Annons

Kommenterat

Bomba med umami

Korrekturläs artikeln innan ni publicerar grotesk upprepning


Fracking: Den nya gasen – en ödesfråga

Fracking er en prosedure for å utvinne gass som forurenser grunnvann og atmosfæren med bla metan. Metan har en veksthus effekt som er 20 ganger høyere enn karbondioxid og lekkasje av denne gassen må unngås. Statistikk viser att ca 5% av gassen lekker ut ved produksjon og bruk. Ved fracking er det enda mer. Min mening er at man må få en bedre måte å utføre fracking på, slik at forurensingen blir negisjerbar. Fram til det, bør ikke fracking forekomme.


Som en diamant i skyn

För en vit dvärgstjärna, att kallna till -270°C, det tar troligen längre tid än åldern på vårt synliga universum.

Bo Strömberg


Som en diamant i skyn

I artikeln antyds att kol bildar diamant vid låg temperatur. Det stämmer ju inte.

Kol bildar diamant vid högt tryck framför allt. temperatur är sekundärt relativt sett.

Bo Strömberg


Som en diamant i skyn

Det verkar osannolikt att man genom indirekt observation, genom studier av omloppsbanor, kan sluta sig till att denna himlakropp är just -270°C. Hur vet man att den inte är -196°C eller vilken annan temperatur som helst ? Kanske 30.000°C rentav.

Bo Strömberg


Orkaners skörd av människoliv

Vad jag läst, ser man noga till att använda både kvinnliga namn och manliga namn på orkaner, vad (f**) är du ute efter ? Alla vet ju detta.

Bo Strömberg


Kulturrelativism

Varför måste man ursäkta sig ideligen; "Jag är inte rasist men.." Det blir tröttsamt.

Jag har ingen lust att räkna upp allt jag läst men jag tycker att boken "Min far är kannibal" är intressant och bra.

Författaren visar att han faktiskt respekterar folkslagen han möter, men han håller inte på och ojar sig och ursäktar beteenden som vi själv anser vara förkastliga, som till exempel huvudjakt och kannibalism.

Kulturrelativism är ett hån mot vår egen kultur och en svår skam för de svagsinta som står för den.

Det är en postmodern irrlära.


Återkoppling: Judarna är ingen folkgrupp

*

Hej, Jag tycker snarare det är ABSURDT att Henrik Rock tycker det är ABSURDT att betrakta judar som ett folk och inte bara som en religion!-judendomen är definitivt inte bara en religion,sim Kristendom,Islam,buddismen etc.
Det är en religion för ett folk,ett folk med en gemensam kultur,historia,traditioner,språk .
Missionerande verksamhet bedrivs ej! Konvertering uppmuntras inte även om den är tillåten. Dessutom,grundades staten Israel,efter 2dra världskriget, för att ge det judiska folket ett eget land-Vilket inte kan vara helt obekannt för Henrik Rock! Margareta Hellman