Annons

Kommenterat

En metafor för gravitationsvågorna från den stora smällen?

Det ligger nog en hel del i vad du skriver, Christer. Vetenskapen uttalar sig visserligen inte om meningen med något, men jag tror att ungefär vad du skriver är innebörden av slutkapitlet av Max Tegmarks bok "Vårt matematiska universum: mitt sökande efter den yttersta verkligheten" som utkom på svenska i år. Det är inte någon lätt bok, och jag kunde inte hänga med honom i alla svängar, men om du tycker att du vill ha mer att fundera på i den här riktningen ska du kanske försöka läsa hans bok. Lycka till!


Kulturrelativism

Du menar av Gustaf III. Han lär ha önskat nåd för Anckarström, något man inte brydde sig om. Krigsförbrytarna hängdes som en bekräftelse för offren, att man brydde sig. De fick upprättelse, deras människovärde erkändes. Det var en för de överlevande viktig ritual, som lindrade deras lidande. Kalla det för en terapi, där de skyldiga fick stå för kostnaden. Utan denna hade deras ångest fortsatt oförminskad. "Ingen bryr sig, vi räknas inte!"


Hållbar energi – inte förnybar energi

Vindkraften är väl förnybar och hållbar? Solvärmen skapar vind och så länge atmosfär finns, lär det blåsa. Biogas och övriga biobränslen förnyas i takt med att vi förbrukar resurser från jordbruk och fiske samt skogstillväxt. Hållbarheten kan från fall till fall vara diskutabel, men som helhet lär det finnas parallellt med människan existens.
Detta liknar mest en språkfråga. Muskelkraft från människor och dragdjur är hållbar så länge människor och djur kan existera. Om väte kan fås att ge kontrollerad fusionsenergi, räcker utan vidare "väteförrådet" tills solsystemet upphör vid solens utbrinnande.
Det är ju människans energibehov, som avgör vad vi förbrukar och i vilka mängder. Kan industrin göras energisnålare och hushållen bli varma och upplysta med strömsnåla metoder, kommer vi att kunna nå en balans, där växthusgaser reduceras och avfall nyttiggörs.


Hållbar energi – inte förnybar energi

Jag jobbar med bioenergi, och möter dagligen tvärsäkra påståenden om olika fel och brister med detta energislag. Visst går det att göra fel, det gäller alla energislag. Men i grunden är bioenergi i högsta grad fungerande förnybar energi. Vi utnyttjar växterna som solfångare för att binda solenergi i kemiskt lagrad form (olika organiska kolföreningar). Om det görs rätt behöver det varken leda till jorderosion, avskogning, utsläpp av hälsovådliga gaser eller konkurrens med matproduktion. Sveriges energianvändning sker idag till 34 procent med bioenergi. Det är vår viktigaste energikälla.
Kjell Andersson, Svebio


Kulturrelativism

Jag antar att det är Gustaf III som avses. Han hade enligt [Wikipedia](http://sv.wikipedia.org/wiki/Jacob_Johan_Anckarström) framfört en bön om nåd för gärningsmännen, som man bortsåg ifrån. Gustaf III kämpade måhända inför döden med moraliska grubblerier om sig själv och sitt eget ansvar för allt elände hans omdömeslösa krig orsakat.

När det gäller t.ex. Andra Världskrigets krigsförbrytare gällde det att upprätta deras offer och klargöra för dem och alla andra, att förbrytarnas värdering av offren var det allvarligaste i deras brott!

Avrättningarna bör inte ses som hämnd mot förbrytarna, utan som en psykologiskt viktig ritual. "Du och de dina är också fullvärdiga människor! Nu kan och skall du och alla andra tro på rättvisan och moralen igen. Du skall inte behöva leva med känslan, att ingen egentligen bryr sig. Att ingen egentligen tycker att du har något människovärde."

Detta tror jag kan ha varit viktigt, för att de överlevande offren skulle orka gå vidare. Utan avrättningarna hade den psykiska tortyr, som dessa värderingar utsatt offren för kanske inte upphört.

Jag skriver terapi i stället för rit, och att förbrytarna dömdes att stå för terapins viktigaste kostnad. Då har vi inte hämnd utan ett sätt att i någon liten mån sona brottet.


Möt Mattias Gardell - Hedningen som försvarar politisk islam

Uppfinner vi hjulet nu igen? Som Gardell ovetenskapligt använder språket i retoriskt syfte - främlingsskap dvs misstänksamhet, kanske rädsla för främmande människor, stammar som kan vara ett hot mot vårt samhälle, stam, finns i hela mänsklighetens historia och är inget som dykt upp med SD eller efter 11 september, som det heter på svenska. Troende, ateist och agnostiker - ska det också få politisk betydelse i stället för ord som har viss betydelse? Om du inte vill vara agnostiker, så uppfinn ett nytt ord! Hon som uppfann "hen" till en barnbok (symptomatiskt) kunde ju, så det ska nog inte vara omöjligt! Gardell ger ordet främlingsskap en förvriden betydelse i retoriskt syfte. Det gör honom inte troväridg som vetenskapsman, neutralt beskrivande verkligheten, och lärd, han borde byta jobb. Ändrat betydelse av ordet fobi - som är en diagnos, har dessa politiska retoriker också gjort - Fobi är rädsla som upplevs vid eller inför exponeringen av objektet/situationen som orimlig eller överdriven i intensitet - spindelfobi, ormfobi, fågelfobi, torgskräck, klaustrofobi, social fobi och som hämmar det dagliga livet. Nu säger plötsligt retorikerna att fobi är en rädsla för homosexuella, islam, afrikan-fobi hörde jag nyligen - medan ren förföljelse av judar kallas för judehat, inte judefobi. Retorik. Och såna som vill synas, som Gardells.


Kött

Mycket bra argument!


Summering

Teleologiskt misstag heter det. Det har inget med teologi att göra.