Annons
Uppsala universitet

De finns signifikanta skillnader i synen på flyktingmottagande mellan de som läst humaniora jämfört med de som läst teknik. På bilden Uppsala universitet. 

Bild: 
Istockphoto

Plugg och politik hänger ihop

Humanister är vänster och ekonomer höger – jodå, denna schablonbild stämmer faktiskt med den senaste forskningen.

Författare: 

Publicerad:

2017-06-09

Inte bara utbildningsnivå spelar roll för politiska attityder, utan även utbildningsinriktning har ett tydligt samband med partival och ideologi. Människor som studerat ekonomi tenderar att vara mer höger, medan humanister är något mer vänster.

Det framgår av en analys av data från SOM-undersökningarna från åren 2001–2016 som statsvetaren vid Göteborgs universitet Erik Vestin genomfört.

Överlag tenderar de som utbildat sig för att arbeta med människor att vara något mer vänsterinriktade, medan ekonomer och tekniker är mer högerinriktade.

Erik Vestin har även undersökt partisympatier och utbildningsinriktning. De som studerat jordbruk är oftare centerpartister medan liberaler och kristdemokrater har luddigast utbildningsprofil. Moderater har läst ekonomi, medan sverigedemokrater har stöd bland utbildade inom teknik och jordbruk eller de med ingen tydlig utbildningsprofil. Den sista gruppen stödjer även ofta Socialdemokraterna. Och bland de med utbildningar inom estetik, humaniora och media finns en tydlig överrepresentation av anhängare till Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ.

– Detta kan hänga ihop med den bild som finns av olika utbildningar, och det kan bli självuppfyllande profetior, säger Erik Vestin. Om man har vänstersympatier från början kanske man söker sig till utbildningar där man tror sig känna sig hemma.

– Det kan även gälla ekonomutbildningarna, fortsätter han, där många studenter också förmodligen siktar på fina positioner inom näringslivet, och då är det väl inte annat att vänta att man intar en mer skeptisk hållning till det offentligas makt.

Finns det andra faktorer som kan påverka dessa samband?

– Ja, jag hoppas kunna gå vidare och se hur till exempel kön och ekonomi påverkar detta. I nuläget bygger analysen på utbildningsinriktning, generation och politiska attityder. Men säkert finns det aspekter av självselektion i detta, till exempel står ju kvinnor överlag generellt längre till vänster och fler kvinnor läser humaniora, jämfört med de tekniska utbildningarna.

Om man jämför olika generationer så ser man en stor skillnad mellan framför allt olika generationer humanister, där äldre står till höger medan yngre står till vänster. Framför allt humanister födda på 1980-talet står långt till vänster.

Resultaten är publicerade i SOM-institutets årliga forskarantologi Larmar och gör sig till.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar