Annons

Kommenterat

Den liberala världsbildens undergång 2.0?

Nåja, den liberala världsordningen kan inte rimligen falla på plats på en gång. FN finns på plats, de flesta stater är demokratier eller "nästan-demokratier", världshandeln är större än någonsin tidigare.

Hade någon förväntat sig att marschen mot denna liberala världsordning skulle ske utan motstånd? Eller motgångar?

"Vi i väst" (de i bredaste mening liberala demokratierna) har den rätta modellen. Mänskliga rättigheter, jämlikhet och rättsstaten är _goda_ ideal, värda att eftersträva. För att upprätthålla dessa, och även sprida dem, krävs att "vi i väst" också är ekonomiskt och militärt starkare än denna världsordnings fiender, som tex Putin, Hitler eller IS. Och vi måste nog tänka oss att tid efter annan använda vår makt, ibland också hårdhänt.

Då uppstår det paradoxala, att "vi i väst" bryter mot våra egna ideal, vilket riskerar att gröpa ur den liberala världsordningens legitimitet, eller i vart fall att visa upp oss som hycklare. Och, förstås, att provocera fram stöd till dess fiender.

Det får vi ta på hakan.


Fascismen, Sverigedemokraterna och socialdemokratin

Hitler kallade sig nationalist, så gör det ängel för er .
Nazism Fascism = Nationalism. Att vara patriot är något helt annat!
I SD:s Nationalism finns Nazism Fascism och patrioter, sen som i alla andra partier idioter. Dom vill ha ett vi och dom land, En Fascistisk struktur.


Fascismen, Sverigedemokraterna och socialdemokratin

Hej!
Kan man då inte lika gärna säga att Lars Ohly aldrig har varit kommunist, om det är så att han varit sjukskriven. Stalin skulle aldrig ha sjukskrivit sig...


Här begravs kvantfysikens katt

Som intresserad lekman, samt matematiskt tämligen obegåvad, finner jag tankarna om parallella världar något kryptisk.
Vilka andra vetenskapliga belägg kan rättfärdiga detta antagande?
Har efter bästa förmåga försökt taga del av Åke Hedbergs inledande skrift om kvantteorierna och önskar nu om möjligt finna någon ytterligare lättfattlig populärlitteratur i detta intressanta ämne.
mvh
KoT


Är vi fångade i en låtsasvärld?

Tanken att vi lever i en låtsasvärld kommer kanske av teorin att innehållet i svarta hål för en betraktare representeras av ett holografiskt mönster vid händelsehorisonten. Teorin kan extrapoleras till det vita hålet universum där hela universums innehåll finns som ett holografiskt mönster vid dess yttre begränsning.


Fascismen, Sverigedemokraterna och socialdemokratin

Jämföra Italien med Sverige? En mycket större befolkning och koloniala ambitioner gav il Duce en helt annan bas på sin hemmaplan än någon svensk politiker kunde mobilisera.
Mussolini var trots sin idolstatus i Italien helt 'hypnotiserad' av Hitler, vilket ledde rakt in i katastrofen.
Vägen mellan kapitalism och socialism/kommunism löste ju Sverige genom att ge fritt manöverutrymme för storindustrin inom Saltsjöbadsavtalets ramar. En stark borgerlig opposition fanns också, som kunde påpeka negativa verkningar av en för stark stat.
Idag kommer SD lite i kölvattnet efter motsvarigheterna i Norge och Danmark. Om de skapar ett paradigmskifte kan diskuteras. En tredelning av politiken är inte något helt nytt. Vi hade aldrig Vänsterpartiets föregångare med i socialdemokratiska regeringar. Nu finns istället ett borgerligt (eller ickesocialistiskt) parti, som aldrig verkar få medverka i en regering. Talet om nyfascism kan tolkas som att vänsterblocket vill utesluta varje förslag om att behandla SD på samma sätt som skett i Norge och Danmark med SD:s motsvarigheter där.


Forskarna är eniga – SD är inte fascister

Det är svårt för attr inte säga omöjligt att hitta nåt fascistiskt i partiprogram etc. Så forskare och andra här har nog rätt så långt. Det är när man läser motioner och ser hur de resonerar och voterar vid budgetvotering och annat, som man undrar hur det står till. Den bilden som partiet visar upp+ där är ju annorlunda. Då bryr man sig inte om åldringar och andra som man i program säger sig värna om. Jag önskar att ni kunde granska vad de gör och säger, och inte bara partiprogram och liknande där de presenterar PK och tillrättalagda punkter. Finns någon auktoritet som har någon åsikt om hur e talar och agerar? *Vill att man kollar terrängen, inte bara kartan*


Forskarna är eniga – SD är inte fascister

Om man läser deras partiprogram får man en annan bild av partiet än om man lyssnar på vad deras företrädare säger. Och de förslag man lägger och det man gör visar ju den man egentligen är. Man ska inte låta sig luras av ett snyggt partiprogram. SDföreträdare vill exkludera vissa grupper av människor och har t.ex. utestängt och hotat mediaföreträdare. Det står naturligtvis inte i deras partiprogram att de står för det.