Annons

Kommande föreläsningar

Smartare sätt att färdas i staden

26 oktober 2017 18.00-19.30 Folkuniversitetet Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm. 
Renare luft, minskat buller och en säkrare trafikmiljö där vi vågar släppa ut våra barn är sådant vi värdesätter allt mer enligt många undersökningar. Trots det präglas staden fortfarande av stora, fossildrivna bilar – som driver utvecklingen åt helt motsatt håll. Men detta går att förändra lättare än många kanske tror. Lyssna på Mia Hesselgren, forskare vid Kungliga tekniska högskolan, som har arbetat med projektet Ett bilfritt år.

Läs mer här.

Möjliga behandlingar mot ALS

16 november 2017 18.00-19.30 Folkuniversitetet Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm.
Vid ALS förstörs nervförbindelser till kroppens muskler, så att musklerna börjar förtvina. Men av någon anledning drabbas inte ögats muskler. Eva Hedlund, forskare vid Karolinska institutet, berättar om hur hon genom att studera bland annat ögat har upptäckt en mekanism som kan göra det möjligt att hejda ALS och SMA (spinal muskelatrofi).

Läs mer här.

Fantasin – ett kraftfullt redskap inom fysiken

23 november 2017 18.00-19.30 Folkuniversitetet Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm. 
Ett tankeexperiment är en sorts tankelek, ett försök att nå insikt bara genom att föreställa sig en situation – som ofta är orealistisk. Sådana fantasier kan väl knappast ha någon plats inom vetenskapen? Jo, fysikhistorien är full av tankeexperiment som banat väg för stora genombrott. Sören Holst, teoretisk fysiker vid Stockholms universitet, bjuder på några exempel och förklarar varför detta sätt att resonera kan vara så fruktbart.

Läs mer här.