Annons

Kommenterat

Krönika: Queerperspektiv hjälper oss att förstå naturen

Tack Emil för att du gav intressanta litteraturtips.

Om du är förvånad över att ordet "queer" väcker skepticim hos läsare så tror jag du missat den oerhört starka (köns-)politiska laddning såväl "queer" som "hen" har. Det är ord som lyfts fram i en massmedial kontext där en riktig soppa av vetenskap, tro och politiska ambitioner förklädda till journalistik och vetenskap blandats.

Således är det inte avvikelsen från det hetronormativa som är problemet för mig utan att vetenskapen (eller i det här fallet rubriksättaren) tror att modeord och slarvigt slentrianmässigt ytligt journalistiskt tänkande passar bra i populärvetenskapliga sammanhang. Så egentligen är det nog "redaktionismen" snarare än dig som vetenskapsman som kritiken är riktad mot.

För mig är FoF en av få tidningar som fortfarande har mycket stor trovärdighet. Redaktionismen, lusten att vara "modern" och ytlig piffighet lurar ständigt runt hörnet.


Krönika: Queerperspektiv hjälper oss att förstå naturen

Queer. Det verkar vara just den termen som upprör här i kommentarsfältet. Hur det ordet kom in i krönikans titel berättar jag i slutet av den här kommentarer, men jag ser också att det finns andra intressanta frågor här.

Adam B frågar efter ”beteenden som kan tolkas som sexuella men är ickereproduktiva” och ger homosexualitet som ett exempel. Om man vill ha en beskrivning av fall så är den deskriptiva delen av Bruce Bagemihls bok ”Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity” (1999) den som oftast används som källa. De flesta forskare verkar vara eniga om att den deskriptiva delen av boken är helt okey medan hans teoretiserande del inte är läsvärd. Boken har legat till grund för utställningen Mot naturens orden på Naturhistoriska i Oslo och Rainbow animals på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, bara för att ge en känsla av dess betydelse.

Adam B funderar också på de evolutionära betingelser som kan göra att den typen av beteenden hålls stabila eller till och med gynnas i en urvalsprocess. Det är en intressant fråga som inte går att ge något övergripande svar på, mer än att det som gäller generellt i evolutionär ekologi är att ”funkar det så går det”. Ett berömt exempel är svarta svanar där par bestående av hane-hane lyckas bättre med att få ungarna att överleva än andra konstellationer. Det är naturligtvis en hona som lagt äggen efter att antagligen parat sig med en eller båda hanarna, sedan blir hon ofta bortjagad. Ungefär en fjärdedel av par av svart svan är av denna konstellation.

Mitt intresse av skarvarna var rent nyfikenhetsdrivet. Jag såg dem dansa när jag var ute och tittade på fåglar. Jag ville ta reda på mer om beteendet så jag hittade, via en forskare, Kortlands artikel. Hans könsstereotypa (verkligen!) språk fick mig att reagera, efter att ha tittat på tjäderspel där skillnaden mellan könen är uppenbar kunde jag bara inte ta in hans beskrivningar utan att förhålla mig kritisk till det han skrivit. Det ledde mig vidare till artikeln om toppskarvarna där honan kan vara ”på toppen” när de tillsynes parar sig och slutligen till Bagemihls bok där rapporter om homosexuella storskarvar finns beskrivna. Det gav mig hela regnbågen, så att säga, utan att ge något svar på vad jag faktiskt sett.

Slutligen kommer vi till ordet ”queer”. Om ni läser min krönika, vilket jag naturligtvis hoppas att ni gjort, så ser ni att ordet endast förekommer i rubriken. Det var redaktören som valde det ordet. Jag tyckte och tycker inte att det var eller är problematiskt eftersom det för mig representerar en syn på beteenden, när det kommer till djur så väl som människor, som inte ska vara färgade av det heteronormativa – tanken att det bör vara en hona och en hane, att det ska vara en hona och en hane som lever i par. Det har på senare år funnits ett fruktsamt utbyte mellan biologi och feministisk/queerteori vilket har hjälpt till att uppmärksamma en fördomsfull syn på djurs beteenden, men naturligtvis har dessa beenden uppmärksammats långt tidigare (om än i mindre utsträckning). Som jag ser i flera av era kommentarer så är det just det ni efterfrågar, men ni reagerar på ordet ”queer”. Jag hade inte ordet i åtanke när jag skrev min krönika, men det ironiska i det hela är att krönikan antagligen inte hade kommenterats alls om det inte var så att just ordet ”queer” fanns med i rubriken.


Kossan ut ur skamvrån

Är den pastöriserade mjölken så nyttig? Lustigt nog kan oftast laktosintoleranta dricka opastöriserad mjölk. Hur kommer det sig?


Kossan ut ur skamvrån

Kornas avföring behövs för växtligheten och bör inte omvandlas till bränsle.


Genteknikens andra revolution

Eftersom människans immunförsvar till stor del sköts av bakterier (80 %, bland annat mag-tarmsystemet) får väl vi fördelar av denna förmåga som bakterierna har.


Krönika: Queerperspektiv hjälper oss att förstå naturen

Tack Adam.

Att jämföra kloakdjur med omvänd X- och Y-kromosomfördelning med människans komplexa sätt att använda sex och könsnormer förefaller som ett säkert sätt att misslyckas - också om även skarvkolonier troligen kräver ett visst mått av macchiavelliskt beteende som kanske även innefattar sexuella beteenden. Djurparksbeteenden har ju också visat sig skilja sig rejält från beteenden i naturlig miljö, så inte heller dessa är alltid till såå mycket ledning.

Så håll undan modetermer som queer från etologin - de har lika lite där att göra som andra specifikt mänskliga beteenden. Visst behöver vi analogier, men de kan så lätt leda tankarna fel.


Skolans växande kunskapsklyftor

Hyser viss förståelse inför förhållandet att man uttrycker sig försiktigt..
Detta område är ju minerad mark!
Vi lever ju i klotets enda land där det är ett politiskt axiom att "alla har lika värde" och "alla är jämlika".
Att ens antyda skillnad.. livsfarligt !


Säkra sverigedemokrater och osäkra folkpartister

Det är trevligt att du känner att du har hittat rätt, men i min mening är det fega valet att inte ta sitt ansvar som världsmedborgare och rädda våra systrar och bröder i kris bort från en plågsam död. Vi drömmer om ett vackert Sverige utan arbetslöshet, ålderdom och dåliga PISA-rapporter. De drömmer om familjemedlemmar som avrättats och nedbrända städer. Allting är relativt, men det är kanske dags att inse att vi inte kommer att kunna leva i vår bubbla alltför länge till. För även om krigets oro inte når oss kommer miljökatastroferna göra det snart nog om vi fortsätter att leva över naturens tillgångar i sann, egoistisk konsumptionsanda.

Ibland måste man tänka några steg längre, och det är därför jag kommer att rösta på miljöpartiet.