Annons
karta över migration

Två forntida migrationsvågor till Europa. 

Bild: 
Uppsala universitet

Manlig migration från stäppen

Den omfattande migrationen till Europa österifrån för nästan 5 000 år sedan bestod nästan bara av män. 

Författare: 

Publicerad:

2017-02-24

De två stora migrationer som format Europas befolkning under forntiden såg helt olika ut. Det framgår av en ny studie som baseras på DNA-analyser av fynd från stenåldern och bronsåldern.

Den första migrationen, som förde jordbruket från Mellanöstern till Europa för nästan 10 000 år sedan, bestod av män och kvinnor i en jämn fördelning. Men den andra migrationen för 5 000 år sedan, från stäpperna norr och Kaspiska och Svarta havet västerut, bestod till nio tiondelar av män.

– Det visar att det handlat om två helt olika processer, säger Mattias Jakobsson, professor i genetik vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.

– När jordbruket spreds från Mellanöstern så handlade det om en långsam förflyttning, generation för generation. Den drevs sannolikt på av befolkningsökningen. Detta skedde under flera tusen år där nästa generation odlade upp nya områden en bit bort från sina föräldrars åkrar.

Den senare, mansdominerade processen, hade en helt annan karaktär. Det var en betydligt snabbare migration, även om den sannolikt skedde över flera generationer.

– Det kan handla om hövdingadömen där många unga män som hamnat utanför arvsstukturer behövt ge sig iväg för att hitta nya resurser, säger Mattias Jakobsson, som tror att det till exempel kunde handla om krigiska expeditioner.

Hällristning

En tid av rörelse. Hällristning från bronsåldern. 

Bild: 
Istockphoto

Ännu vet inte forskarna något om åldern på de män som gav sig iväg för 5 000 år sedan, men på sikt kan man ta reda på sådant genom isotopstudier på skelettmaterial. Då kan forskarna belägga om en enskild individ har bott på olika platser under sin levnad.

En viktig aspekt av denna migration västerut var att hästen.

– Vi vet att hästar var ett nytt transportmedel som var involverad i denna migration, säger Mattias Jakobsson.

Han gissar att de nyligen domesticerade hästarna användes både som riddjur och som dragdjur. Men på denna tid fanns dock ännu inte några stigbyglar.

Finns det någon annan känd migration som denna kan liknas med?

– Ja, jag tänker på vikingarna, säger Mattias Jakobsson. Det handlade också om grupper av män som gav sig av, ibland i krigiskt syfte, ibland för att handla. Många av dem slog sig ned på andra platser, som brittiska öarna, Island eller Ryssland. Jag tror att migrationen för 5 000 år sedan kan ha sett liknande ut.

Resultaten har publicerats i Pnas.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar