Bloggtagg: Nobelpris

Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin gick ju till forskare som lyckats "föryngra" kroppsceller till att bli stamceller, som sedan kan dela sig och ge upphov till andra typer av kroppsceller. I detta sammanhang kan det vara värt att påpeka, att växtforskare lyckats med motsvarande redan för länge sedan. En av dem som betytt mycket för kunskapen om hur man sedan antingen kan få sådana celler...
I februari i år skrev jag ett förslag som gick ut på att man genom en stadgeändring skulle kunna minska ner den del av avkastningen på den Nobelska donationen som går till pristagarna och istället anv
Jag har länge tyckt att det är ett problem att Nobelstiftelsen startat upp så många nya verksamheter utan att bidra till deras finansiering: Nobel Media (inkl.
I dag damp tidskriften CERN COURIER 1/2012 ner i brevlådan.
Årets Nobelpris i kemi tilldelades kristallografen Dan Shechtman.