Annons

Kommenterat

Evigt liv?

Evigt liv har varit människans strävan sedan tusentals år. Myten om ungdomens källa osv och religioner. Men nu verkar det inom räckhåll tack vare teknikens exponentiella tillväxt. Jag tror som Kurzweil att det kommer att ske gradvis, vi kommer knappt att märka av det men sakta men säkert blir vi en version 2.0. Jag vet inte om befolkningen blir ett problem. Vi kommer inte föda fler barn, men det kommer att bli en ökning. Men enligt optimisterna är inte mat något problem och plats finns det gott om.

http://hjarnfysik.blogspot.se/2014/09/ungdomens-kalla.html

Jag undrar om inte folk kommer att bli mer riskobenägna ju längre de lever. En olycka som raderar hjärnan vore katastrofal. Om risken att dö av bilkörning är en bråkdels promille per år så blir den närmare 100 % med evigt liv. Det blir mycket fokus på säkerhet och flera säkerhetskopior av hjärnorna.


Evigt liv?

Skönt att ämet äntligen kommer upp på agendan. Det finns många aspekter på detta ämne. Blir jag i framtiden en produkt av molnet eller är jag fortfarande jag?
När man börjar manipulera hjärnans
signalprocessering för att bota morfars
dåliga minne så är det väl ok. Men om
morfar plötsligt ändrar politisk inriktning så
får man nog börja fundera på vad det nya
forskninsområdet har för mål.


Evigt liv?

Jag skulle vilja ha större möjlighet att själv bestämma hur långt mitt liv skall vara, istället för att som nu vara tvingad att acceptera den låga övre gräns naturen satt åt mig.


Evigt liv?

Kan vi bromsa åldrandet så ser jag ingen anledning till varför vi inte skulle göra detta, jag lever gärna länge såvida jag kan behålla min hälsa. Men att hävda att evolutionen kan "kopplas bort" är väldigt naivt, det visar på att man inte förstår vad evolution är. Evolutionen är ett koncept, ett namn vi givit på en process och är inte en teleologisk entitet som har en förutbestämd plan, eller ens riktning för den delen. Organismer påverkar ständigt utfallet av sin egen art genom sitt beteende och ger ökade chanser för överlevnad och att få avkomma. Dock ska vi inte glömma att det också finns en mängd andra faktorer som påverkar livslängd utöver åldrande: bilolyckor, virus, saker som fastnar i strupen mm.


Så hjälper träning mot stress

Angående artikeln om träning och stress.
Hur kan en råtta födas med tränade muskler? När tränade i så fall råttan innan den föddes.
Eller, har råttan muterade muskler med egenskaper som om den tränat? I så fall skulle man kunna tycker man att det skulle vara enklare att jämföra inaktiva råttor med aktiva (tränade) råttor i stället för muterade.
Är det själva träningen i sig som ger muskelns dessa egenskaper eller är det muskelvolymen oavsett träningsmängd?
/Undrar Ronnie


Därför strider shiiter och sunniter

Man kan undra varför han inte tar upp frågan var vi andra som inte är muslimer står någonstans i all denna dårskap?


Melatonin och drömmen om ungdom och hälsa

Hmm tar du verkligen melatonin på morgonen??? Man ska ju ta det 20 min innan man går och lägger sig för att man blir trött av ämnet ganska omedelbart


Ögat mitt i stormen

Jag förstår inte varför den enda kritik som riktas mot idén om det naturliga urvalet kommer från religiösa stollar. Det finns rent ateistiska naturvetenskapliga frågor kring definitioner av begrepp inom evolutionsteorin, slump är ett sådant begrepp. I en deterministisk världsbild så finns ingen slump, så de så.