Annons
Statistik över brott

Andel av befolkning som utsatts för olika typer av brott mot enskild person 2005–2016.

Bild: 
NTU, Brå

Ökad otrygghet

Utsattheten för hot, bedrägerier, personrån, sexbrott och trakasserier har ökat på senare år i Sverige. Men det stora problemet är de ökande skottlossningarna.

Publicerad:

2017-11-21

Förra året utsattes nästan var sjätte person i Sverige i åldern 16–79 år för någon typ av brott. Det är en ökning mot tidigare år och andelen, 15,6 procent, är den högsta uppmätta nivån sedan mätningarna startade år 2006, uppger Brottsförebyggande rådet.

Andelen av befolkningen som utsatts för till exempel sexualbrott har mer än fördubblats, från knappt en procent till 2,4 procent, enligt Nationella trygghetsundersökningen (NTU), en enkätstudie av drygt 11 000 personer. Om man tittar på unga kvinnor (16–24 år) så uppger 14 procent att de utsatts för sexualbrott det senaste året. Om kvinnor är extra utsatta för sexualbrott så är männen extra utsatta för personrån; 1,9 procent uppger att de rånats genom hot eller våld, vilket är den högst uppmätta siffran hittills. Mest drabbade är män i åldern 20–24 år, där tre procent utsattes för rån det senaste året.

Majoriteten av dessa brott anmäls inte heller. Särskilt hot, sexualbrott och trakasserier anmäls i låg utsträckning. Endast 11 procent av sexbrotten 2016 polisanmäls.

– Personrånen är ett problem, men det är för tidigt för att säga om det är ett trendbrott, säger Jerzy Sarnecki, som är professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet.

– Huvudförklaringen till att kvinnor uppger fler sexbrott är att debatten har satt detta på kartan, fortsätter han. En stor del av ökningen handlar om mindre grova övergrepp, och kan nog förklaras av att vi har haft en debatt om övergrepp på festivaler och liknande häromåret. Till följd av metoo-debatten kan vi vänta oss fortsatta ökningar i denna statistik även för 2017. Men det kan inte uteslutas även att de faktiska övergreppen ökar.

Att hot och bedrägerier ökar hänger enligt Jerzy Sarnecki ihop med att vi lever allt mer på internet.

Men han är ändå oroad.

– Vi har länge sett en period med stabil eller rent av fallande brottslighet. Men sedan har något börjat hända.

Jercy Sarnecki är allra mest bekymrad över brottslighet som inte ingår i Nationella trygghetsundersökningen – det dödliga våldet.

– Dödligt våld och försök till dödligt våld har ökat kraftigt sedan ett halvt decennium, säger han. Det handlar om gängskjutningar. Det är en pågående utveckling och det är mycket, mycket allvarligt.

– Vi ser alltså en förändring från fylleknivslagsmålet till gangstermordet, säger han. Gängmorden är ett nytt fenomen och polisen vet inte hur de ska hantera detta. Vi är alla fortfarande lite i chock.

Tidigare hängde morden med i den allmänna brottsutvecklingen.

– Folk slåss lika mycket som förr, men dessutom skjuter man varandra mer. Det är en allvarlig utveckling.

Ska vi vara oroliga?

– Ja, samhället ska definitivt oroa sig. Framför allt för skjutandet. 

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

4

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Jag har tappat förtroendet för Sarnecki och tycker media borde vända sig till en mindre ideologisk driven kriminolog. Det är inte särskilt vetenskapligt att med rena spekulationer om anmälningsbenägenhet bortförklara en utveckling som han önskar inte fanns och som han länge förnekat med hänvisning till bristande belägg.

Instämmer.

Instämmer med att det blir en slagsida när man bara låter en part komma till tals. Särskilt upprörande är Sarneckis uttalande att det verkligt allvarliga är ökningen personrånen. Därmed förminskar han sexualbrottens grasserande ökning de senaste åren. Avfärdar det bara med att det till stor del betor på att den upplevda kränkningen har blivit större idag. Vad har för belägg för det. Det är ok att intervjua Sarnecki men som journalister måste ni även låta andra forskare uttala sig. Ert urval av experter påverkar validiteten.

Hej eftersom utvecklingen är så pass allvarlig så kommer vi återkomma till detta ämne. Jag intervjuar just nu ett antal forskare inom detta fält. Så räkna mer mer i frågan i F&F inom kort. Henrik

Lägg till kommentar