Annons

Kommenterat

Energi från Jorden

Kanske möjligheterna att effektivt utnyttja geotermisk energi kommer att förbättras genom framsteg när det gäller den termoelektriska effekten. Denna effekt gör det möjligt att utnyttja en temperaturskillnad för att generera elektrisk energi. I det senaste numret av tidskriften Nature visas att en förening mellan tenn och selen har överraskande goda egenskaper för utnyttjande av den termoelektriska effekten.


Granskning av religionsböcker bör inte vara religionsfientlig

Är Platons grottliknelse så bra? Djupet i GT och det grekiska "pleróma" i NT tycks vara andra sätt att beskriva själva "grottväggen". Ursprunget tycks finnas i Egypten. Där var Djupet det blå himmelshavet ovan det läckande (= regnande) himlavalvet.

Guden Nun var himlens gud och identisk med sitt sötvattenshav. Han var även kaosgud och far till solguden Ra. Ur Kaos skapades Kosmos, så Nun var ursprunglig skapargud. Den som speglade sig i Djupet kallades av kanaanéerna Aseran.

Det filosofiska problem, som då uppstår, är om bilden/världen är spegelns eller betraktarens. Är det Nun eller Aseran, som skapar världen? Aseran anges ibland som Jahvés hustru, men antika gudar var ibland queer. Kanske Aseran bytte kön i Jerusalem och blev Jahvé?

Aseran hade epitetet "Hon som vandrar på vattnet". På Kreta kallades hon As-sa-sa-ra (se "snake godess" eng. Wikipedia). Hon liknar en Moder Jord (materia) med seraferna själ och ande i händerna. Seraf betyder "lysande ormar".

En är Lucifer, ett lysande intellekt, som slingrar sig i Kunskapens Träd. Det är en grubblande själ, logisk och förnuftig och därför begränsad till Kosmos, som är den logiskt ordnade och därför deterministiska världen. Själen skapar ord (tankar).

Den andra serafen är anden. Den är livskraft och egenskaper, vilka skapar handlingar. Anden hanterar också värderingar och annat, vars reella existens värdenihilismen förnekar. Med anden observerar vi således Kaos, det icke beräkningsbara, det ologiska, det oförnuftiga.

Kaos existens är en förutsättning för den fria viljan, eftersom Kosmos, som jag redan sagt, är ordnat och därmed deterministiskt. En människa utan ande är därför enligt Paulus död. En maskin. Anden sysslar med konst, musik, kärlek och samvete.

Människan är enligt denna filosofi en avbild av Aseran (eller Jahvé). En människoson (uttrycket betyder egentligen bara människa) går på vattnet. Våra ord och handlingar avspeglas i Djupet. Vi skapar vår egen värld (Joh 10:34).

Platons idévärld och andra högre världar är alltså onödiga. De finns inte. Allting, både spegel och betraktare finns här. Mer att läsa finns här:

https://christerbroden.wordpress.com/2014/01/23/vem-gjorde-vad/


Så djup är den svenska skolans kris

Här finns en artikel från SCB som visar hur invandrare klarar sig i skolan:
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Tid-i-Sverige-viktigt-for...


Religion för ateister?

Hur definieras övernaturligt i sträng materialistisk filosofi? Är inte intellektet där ett illusoriskt fenomen? I diverse myter är intellektet en slingrig sak, som odlar kunskapens frukter i heliga träd. Att tro på intellektet blir då att tro på det övernaturliga.

Kommentar: "Fan tro't!" Kan Fan vara lös i sådana träd eller på andra håll? Kan han ha namn och heta t.ex. Adolf?

I Gilgamesh-eposet, med ursprung kanske dubbelt äldre än GT, stjäl en orm odödligheten från människan. Den synen på intellektet kräver ingen Gud, för att stämplas som tro på det övernaturliga, på religion.

I min [blogg](https://christerbroden.wordpress.com) påpekar jag, att "re" kan ha betydelsen medvetande, och att t.ex. ligare är latin för binda. Religion betyder då "det i materien bundna medvetandet". Det betyder inte "att tro på en gud".

Så frågan blir: Är medvetandet något övernaturligt? Definiera medvetande! Jfr. buddismen, där skrifter på sanskrit kallar "det heliga" medvetandet rig-pa, och det något mindre heliga intellektet shes-rig (Tibetanska Dödsboken, finns i svensk översättning)!


Varför rycker jag till när jag ska somna?

Jag vaknar ofta plötsligt vaknar till och är fullt medveten, men hur man än gör så kan man inte lyfta/röra armar, ben, eller någonting. Man här helt paralyserad, men hjärnan är fullt medveten. i cirka 5sek-2minuter. får de ganska ofta.

och när man ska sova så ligger jag och slappnar av cirka en timma för har det svårt att sova, så kan jag få panik för att jag faller och ''reflex'' försöka fånga mig på något sätt. det blir som en ''kick'' som varar 0sek-3sek. och när det händer den dagen, så håller de på typ 7-10ggr innan man väl somnar, ganska obekvämt på båda delarna :(


Spreds smittorna bara åt ena hållet när européerna kom till Amerika?

Man kan kanske kunde ha rekommenderat Jared Diamonds lysande bok "Gun, germs and steel" (på svenska "Vete, Vapen och Virus") som förklarar varför det var mest (om inte t om uteslutande) sjukdomar från gamla världen som härjade i nya världen och inte tvärtom.


Granskning av religionsböcker bör inte vara religionsfientlig

Trots försöket att få argumentet att låta satslogiskt uppbyggt haltar jämförelsen gravt. Livsåskådning och hobby är helt olika typer av begrepp. Formuleringen om fotboll och frimärken är tjatigt upprepad i diverse forum, men stämmer inte bättre för det. Att inte tro på Gud är något annat än inte ha en hobby. Det är tro likaväl som avfärdandet av andra fenomen – såsom svarta hål, utomjordiskt liv eller dolda rumsdimensioner – är tro. Det är lika mycket tro oavsett om det gäller förnekande eller bejakande av företeelser som är helt uppenbara, såsom väggarna i rummet, eller totalt absurda, som flygande spagettimonster. Agnosticism kommer betydligt närmare icke-tro än ateism.


Nattugglor får sämre betyg

En relativt enkel förklaring är att samhället helt enkelt är anpassat efter A-människor. Skulle vi istället ha ett samhälle baserat på individers självklara olikheter, såsom att B-människor faktiskt finns och verkar, skulle vi inte ha samma problem.