Annons

Artiklar av Henrik Höjer

Tidigare forskning har visat att det finns ett stabilt samband mellan religiös tro och god hälsa. – Det finns flera tidigare studier, framför allt på data från USA, som visar ett positivt samband mellan tro och hälsa, säger Martin Ljunge. Men det har varit korrelationsstudier som enbart mäter samband. Man har sett att folk som går i kyrkan ofta mår bättre, men utan att kunna säga vad som orsakat vad. Martin Ljunge är forskare i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning. I en ny omfattande studie har han undersökt orsakssambandet mellan religion och självupplevd hälsa. Sverige är...
För 5 000 år sedan nåddes Europa av en stor migration österifrån. Det har främst belagts genom flera studier av genetik, där forskarna ser att dna från jägare-samlare och från jordbrukare har blandats ut med genetiska varianter av en typ som tidigare var mycket ovanliga i Centraleuropa. Förändringen skedde av allt att döma mycket snabbt, varför en storskalig migration är en rimlig förklaring. Herdefolket yamnaya från stäpperna norr om Svarta havet och Kaspiska havet är den grupp som sannolikt förklarar detta. Historien om denna folkvandring visar hur mycket som tidigare varit okänt om vår...
Redan på 1950-talet fick Tunisiens kvinnor rätt att skilja sig utan mannens godkännande, och polygami förbjöds. I arabvärlden var dessa lagar unika. Enligt nya forskningsresultat kan dessa tidiga framsteg för kvinnorna ha varit avgörande för den positiva utvecklingen i Tunisien efter den arabiska våren 2011. Efter det första valet i Tunisien år 2011 började arbetet med en ny konstitution, vilket hotade att bromsa demokratiseringsprocessen. Enligt regeringens islamistiskt inspirerade förslag skulle kvinnan nu ses som ett ”komplement till mannen” – till skillnad från de principer som hade...
Stefan Lundén arbetar på Norstat i Linköping. Flera kvällar i veckan ringer han slumpvis utvalda svenskar och frågar om allt mellan himmel och jord. Under ett arbetspass på fem timmar brukar han nå ett femtontal personer, efter att ha ringt ett hundratal nummer. – Men det varierar – vissa uppdrag medför långa frågeformulär som kan ta uppåt en kvart att ta sig igenom, säger han. Men ibland tar det mindre än en minut. Stefan Lundén ringer både mobilnummer och hemnummer, med viss övervikt för mobilnummer. – Vi får nog lika ofta svar på hemnummer som på mobilnummer, det är min bild, säger han. I...
Vi ägnar allt mindre av vår tid åt lönearbete. Trenden är tydlig så långt tillbaka i tiden som det finns tillförlitliga data. – På lång sikt går antalet arbetade timmar ner, för när man blir rikare så väljer man att jobba mindre, säger Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Enligt den studie som han har gjort tillsammans med sin kollega Timo Bopparts, minskar arbetsutbudet i västvärlden med 0,2 procent för varje procent som produktiviteten ökar. De förutspår därför att antalet arbetade timmar kommer att sjunka även i...
Sverige växer så det knakar. Under hösten 2016 ökade befolkningen med en person var fjärde minut. Statistiken kommer från SCB och innebär över 2 500 nya invånare i veckan. Det är historiskt unika nivåer. Befolkningsökningen är summan av alla invandrade minus utvandrade samt födda minus avlidna. Ökningen just nu beror till 75 procent på invandring. Det tog 13 år för Sverige att växa från nio till tio miljoner. Det kan jämföras med att det tog 35 år att växa från åtta till nio miljoner. Det har dock inte byggts i motsvarande utsträckning. Därför ser vi nu allt fler tecken på bostadsbrist och...
Det brukar sägas att kärnfamiljen är död. I stället får vi regnbågsfamiljer, ökande antal ensamhushåll och fler skilsmässor. Nyligen startades tankesmedjan ”Familjen först” för att värna den hotade familjen. Men om man ska tro sociologen och välfärdsforskaren Gøsta Esping-Andersen, en av världens ledande auktoriteter inom detta område, kommer tankesmedjan att slå in öppna dörrar. Han menar att vi nu ser allt tydligare tecken på kärnfamiljens återkomst, framför allt i Nordeuropa under 2000-talet. Han har utvecklat sina forskningsresultat i boken Families in the 21st century . Dagens utveckling...
Om det fanns en tradition av att ropa ”äntligen” även när ekonomipriset offentliggörs så skulle nog många instämma, skriver bloggen Ekonomistas, ett kollektiv av framstående svenska nationalekonomiska forskare, när det blev klart att Oliver Hart och Bengt Holmström får årets ekonomipris till Albert Nobels minne för sitt bidrag till kontraktsteorin. Denna teori berör problemen med att utforma kontrakt så att alla parter blir så nöjda som möjligt. Det handlar alltså om att hantera intressekonflikter. – Jag tycker att det var ett mycket bra val. Det är ett forskningsområde som har en bred...
Detta är ett jättebra pris! säger Ronald Paul, professor i engelsk litteratur vid Göteborgs universitet. Det är spännande och kul att Svenska Akademien vågar gå utanför ramarna. Ronald Paul ser Bob Dylan som en existentiell poet, som har protesterat hela sitt liv. – Det finns en kärna av samhällskritik i allt han gjort, och en stark empati för de marginaliserade. Det är ett genomgående tema i hans texter och musik, tillsammans med en stark kritik av den amerikanska drömmen. Bob Dylans rötter finns i den bohemiska beattraditionen. Han lutar sig mot denna folkliga, amerikanska hippiepoesi som...
Inbördeskriget i Colombia har resulterat i minst 220 000 döda och omkring 5–6 miljoner internflyktingar, men nu råder eldupphör mellan vänstergerillan Farc och den colombianska staten. Vägen mot fred stärks av Nobelpriset. Det menar latinamerikakännaren Anne-Kathrin Kreft, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. – Jag är inte förvånad över priset, för detta fredsavtal har setts som en modell för hur fredsavtal ska se ut, säger hon. En rådgivande folkomröstning i början av oktober om fredsavtalet har dock bromsat processen, eftersom en knapp majoritet röstade nej...