Annons

Kommenterat

Människan utarmar biosfären som aldrig förr

De områden som forskargruppen har tittat på är klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förändrad markanvändning och förändrade biogeokemiska cykler (fosfor och kväve). Varje område har typiska variabler (klimatet har till exempel mängden koldioxid i atmosfären) som påverkas av mänsklig aktivitet. De gränser som beräknades beskriver kritiska värden av dessa variabler som innebär att förändringarna börjar skena iväg och jorden inte kan parera dem längre.

Detaljerna av den senaste forskningen hittar du i artikeln i tidskriften Science (16 januari 2015).
Mer om forskning om planetens hållbara gränser finns på
www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetarybou....
Html
De ursprungliga artiklarna är:
A safe operating space for humanity (Nature) 24 September 2009.
http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/461472a.html
och
Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity’, Ecology and
Society, 14 (2), 32.
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/


Folkmordsminnet - exemplet Turkiet och Sverige

Det är stora och viktiga frågor du berör, utan givna svar. För tio år sedan gav jag och Kristian Gerner ut boken "Folkmordens historia", där vi utförligt behandlar dina frågor. Men låt mig ge ett kort svar. Ett folkmord är ett avsiktligt och planerat mord på en kategori av människor, Offren mördas beroende på vilka de är, det vill säga att någon bestämt att de tillhör denna kategori, inte för vad de gjort. Enligt FN:s folkmordskonvention definieras den utpekade kategorin utifrån tillhörighet till ras, religion, etnicitet eller nationalitet. Utifrån denna definition står det för mig klart att nazisternas illgärningar mot romer var ett folkmord. I de övriga fall du nämner kan förstås hävdas att kolonialmaktens avsikt var att få den infödda befolkningen att arbeta, inte att döda den, och i det andra fallet att krig är exempel på en annan våldslogik, ett annat utpekande av offer och ett annat ansvarsförhållande än folkmordet. I båda fallen handlar det om en extrem likgiltighet inför mänskligt lidande. Folkmördare är inget epitet man vill ha, varken som individ, politiskt parti eller stat. Därför är man beredd att använda stora maktresurser för att slippa förknippas med folkmord. För så grova brott finns ingen preskriptionstid.


Folkmordsminnet - exemplet Turkiet och Sverige

Frågan om kopplingen mellan ungturkarnas folkmord på armenierna och den kurdiska frågan är komplicerad. Kurder var utan tvekan involverade som medhjälpare i folkmordet, men har samtidigt själva drabbats av det turkiska "demografiska" projektet. Det må vara hänt att det inte finns någon direkt länk mellan armenier och kurder, men en anledning till Turkiets förnekande av folkmordet på armenierna är säkert att dess behandling av kurderna, till exempel i Dersim 1937-1938, gärna dyker upp i samma sammanhang av etnisk rensning. Det förslag på ett turkiskt "Turan" som du beskriver är i själva verket av gammalt datum, eftersom det blev en kärnfråga i den turkiska nationalism som var den avgörande drivkraften bakom folkmordet. Idag kan det te sig som ett attraktivt alternativ, men särskilt realistiskt är det inte.


Människan utarmar biosfären som aldrig förr

Jag vill gärna veta vilka tröskelvärden är och vad som händer när vi överskrivet dem.
Från den dagen människan började odla marken så har areal för odlad jord ökat år från år, vilka är tecken på att det just nu skulle vara en katastrof och vilka är dessa vetenskapliga tröskelvärdarna som alla är övers om?


Folkmordsminnet - exemplet Turkiet och Sverige

Hej!

Jag har ofta undrat över begreppet folkmord. Kan du ge en hänvisning eller förklaring?
Nazisternas mord på judar är ett fokmord, men är nazisternas mord på romer och de andra av nazisternas mord riktade mot utvalda "sorter" av människor inte folkmord?

Kolonialmakternas, främst britternas slavhandel: räknas det som folkmord? Om inte: varför? Miljontals människor mördades med tidens industriella medel men syftet var i detta fall ekonomisk förtjänst även om vissa hävdar att instrumentet rasism uppfanns för att underlätta verksamheten, Borde andra länder påminna slaveriländernas om deras eventuella folkmord? Eller är det på något sätt preskriberat?

Under vietnamkriget dödades/mördades ett stort antal civilpersoner på grymmaste sätt. Konsensus verkar vara att detta inte var något folkmord, åtminstone hör man sällan talas om att exempelvis Sverige eller Storbritannien påtalar mord eller folkrättsstridig ödeläggelse på den överlägsna men förlorande parten USA.

Så, du som verkligen kan det här: vad är ett folkmord och vem bestämmer det?


Folkmordsminnet - exemplet Turkiet och Sverige

Det är frestande - men felaktigt - att koppla turkiska folkmordet till deras behandling av minoriteten kurder. Tills nyligen har kurdiska språket inte varit godtaget, utan kallats 'turkisk dialekt'. Vad man däremot kan undra över är varför inte tanken väckts på ett nyvaknat osmanskt förbund mellan turkar, turkmener och kurder. De skulle kunna skapa en stark motvikt mot ISs planer på ett kalifat. Landet skulle dessutom bli en oljestat, som knappast behövde tigga och be om EU-medlemskap. En så stark stabiliserande faktor borde få Sveriges och hela EU:s stöd.


Fascismen, Sverigedemokraterna och socialdemokratin

Fascismen har inte börjat med utrotning av icke ariska människor. Nationalsocialismen (allt för "våra egna" och inget för dem andra) verkade vara rättvis och positiv i början! Man ska förstås inte ropa på varg i onödan - å andra sidan, om man inte ser paralleller och tecken, märker man inte när utvecklingen av en åsikt går åt fel håll.


Den lyckade gruvindustrins giftiga baksida

Var ska de metaller vi bygger samhället med komma ifrån? Sveriges 15 gruvor räcker inte till att förse oss med de metaller vi förbrukar förutom järn som vi exporterar till Europa. När de nuvarande gruvorna är nedlagda var ska då de metaller vi behöver komma ifrån?