Annons

Kommenterat

"Forskare löser livets mysterium"

För att vara ytterligare lite "högspekulativ"; det uppkomna livet "skyddade" så småningom sig självt från skadlig UV-strålning genom att syreberika atmosfären. Då bildas ett skyddande ozonlager (O3-molekyler) i yttre skiktet - långt från livsfomerna själva, eftersom ozon är ytterst giftigt. Syret gav förstås också chans för livsformer på land.


Evigt liv?

"Redan radikalt förlängt liv - till låt säg 150-200 år skulle vara förödande. Vår redan överbefolkade planet skulle tvingas bära dubbelt så stor befolkning bara pga ökad förväntad livslängd."

Även när vi når den här typen av teknik, kommer det plötsligt inte finnas en massa 200-åringar, utan det kanske är folk i övre medelåldern som börjar behandlas för att kunna uppnå den livslängden. Om behandlingarna börjar vid ca 60 års ålder är det fortfarande 140 år tills vi har massa 200-åringar.
Och barn uppstår inte bara ur ingenstans, och vi människor kan lätt välja att inte få barn. Man kan reglera hur många som föds. Om man börjar leva mycket längre, kommer många vänta med att skaffa barn och förmodligen skaffa färre barn, så att mängden människor inte ökar så mycket.
Slutligen så är inte hur många människor vi kan ha på planeten ett fast antal. Med ny teknik kommer föroreningen alla orsakar stadigt minska, vi kommer ha lättare och lättare att producera mat så att det räcker åt alla. Och plats, det är inget problem. Titta bara på hur glest befolkade länder som t.ex. Ryssland och Sverige är. Hur länge som helst har människor oroat sig för när vi ska nå *nästa stora siffra* i befolkningsmängd, men vi har hittills aldrig nått punkten då vi är för många.


Vetenskapskritisk rektor?

När jag hör ordet Södertörn osäkrar jag min hjärna.


Talför trio

Lösning 1
Tag de positiva talen som 1,2,3,4...
Låt x vara det tal som viskas till A.
Då är x-1 eller x+1 det tal som viskas till B.
Om x > 3 fungerar inte meningsutbytet.
Om x < 2 är inte x-1 ett positivt tal.
Alltså är x=2.
B talar om för A att det inte är x-1 för annars hade B vetat x.
Alltså vet A att B fick 3 viskat till sig.
Svar: A fick 2 och B fick 3

Lösning 2.
Låt alla tal som inte är negativa vara positiva.
Då är 0 ett positivt tal och lösningen blir på samma sätt som ovan.
A fick 1 och B fick 2.


Lättare och starkare stål

Jag tycker om gjord-nära resultalt,det behövs för att dels minska allt mer förbränning,och vi blir alltfler på jorden då måste vi få ekvationen gå ihop.Eftersom jag själv varit industiarbetare och klarar svarv o dylik så svär man ve och förbanelse varför materialet inte är likadant gång till gång,det förklaras lätt med att kolstål inte är statiskt.Men det är kul att man försöker ta fram nya material,även om jag tror att vissa kommersiella själ gör det inte statiskt,det då skulle göra produkter o-lönsamt i längden om dom håller,och det har dom inte flesta intresse av P:G:A MODE är en jätte-marknad och ingen vill ändra på.Men jag tror på miljön och det blir mode,lita på det !! Jari Lehtilä


Folkmordets laga kraft - exemplet Norge

Med en sådan motivering undrar jag om Norge erkänner folkmordet i andra världskriget på judarna & romerna.


De gåtfulla utbrotten på spåren

Fotoner färdas väl inte. Det är en vågrörelse i de underliggande, icke mätbara strukturerna i Kosmos.


Folkmordets laga kraft - exemplet Norge

Många exempel från före 1948 finns.
Från Afrika, där européer hämtade slavar, av vilka många inte överlevde ens transporten; från Amerika där urbefolkningen näst intill utrotades i norr och helt utplånades på t ex Kuba; från Australien där aboriginerna först på senare tid fått någon slags 'ursäkt' från regeringen. Norge kan möjligen känna det obehagligt att stämpla NATO-kollegan Turkiet som folkmordsansvariga.
I Sverige finns armenier som man kan hoppas högtidlighåller minnet.