Annons

Kommenterat

Sveriges unika tillit sjunker: Kan man lita på folk?

Om nu det är så att tilliten historiskt har varit maximal i Sverige och rekordlåg i Mellersta Östern, och vi har en stor invandring (högst per capita i EU) från Mellersta Östern och dålig integrering (sämst i EU) av dessa invandrare i svenska samhället , bör det ju rent matematiskt bli så att mätt tillit i Sverige sjunker. Ganska elementärt, eller hur?.


Skolans växande kunskapsklyftor

Alla människor är självklart lika mycket värda. Det är inget politiskt axiom i Sverige utan grundtesen i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Man får befinna sig väldigt långt ute i den politiska periferin för att anta en annan ståndpunkt.
Till jämlikhet är det dock lång väg kvar...


Medkänsla och empati är inte samma sak

Intressant forskning!!!


Kall fusion – inte igen!...

Electroimpuls - UFO

Principen för operationen är baserad på elektrostött. UFO-fenomenet som medföljer en kraftfull gnista in i vätska.

Enheten UFO och dess arbetsprocess.
Stödordningen är visad i electropulse UFO. På insidan av huset 1 arbetar tillsammans med en parabolisk reflektor kamera 2 riktningskopplare reflektansen hos den chock vågen åt höger.
Elektroderna 3 är satt så att utsläppet ägde rum mellan dem i fokus för parabel. De Elektroderna är inkluderade i den kedja av högspännings-lindningen hos transformatorn 7 som fått en kapacitet av 6 och en likriktare 5.
Den transformatorn ökar strömförsörjningen sjunker till ett värde som är större än den som krävs för genomslag av vätska mellan elektroderna.
Värdet av den pålagda spänningen bestämmas urladdning av gapet 4. Kondensatorn regelbundet urladda sig genom utsläpp gapet och elektroderna mellan dem vid tiden för elstött uppstår gnistan.
Gnistan är en plasma-kanal med en hög temperatur, så att den kumulativa bubblan är bildad, som pressar uppmanar väggarna i den-kanalen i några tusen bar.
I detta fall den chocken främre är mycket brant, och temperatur och tryck i de två skikten av fluidum intilliggande, skall skilja sig skarpt, vilket leder till stora värmeförluster. Experimentella studier anvisas att 50% av utsläppen energin läggs på strålningen i stötvågen. Därför är det snabbt förvandlas till en sinusformad ljud vågen, ända fram till flänsen och reflekteras från det på grund av ekot.
Därför drar vi slutsatsen:
1.Vänstervägg träffas:
F1 = ps = 10000bar x 10cm ² = 100000 kg
2.Höger väggen blir drabbade: F2 = 0

Sammandrag

Som erhålls genom den obalans av inre krafter i ett slutet system:

F = F1 - F2 = 100000kg.


Skolans växande kunskapsklyftor

Hur många invandrare tror du vi har från Japan? Det är väl uppenbart vad som menas.


Cellerna som reparerar hjärnan

Hur funkar det med folk som har funktionshinder? Tanken är om man skulle eller om det skulle gå reparera hjärnceller som är skadade vid den stället av hjärnan som gör att man får funktionshinder.


Adam eller apan?

Hej, jag har ännu inte sett något bevis för att en art har utvecklats från en annan, det är bara teorier, var finns dessa "bevis" ?


”Helt oetisk forskning”

Bedriv seriös forskning på människor som kan säga nej istället! Utsätt inte försvarslösa djur! Håller helt med Agnes Wold.