämfört hur fort yngel av gölgroda Pelophylax lessonae växer i Sverige, Polen och i Lettland. Forskarnas studier, som publicerades i Evolutionary applications , visar att när det är kallt så växer grodyngel lika fort – eller snarare lika långsamt – i alla tre länderna. Men när det är varmt så växer de svenska grodynglen avsevärt snabbare än de övriga. Forskarna samlade in ägg från gölgrodor i de tre länderna och kläckte dem på labb vid två temperaturer: 19 grader och 26 grader. De svenska ynglen samlades in i norra Uppland, som utgör den nordliga gränsen...
Hos många fågelarter möts föräldrarna av gapande hungriga munnar när de återvänder till boet efter att ha samlat in mat. Det är lätt att föreställa sig att den hungrigaste ungen får mat först – den som tjatar mest. Men det finns gott om studier som visar på det motsatta förhållandet: Den tystaste och ofta största ungen får mat först. Forskare från Storbritannien och Nederländerna har nu räknat ut vad detta beror på. Fågelföräldrarnas beteende vid matningen är en mer eller mindre artspecifik egenskap. Forskarna samlade in data om matning för 143 olika fågelarter. Forskarnas analyser visar att...