Annons
Frimärke från 2011

Amerikanskt frimärke från 2011 till minne av affischen från 1943, som var en del av USA:s mobilisering under andra världskriget.

Bild: 
Istockphoto

Vad händer med kvinnors rättigheter?

Kvinnor i stora delar av världen har fått allt mer makt och fler möjligheter, enligt en ny forskningsdatabas.

Författare: 

Publicerad:

2017-02-22

Ett nytt globalt index, ”Womens political empowerment index, 1900–2012”, som bygger på stora datamängder görs nu tillgängligt för forskare och allmänhet.

Aksel Sundström

Aksel Sundström, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

F&F har talat med Aksel Sundström, statsvetare vid Göteborgs universitet, som är en av forskarna vid projektet Varieties of Democracy (V-dem), och som publicerat en artikel om detta.

Vad är detta för index?

– Detta är ett försök att skatta hur mycket makt och möjligheter kvinnor har fått i ett visst land vid ett visst tillfälle. Det finns förstås andra index sedan tidigare, men de har fått en del kritik. Flera av dem har även utifrån denna kritik förändrat sina frågor och metoder, vilket gjort jämförelser över tid svårgenomförbara.

Varför är ert index bättre?

– Vi vill mäta kvinnors makt och möjligheter. Detta kan handla om flera olika saker, till exempel makt i den politiska eller formella sfären likväl som frihet i privatlivet. Det är viktigt att kunna skilja på detta. Till exempel: När Sovjetunionen upplöstes så minskade andelen kvinnor i parlamenten, samtidigt som kvinnors frihet ökade. Utvecklingen är sällan entydigt, och detta vill vi kunna gestalta.

Gif över kvinnors rättigheter 1950-2010

Grafik byggt på index över kvinnors fri- och rättigheter åren 1950, 1990 och 2010. Rött betyder stor frihet, grönt liten frihet, och färgskalorna är relativa för varje tidpunkt. Gråa ytor betyder ingen information. I fallet med länder från det forna Sovjetunionen har forskarna inte kodat dem för tiden innan de blev självständiga.

Bild: 
V-dem, Göteborgs universitet

Hur har ni gått tillväga för att bygga upp ert index?

– Vi har anlitat 2 600 experter från olika länder. De har skattat en mängd förhållanden för varje land och år, vilket vi sedan har sammanvägt. Till detta har vi även lagt in data och absoluta faktorer. Så vi försöker dels ge en flerdimensionell bild, och dels göra det över tid – så att man kan urskilja trender och tendenser.

Vad har ni sett hittills?

– Att kvinnor i dag har på alla sätt fått mer makt och större möjligheter än någonsin tidigare. Det är mycket tydligt. Sedan finns också stora problem kvar – det gäller särskilt i Mellanöstern och Nordafrika. Och i Ryssland har på senare år både kvinnors makt och frihet minskat. 

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar