Kommenterat

Vad är modifierad stärkelse?

Eftersom detta klart och tydligt är en partsinlaga och inte överhuvudtaget nämner någonting om den modifierade stärkelsens påverkan på hälsan kan den inte tas på allvar.


Hotade jordar

Ja, det är bra skrivet och sammanfattat.
Det är just i den riktningen FramtidsOdling arbetar. Vi har också sett att det finns ett stort intresse för både mull, reducerad bearbetning och fång/eftergrödor i praktikens frontlinje. Vi har en vändning. Se FramtidsOdlings hemsida, infoblad 2.

I brist på konkurrenskraftiga perenner fåt det ju bli någon form av "eftergrödor". Något som bör prövas: Om en 8-10 tons gröda följs av en höstgröda som täcker bra och ger 3-5 ton ts, vilken chans har ogräset då?

Något annat att pröva (?), utvecklingsmetod. Mål, minska bekämpningsmedel. Värva ett tiotal intresserade större växtodlare. Deras uppgift: avsätta en del av gården till "minimerad bekämpning". Möjliga åtgärder: grödval, växtföljd, sortval, teknik mm. Kontrakt att man kompenserar för skördebortfall och kostnader. Man kan nog tänka ut några extra morötter.

Ett observandum om mullutveckling: vi kan lagra in kol men det går mot ett jämviktsläge inom 50-100 år. Men dessa decennier kan vara viktiga nog.


Humle finns i öl av "fel" skäl

Barbro: Nu har artikelförfattarna just släppt en bok om humle! Se "Humle – det gröna guldet", utgiven av Nordiska museet förlag: http://www.nordiskamuseet.se/om-museet/forlaget/humle-det-grona-guldet


Här begravs kvantfysikens katt

Helt rätt att modellen med en zombiekatt är förvirrande för vissa eftersom den helt saknar relevans och bara är en ganska dålig liknelse som fått stor spridning.
Kanske till stor del på grund av empati för katten.

Personligen så anser jag att Köpenhamnstolkningen, trots sina brister, kan beskriva en sannolik verkligheten väl.
Men samtidigt har jag själv uppehållit mig en hel del kring det faktum att dolda variabler kan vara en viktig, eller till och med avgörande, komponent i hur livet, universum och allting fungerar.


422 träd per människa på jorden

Jag håller med om att det är mer intressant hur många träd man måste plantera för att kompensera för sin förbrukning. Det tänkte jag redan när jag skrev mitt förra inlägg, men tyckte inte att jag hade underlag för en säker beräkning. Såvitt jag kan påminna mig har jag personligen bara plantera två träd, men i alla fall gett bort ett antal ”planteringsbevis”.  Om vi håller oss till svenska förhållanden och gör en mycket grov  uppskattning, så gäller att det under avverkningsåret 2013/14 avverkades 85.3 miljoner skogskubikmeter, vilket grovt motsvarar 92,6 miljoner träd eller, med 9,72 miljoner svenskar, 9.46 träd per invånare och år. Redan för så där 2700 år sen ansåg man att ”vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det bliver långt” (Psaltaren 90:10), och svenska mäns medellivslängd har just passerat 80 år (själv är jag bara 79,5 och mår med hjälp av reservdelar bra); med kvinnorna medräknade blir medellivslängden i Sverige ca 82 år. Man kan ju räkna på olika sätt, men en uppskattning av vad vi bör plantera är 9.46x82=776 träd.

Frågan om vilken landareal vi behöver för att behålla nuvarande materiell standard kan nog någon annan svara bättre på.


Kurvan över världens krig, 1900–2014

Siffrorna avser alla döda i krig, alltså såväl civila som militärer. Däremot är offer för folkmord eller organiserad svält inte inräknade.


422 träd per människa på jorden

Hur många träd behöver en människa avverka och återplantera under sin livstid för att leva ekologiskt hållbart med nuvarande svenska standardnivå? Hur mycket odlingsbar landareal behöver varje människa för att leva med nuvarande nivå av konsumtion? Kan detta vara mer intressant än antalet träd?


Kurvan över världens krig, 1900–2014

Eftersom andelen civila som dör i konflikter sägs ha ökat kraftigt vore det kanske intressantare att se på det totala antalet döda och inte "bara" antalet döda i strid. Ett sätt att tolka siffrorna är ju att de stridande har blivit bättre på att skydda sig själva men inte på att skydda civilbefolkningen