Annons

Kommenterat

Evigt liv?

Ja och du försöker motbevisa mig genom att överdriva ett argument. Jag har inte sagt att det ligger i någons intresse att konstruera AI så att människor ersätts eller utplånas, eller sätter oss på zoo. Min enda poäng var att människor i allämnhet använder sig av bergrepp som "naturligt" och "biologiska grundvillkor" felaktigt. Detta stör mig, speciellt då de försöker bevisa en poäng.

Om du sätter din egen samtid i perspektiv, tror du inte att en 1500-tals människa skulle tycka att användning av penicillin var "onaturligt" eller att vår livslängd idag strider mot våra "biologiska grundvillkor", eftersom medellivslängden idag är 3 gånger så lång som då?

När du säger "intuitiva" meningen om natur så är det just det jag ifrågasätter. Den meningen är så flyktig och tidsberoende. Uppfattningen om människans natur har sett olika ut i alla tider, och kommer också göra det. Vår jord kommer förändras och vi med den, alla uppfattningar om vad som är naturligt förlorar sin innebörd i kontrast till detta.

Om det inte finns någon mening med transhumanism kan jag förstå kritiken. Men eftersom vi idag lever i en värld där man kan ge nya lemmar åt de som saknar något, varför avstå? Och varför ska vi avstå att förlänga våra liv? Ur ett ekologiskt perspektiv kan det till och med vara försvarbart, eftersom en äldre människa redan har gått i skolan, levt ett liv och om den kunskapen går förlorad i samband med att personen dör så är alla de resurser som använts för att "skapa" denna människa bortkastade.

Med artificiellt, menar du då det som är skapat av människan?


Katter sprider parasit i hjärnan

Otroligt spännande artikel, som jag blev tipsad om via Jessica Gedin. En så intressant grej som denna är sällsynt. Hisnande. Tack så mkt.


Skilj mellan flum och ortnamnsforskning!

Hej, svenskt näringsliv. Det vore (svårt ord?) katastrof för all vetenskap om näringslivet tilläts få ännu mer inflytande än det redan har. En del av samhället, som lagt beslag på benämningen näringsliv, med så lite självkritik och så mycket höga hästar i stallet har så kortsiktiga perspektiv att man häpnar. Se till att skapa attraktiva företag istället för att gå till pappa o mamma och gnälla, företag som lockar unga människor med utbildning de själva valt.


Avfärda inte luftburen ebolasmitta

För att visualisera spridningsrisken med denna Ebolasmitta bör man utöver begreppet "luftburen" beakta:

1. HUR FÅ Ebola-virioner behövs för att smitta (färre än 10 st?)??? Om nu denna Ebolavariant kan smitta med färre än 10 virioner via "svett", hur säkert är då exempelvis en handskakning???
Hur hög "titer" av virioner räknar man med i olika kroppsvätskor i olika sjukdomsstadier???

2. HUR går man idag tillväga för att förhindra smittspridning från "Ebolatillfrisknade män" med hänsyn taget till att "sperma" är infektiöst i flera månader????? Löfte om användandet av kondom i västafrika och övriga drabbande länder känns som en klen tröst.


Evigt liv?

Vad neurovetenskapen hittills empiriskt har kunnat konstatera är att hjärnan ger upphov till medvetandet och genom forskning på människor med lesioner har vi kunnat observera att för varje del av hjärnan som skadas, försvinner en liten bit av den människans medvetande. Av detta kan vi dra slutsatsen att när vi dör och hjärnan förtvinar kommer vi inte ha några medvetna upplevelser. Om det nu skulle finnas någon form av "icke fysisk existens" så kommer den åtminstone inte innefatta medvetande och då är den existensen, enligt min åsikt, meningslös. Din premiss att allt skulle ha sin motsats verkar inte trolig. Vad är motsatsen till kärlek? Vissa skulle säga hat instinktivt, men det är ju bara något vi lärt oss som andra innan oss definierat. Det kan ju lika gärna vara rädsla eller något annat som vi väljer att definiera det som. Jag skulle hävda att motsatspar oftast bara är argumenterade, semantiska lekar som saknar korrespondens till verkligheten. Vårt sökande för dikotomier tror jag grundar sig i att vi observerar något eller inte (X och icke-X): ljus/icke-ljus (mörker), rörelse/icke-rörelse (stillastående) osv. Det skulle ge att motsats till kärlek är icke-kärlek, oavsett vad icke-kärlek grundar sig i: hat, rädsla, okunskap (icke-kunskap). Med detta resonemang skulle motsats till existens vara icke-existens snarare än att tala om ”fysisk existens” med en motsats som skulle vara ” icke-fysisk existens”. Detta grundar jag i att hjärnan är just fysisk och vi vet ju som sagt att den ger upphov till medvetande. För en individ är dess existens just dess medvetande, därmed är en ”icke-fysisk existens” inte någon existens i mina ögon. Därmed ser jag ”icke-fysisk existens” helt enkelt som icke-existens.


