Annons

Kommenterat

Avfärda inte luftburen ebolasmitta

Tack för intressanta kommentarer. En av många behållningar med att skriva på en blogg jämfört med vetenskaplig publicering är möjlighet till snabb respons.

Några mindre tankar i anslutning till ovan sagda. Det sägs ibland att när virus sprids globalt brukar de bli mindre dödliga (exempelvis menade en smittskyddsexpert i vetenskapsradion P1 detta). Men hur blir det om smitta till största delen sker via kontakt med lik? Evolutionen borde i så fall gynna de mer aggresiva formerna?

Ja, jag håller också helt med om att det finns en risk för onödig rädla när information om luftburen smitta sprids. Och rädslan kan vara betydligt mer destruktiv än själva smittan för ett samhälle. Bland annat pågår en diskussion i tidskriften Lancet om detta. Samtidigt menar jag att det är nödvändigt att vi får bättre kunskap om hur smittämnen kommer ut i luften. Sannolikt hade en del smittfall kunnat undvikas med större insikt om luftmiljön. Exempelvis utsattes vårdaren i USA för en enorm risk när hon spolade av skyddsutrustning (hon var inte i kontakt med den sjuke, men hade inte andningsskydd när hon duschade av den behandlande personalen och blev smittad).

Antalet Ebola-vironer som krävs för smitta är en nyckel till hur effektiv luftspridning är. Vad jag vet finns ingen vetenskaplig dokumentation här. Berätta gärna om sådan information dyker upp.


Kan man vara giftig för fästingar?

Ett tillägg till min förra kommentar:
Hittade för ett par dar sedan en död älgfluga i sängen, och dessa brukar man inte kunna döda så lätt!


Kan man vara giftig för fästingar?

Hej!

Jag har också funderat många gånger om mitt blod kan döda fästingar!
Jag har bott på landet hela mitt liv (är nu 50) och aldrig tagit bort en levande fästing på mig, men däremot har jag hittat döda fästingar i kläderna och i sängen.
Har alltid haft katter och hund och jag har plockat många fästingar på dem så jag vet hur en levande kontra död fästing ser ut.
Jag äter inga mediciner alls!

Mvh benny


Evigt liv?

Ja och du försöker motbevisa mig genom att överdriva ett argument. Jag har inte sagt att det ligger i någons intresse att konstruera AI så att människor ersätts eller utplånas, eller sätter oss på zoo. Min enda poäng var att människor i allämnhet använder sig av bergrepp som "naturligt" och "biologiska grundvillkor" felaktigt. Detta stör mig, speciellt då de försöker bevisa en poäng.

Om du sätter din egen samtid i perspektiv, tror du inte att en 1500-tals människa skulle tycka att användning av penicillin var "onaturligt" eller att vår livslängd idag strider mot våra "biologiska grundvillkor", eftersom medellivslängden idag är 3 gånger så lång som då?

När du säger "intuitiva" meningen om natur så är det just det jag ifrågasätter. Den meningen är så flyktig och tidsberoende. Uppfattningen om människans natur har sett olika ut i alla tider, och kommer också göra det. Vår jord kommer förändras och vi med den, alla uppfattningar om vad som är naturligt förlorar sin innebörd i kontrast till detta.

Om det inte finns någon mening med transhumanism kan jag förstå kritiken. Men eftersom vi idag lever i en värld där man kan ge nya lemmar åt de som saknar något, varför avstå? Och varför ska vi avstå att förlänga våra liv? Ur ett ekologiskt perspektiv kan det till och med vara försvarbart, eftersom en äldre människa redan har gått i skolan, levt ett liv och om den kunskapen går förlorad i samband med att personen dör så är alla de resurser som använts för att "skapa" denna människa bortkastade.

Med artificiellt, menar du då det som är skapat av människan?


Katter sprider parasit i hjärnan

Otroligt spännande artikel, som jag blev tipsad om via Jessica Gedin. En så intressant grej som denna är sällsynt. Hisnande. Tack så mkt.


Skilj mellan flum och ortnamnsforskning!

Hej, svenskt näringsliv. Det vore (svårt ord?) katastrof för all vetenskap om näringslivet tilläts få ännu mer inflytande än det redan har. En del av samhället, som lagt beslag på benämningen näringsliv, med så lite självkritik och så mycket höga hästar i stallet har så kortsiktiga perspektiv att man häpnar. Se till att skapa attraktiva företag istället för att gå till pappa o mamma och gnälla, företag som lockar unga människor med utbildning de själva valt.


Avfärda inte luftburen ebolasmitta

För att visualisera spridningsrisken med denna Ebolasmitta bör man utöver begreppet "luftburen" beakta:

1. HUR FÅ Ebola-virioner behövs för att smitta (färre än 10 st?)??? Om nu denna Ebolavariant kan smitta med färre än 10 virioner via "svett", hur säkert är då exempelvis en handskakning???
Hur hög "titer" av virioner räknar man med i olika kroppsvätskor i olika sjukdomsstadier???

2. HUR går man idag tillväga för att förhindra smittspridning från "Ebolatillfrisknade män" med hänsyn taget till att "sperma" är infektiöst i flera månader????? Löfte om användandet av kondom i västafrika och övriga drabbande länder känns som en klen tröst.


Evigt liv?

Vad neurovetenskapen hittills empiriskt har kunnat konstatera är att hjärnan ger upphov till medvetandet och genom forskning på människor med lesioner har vi kunnat observera att för varje del av hjärnan som skadas, försvinner en liten bit av den människans medvetande. Av detta kan vi dra slutsatsen att när vi dör och hjärnan förtvinar kommer vi inte ha några medvetna upplevelser. Om det nu skulle finnas någon form av "icke fysisk existens" så kommer den åtminstone inte innefatta medvetande och då är den existensen, enligt min åsikt, meningslös. Din premiss att allt skulle ha sin motsats verkar inte trolig. Vad är motsatsen till kärlek? Vissa skulle säga hat instinktivt, men det är ju bara något vi lärt oss som andra innan oss definierat. Det kan ju lika gärna vara rädsla eller något annat som vi väljer att definiera det som. Jag skulle hävda att motsatspar oftast bara är argumenterade, semantiska lekar som saknar korrespondens till verkligheten. Vårt sökande för dikotomier tror jag grundar sig i att vi observerar något eller inte (X och icke-X): ljus/icke-ljus (mörker), rörelse/icke-rörelse (stillastående) osv. Det skulle ge att motsats till kärlek är icke-kärlek, oavsett vad icke-kärlek grundar sig i: hat, rädsla, okunskap (icke-kunskap). Med detta resonemang skulle motsats till existens vara icke-existens snarare än att tala om ”fysisk existens” med en motsats som skulle vara ” icke-fysisk existens”. Detta grundar jag i att hjärnan är just fysisk och vi vet ju som sagt att den ger upphov till medvetande. För en individ är dess existens just dess medvetande, därmed är en ”icke-fysisk existens” inte någon existens i mina ögon. Därmed ser jag ”icke-fysisk existens” helt enkelt som icke-existens.