Annons
Källsorterat avfall från kök och toalett ger stora miljövinster. Det första systemet ska stå klart 2018 i Helsingborg.

Källsorterat avfall från kök och toalett ger stora miljövinster. Det första systemet ska stå klart 2018 i Helsingborg. 

Bild: 
NSVA

Återvinner avfall från kök och toalett

Tänk om matrester och toavatten kunde gå direkt till en biogasanläggning där även näringsämnena tas om hand? Ett sådant system byggs nu i Helsingborg.

Författare: 

Publicerad:

2017-03-30

När dagens avloppssystem byggdes för 100 år sedan var enda uppgiften att få bort avloppsvattnet från staden.

– I dag har vi helt andra utmaningar. Vi har kommit långt när det gäller att återvinna vanligt avfall, nu är det dags att vi också börjar titta på avlopp, säger Hamse Kjerstadius, doktorand vid Lunds tekniska högskola.

Hamse Kjerstadius, doktorand vid Lunds tekniska högskola, har hjälpt till att utforma det nya avloppssystemet.

Hamse Kjerstadius, doktorand vid Lunds tekniska högskola, har hjälpt till att utforma det nya avloppssystemet.

Bild: 
LTH

I sitt doktorsarbete, som han lägger fram den här veckan, har han hjälp till att utforma ett nytt källsorterande avloppssystem som nu byggs upp för första gången i ett nytt bostadsområde i Helsingborg. Sammanlags 320 lägenheter ska förses med avfallskvarnar och snålspolande vakuumtoaletter med separata avloppsrör.

Matresterna mals ner direkt vid diskbänken istället för att läggas i bruna påsar. Sedan pumpas de direkt via ett eget avloppsrör till en biogasanläggning.

På samma sätt tas toalettavfallet om hand genom ett eget rör.

Hamse Kjerstadius beräkningar visar på flera miljöfördelar. Biogasproduktionen blir till exempel upp till dubbelt så stor tack vare att avfallet är källsorterat och därmed renare.

Efter rötningen kan även fosfor och kväve återvinnas och användas som gödsel.

– Det är den största vinsten. I dag har vi reningsverk som omvandlar avloppets kväve till kvävgas genom energiintensiva luftningsprocesser.

När toalettvattnet separeras blir det också enklare att utvinna värmen från det övriga hushållsavloppet. Det separerade bad, disk och tvättvattnet blir dessutom enklare och mindre energikrävande att rena.

– Elförbrukningen för avloppsrening kan sänkas till hälften, säger Hamse Kjerstadius.

I länder med vattenbrist blir det även enklare att återanvända bad, disk och tvättvattnet som aldrig blandats med toalettvatten.

Den nya stadsdelen i Helsingborg ska stå klar i slutet av 2018. Anläggningen för biogas och återvinning av kväve och fosfor kommer att byggas en bit från husen i anslutning till ett reningsverk. Tre liknande pilotsystem byggs i Holland, Tyskland och Belgien, men projektet i Helsingborg är hittills det enda i Sverige. Hamse Kjerstadius hoppas att fler kommuner ska ta efter när avloppsledningsnäten i våra städer behöver rustas upp. Kostnaden beräknar han till 25 procent högre än för ett traditionellt avloppssystem.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Vad händer om man lägger i fel saker i röret där matresterna ska vara? Låt säga 10% felmarginal att annat följer med.

Lägg till kommentar