Kommenterat

Kvinnorna bakom datorernas genombrott

Det stämmer – Konrad Zuse, hette han, och inget annat – vi ändrar. Tack!


Kvinnorna bakom datorernas genombrott

Herman Zuse? Ni menar väl ändå Konrad Zuse?


In med historikerna?

Ja precis. Bevare oss från alla dessa tyckande humanister som inte kan (vill?) skilja på tro och fakta. Naturvetare är ej ofelbara men den naturvetenskapliga metoden är den bästa metoden för att få fram fakta.


In med historikerna?

Att humaniora upphöjer sig till en vetenskap, är det nog bara humanisterna som själva gör. Jag hävdar fortfarande att tro och tyckande är så långt ifrån vetenskap man kan komma, och då speciellt naturvetenskap som studerar den verklighet som existerar oavsett vad vi människor tror och tycker. Humanister hamnar alltid i sin egna fällor, exempelvis man hyllar demokrati så länge åsikterna passar in i den humanistiska världsbilden...tycker några "fel" så försöker man alltid förbjuda detta. Skulle vi idag få en möjlighet att stoppa världen, radera människornas minnen och börja om igen, så skulle naturvetenskapen återupptäckas precis som den är idag (talet pi, dna, gravitationen, atomer etc) medan tro och tyckande skulle se helt annorlunda ut...inte en religion skulle t.ex vara den samma. Det är också helt fel att tro att människan måste lära sig en massa etiska regler som redan finns inbyggt och nedärvt i våra gener. De mest humanistiska människor som jag träffat är alla naturvetare.


Isen i Arktis allt tunnare

Tack för påpekandet Hans! Vi har korrigerat.


Isen i Arktis allt tunnare

Blev lite fel där. Ska vara trettio gånger större än Sveriges yta. "14, 5 miljoner kvadratkilometer. Det är över tre gånger större än Sveriges yta".


Kulturrelativism

Mycket bra artikel. Vi måste sluta med att relativisera skadliga traditioner och praktiker hos olika folk och i olika kulturer.
Traditioner som barnamord, könsstympning, inlåsning av unga flickor i mörka rum i åratal under puberteten ("puberty seclusion"), olika kroppsmodifieringar utförda på barn eller kvinnor, rituell prygling, rituell våldtäkt, stympning och hedersvåld, strider mot universella mänskliga rättigheter som de flesta länder, åtminstone i teorin, har skrivit under på. Vi måste alla vara med och kämpa för de universella rättigheterna. Utan dem som grund så är det svårt att ådstakomma sociala framsteg. Då kommer grymheter och tortyr att fortsätta i all evighet.


Möt Paul Ekman: Han kan se när du ljuger

Frågor till forumet:
Skulle du vilja vara gift med en människa som kan se om du ljuger?
Skulle du själv vilja ha förmågan att se om andra ljuger?

01/ Jag kan inte leva med någon som har detta villkor för att se om jag ljuger.
02/Jag vill inte ha denna förmåga att se människors beteende