Avfärda inte luftburen ebolasmitta

På facebook har jag sett inlägg som refererar till debattartiklar med identiska avsikter att förmedla som denna, med bifogade kommentarer som; "Ebola nu luftburet!", eller "Ebolavirus nu flygfärdigt i långa sträckor!", postade av människor som panikartat övertygats om att viruset nu "emanciperat" sig från behovet att spridas via kroppsvätskor, och på magiskt vis överlever naken exponering på sin långa "flyttfågelresa" över världshaven.

Att handskas med hur man uttrycker sig så att medmänniskor som ej är insatta i terminologin lätt missförstår, är lite slarvigt kan jag tycka. Varför inte diskutera och uttrycka sig om saken på en dokumenterad nivå; att ebolavirus inte överlever på egen hand utanför kroppen att spridas naket luftburet, utan att viruset vanligast sprids vid direktkontakt inbäddat i kroppsvätskor, eller mindre vanligt indirekt aerosolt via luftburna kroppsvätskor? Risken att smittas blir ju inte större av att uttrycka sig dunkelt. Rädslan däremot...se bara på Peter (inte verifierat):s kommentar...

Jag föreslår ett tydligare begrepp, när man talar om det spridningssätt som Jakob Löndahl skriver om: "Via proxy luftburen smitta". Onödigt kanske, då det redan finns accepterade begrepp för detta, men för allmänheten verkar det finnas ett behov av att bli informerade mycket mer tydligt. Omedvetet.


Avfärda inte luftburen ebolasmitta

Det är mycket viktigt att denna aspekt tas upp.Efter att ha följt utveckling vill jag göra följande kommentarer: I Afrika måste även aspekten luftburen- vektorsmitta uppmärksammas (mygg, kackerlackor, flugor, mmmm). I afrika och övriga västvärlden måste också ventilationen med återluft uppmärksammas. När jag ser på skyddsutrustningen (mot bakgrund av luftburet)blir jag förfärad.Felaktig andningsmask och skyddsglasögon användes. I Afrika finns en rad olika traditioner som måste brytas tex kontakterna från de anhöriga till liken, organisationen att koncentrera en massa folk,med likartade symtom, till klinikerna. Religiositeten är hög i afrika varför kyrkorna är samlingsplatser för många där man utbyter aerosoler och kroppsvätskor. Även många läkare räknar med Guds hjälp. Hysterin som uppträder i dessa sammanhang är också en faktor som bör beaktas.Afrikanernas näringsstatus bör också beaktas. Jag saknar hygientekniska experter, med fälthygienisk erfarenhet, vid planeringen av arbetet mot ebola.
Fd.Fälthygieniker


Den liberala världsbildens undergång 2.0?

Det fanns dock oroväckande tecken t ex rysk-japanska kriget med Tsushimaslaget i maj 1905. Brittiska imperiet var för stort för att i längden kunna hållas under engelskt styre och i Europa fanns flera oroshärdar t ex Finland med mordet på Bobrikov samt Balkan med motsättningar som varar än idag. Islamiska staten har ju sin missnöjesgrund i gamla koloniala beteenden, som skapat ologiska gränser mellan de nuvarande länderna.