Annons

Notiser av Henrik Höjer

De som är äldre är piggare och friskare än någonsin tidigare. Sedan år 2000 har andelen äldre som fortsätter arbeta efter 65 fördubblats. Forskare vid Linnéuniversitetet har nu tagit reda på vad som driver dem. Förutom registerdata så har forskarna skickat ut enkäter till 20 000 seniorer, främst 40-talister, om deras inställning till arbetslivet efter 65 års ålder. Det visade sig att två faktorer står i centrum. Det är god hälsa och att vara egenföretagare. Egenföretagare är dubbelt så benägna att arbeta vidare, och dålig hälsa en stark faktor till att pensioneras vid 65. Andra faktorer, som...
En stor mängd tidigare studier har visat att småsyskon har det sämre förspänt, det gäller till exempel betyg och lön. Nu vet vi att småsyskon även har sämre hälsa. – Våra resultat styrker denna generella insikt, säger Helena Svaleryd , forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet, och en av forskarna bakom studien. Hon och hennes kolleger har undersökt hälsa definierat som behov av sjukhusvård på barn från att de föddes tills de blev 24 år. Det visade sig att vid just födseln så har förstfödda något sämre hälsa, men efter det första året vänder det. Småsyskon får då större risk att...
Medellivslängden ökar i Sverige. Men om man jämför människor med olika utbildningsnivåer så ser man ökande klyftor mellan olika grupper, rapporterar SCB . Om man jämför de med universitetsutbildning och de som endast har gått klart grundskolan så ökar skillnaderna i återstående livslängd vid 30 års ålder. För data från åren 2010–2012 var skillnaden drygt 5 år i genomsnitt. För data för åren 2014–2016 så var skillnaden nästan 6 år. Det är framför allt högutbildade män som lever allt längre. Skillnaderna mellan hög- och lågutbildade är betydligt större än skillnaden mellan män och kvinnor , som...
Gravplatsen i vikingasamhället Birka i Mälaren grävdes ut på 1880-talet, och man trodde oreflekterat att den innehöll en manlig krigare, eftersom graven innehåller vapen. Nu har DNA-analys visat att personen var en kvinna . – Det är en prominent placerad grav på Birka från tidigt 900-tal som ligger nära en samtida garnison och Birkas borg, berättar Torun Zachrisson, docent i arkeologi vid Stockholms universitet, och en av forskarna som analyserat fynden. – Det finns inga traditionellt kvinnliga föremål i graven, utan det ser ut som en fullt utrustad krigare med svärd, sköld, kniv och...
I ett experiment i Norge delades fria gymkort ut till ett antal slumpmässigt valda universitetsstudenter. En kontrollgrupp med likvärdiga tidigare studieresultat fick inget gymkort. Tidigare studier har kunnat belägga ett samband mellan goda studieresultat och träning, utan att kunna fastslå vad som leder till vad. Experimentet visade att 70 procent av dem som fick gymkort besökte gymmet minst en gång, och denna grupp sedan tränade betydligt mer än kontrollgruppen – i genomsnitt en gång i veckan under den termin försöket varade. Gruppen som fick gymkort presterade även betydligt bättre i sina...
Nya mönster av forntida migration blir allt tydligare i forskningen . En ny studie visar att under brytningen mellan stenålder och bronsålder, för omkring 4 000 år sedan, etablerades många familjer i Centraleuropa genom att kvinnan anlände från platser långt därifrån till lokala män. Mönstret är tydligt i 84 fynd av mänskliga kvarlevor från en period av 800 år. Fynden är gjorda i området strax söder om Augsburg i södra Tyskland. Kvinnorna begravdes på samma sätt som männen i de dussintals gravplatser om forskarna undersökt, vilket tyder på att de integrerades i den lokala kulturen. Forskarna...
Varje år separerar föräldrar till omkring 50 000 barn i Sverige. Barn som efter separationen bor växelvis hos sina föräldrar är inte mer utsatta för stress, utan är tvärtom mindre stressade. Det visar en ny studie av barn till separerade föräldrar. Man har kontrollerat för andra tänkbara faktorer som kan förklara stress. – Barn mår dåligt av konflikter oavsett boende, men barn i växelvis boende mår bättre oavsett om de skilda föräldrarna är i konflikt eller inte, säger Jani Turunen , som forskare vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet och utfört studien. Han betonar att det...
Sedan 1980 har männens förväntade medellivslängd ökat med nästan 8 år i Sverige. För kvinnorna är siffran drygt 5 år, enligt SCB . Den förväntade livslängden är nu 84 år för kvinnor och 80,5 år för män. Förväntad medellivslängd per kön 1980–2016 i Sverige. Bild: Statistiska centralbyrån Längt lever männen i Djursholm och kortast lever de i Kalix. Kvinnorna i Bjurholm lever längst, medan kvinnorna i Norsjö lever kortast. I början av 1970-talet hade Sverige världens högsta medellivslängd, men sedan dess har vi passerats av flera andra länder. I stora delar av Europa ser man samma mönster som i...
Statsvetaren Marco Nilsson vid Högskolan i Jönköping har intervjuat ett drygt dussintal jihadister från Sverige. Merparten har han träffat i Göteborgsområdet. Nyligen redovisade han några av sina forskningsresultat på ett seminarium vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Vilka är dina viktigaste forskningsresultat? – Att radikalisering och avradikalisering hänger ihop. Det handlar ofta om långa processer och att radikaliseringsprocessen – som kan se olika ut – påverkar hur en person ska kunna avradikaliseras. Sedan att hela jihadiströrelsen har radikaliserats. – Numera sker en...
1 | Varför har ni skrivit en bok om skolgårdens historia? – Mina kolleger och jag har närmat oss detta från olika håll – någon från elevkulturen och jag själv från mobbningsfrågan – och vi kom på att detta ämne är förvånansvärt outforskat. 2 | När kan man tala om den första skolgården i Sverige? – År 1611 nämns utemiljön i en skolordning. Det handlade om att eleverna skulle stanna på skolans gård när de hade paus i undervisningen och att de skulle bete sig på ett visst sätt. Så där kan man tala om en form av skolgård, även om det i detta fall handlade om en plats främst kopplad till domkyrkan...