Annons

Notiser av Henrik Höjer

Att forma huvuden är en urgammal identitetsmarkör. Direkt efter födseln så snördes det ännu mjuka huvudet för att ge kraniet en viss form. I regel fortsatte man tills barnen var ett par år gammalt, sedan hade huvudet fått en form för resten av livet. Detta har praktiserats över hela världen sedan tusentals år tillbaka. Det kan jämföras med omskärelse , tatueringar, piercing, bindande av fötter eller tanddeformering – allt syftande till att ge en kollektiv identitet, markera någon ideologi eller enligt någon skönhetsnorm, eller allt detta samtidigt. Under antikens folkvandringstid på 300-, 400...
För att undersökta sambandet mellan religiositet och skolprestationer har forskare nu analyserat data över religion och skolresultat från 76 länder i alla världsdelar. – I mycket religiösa länder så verkar religionen helt enkelt ta mycket tid, säger Gijsbert Stoet som är forskare i psykologi och professor vid Leeds Beckett universitet, och en av forskarna bakom studien . – Så vi ville testa detta, fortsätter han. Och mycket tyder på att tidsfaktorn är en av orsakerna bakom skillnaderna i skolprestationer. Däremot verkar det inte spela någon roll vilket religion man har, det är hur religiös...
Det finns säkert de som anser att den svensk-kurdiske nationalekonomen Tino Sanandaji är kontroversiell. Men jag hittar inget särskilt kontroversiellt i hans nya bok om den svenska invandringspolitiken. Okej, han slösar inte energi på de omskrivningar, skönmålningar och eufemismer som man annars ofta stöter på när man läser om dessa frågor. Nej, han är rätt osentimental och konstaterar med hjälp av stora mängder data att den svenska integrationspolitiken har gått snett, rejält snett. En etnisk underklass håller på att permanentas i Sverige, trots – eller kanske på grund av – nästan unikt goda...
Bakom denna nya, snygga sajt om global ekonomi och ojämlikhet ligger bland annat Thomas Piketty och den svenske nationalekonomen Daniel Waldenström. Här finns tidsserier över inkomstfördelning och förmögenheter i ett stort antal länder. Mumma för statistik- och grafikälskaren.
I mitt arbete har jag daglig kontakt med olika forskare. Vissa är svåra att nå – omöjliga per telefon och långsamma per mejl. Men när jag mejlade Hans Rosling fick jag nästan alltid snabbt svar. Ibland mycket snabbt. Telefonen kunde ringa inom ett par minuter: ”Hej Henrik, det är Hans. Det här är spännande, förstår du. Vet du att …” Och så associerade han sig i väg. Kunnigt, faktaspäckat – och alltid med en tydlig poäng i slutet. Han pratade mycket, ja. Men han frågade och lyssnade också, och ibland förhörde han mig för att kolla att jag var med. En gång intervjuade jag honom på hans kontor...
Denna bok ger inblickar i den senaste forskningen om den judiske profeten Jesus. Vem var han egentligen, vilka var hans drivkrafter – och hur såg han på sig själv? De två svenska forskare vid Uppsala respektive Lunds universitet som skrivit boken diskuterar bland annat dessa frågor. Resultatet är angeläget och tankeväckande. Boken är inte helt lättläst, men ger djupa och för mig helt nya inblickar i såväl judiskt vardagsliv för 2 000 år sedan som forskningen om evangeliernas tillkomst. Undertiteln på boken är Berättelsen om en profet som misslyckades , och mycket tyder på att Jesus dödsdom i...
År 1990 hade nästan en procent av Sveriges manliga befolkning (25–64 år) en forskarutbildning. Motsvarande siffra för kvinnor var bara drygt 2 promille. Sedan dess har det hänt en del. Nu har 1,5 procent av männen forskarutbildning, och bland kvinnorna är siffran 1,1 procent, enligt en rapport från Universitetskanslerämbetet som kom i slutet av förra året. Kvinnliga doktorer spurtade vid millennieskiftet: Antal doktors- och licentiatexamina för kvinnor och män 1977–2015. Under framför allt slutet av 1990-talet och början av 2000-talet påbörjade allt fler kvinnor en forskarutbildning, och 2005...
I ett så kallat naturligt experiment har forskare vid Uppsala universitet undersökt elförbrukningen i ett bostadsområde. Antingen ingick obegränsat med el i hyran (som var något högre) eller så fick man betala elen enligt en elmätare som installerades i vissa lägenheter 2011. Det visade sig att elförbrukningen minskade med 36 procent när man fick betala för sin egen förbrukning. Förändringen fortsatte även flera år efter installationen av elmätare. Omkring 20 procent av hyresgästerna stod för över 65 procent av den minskade förbrukningen. När de själva fick betala sin egen el sänkte de sin...
Historikern Martin Ericsson har undersökt 17 fall av kollektivt våld mot romer och resande i Sverige under perioden 1872–1955. Ofta handlade det om att grupper av romer och resande fördrevs eller hindrades att slå sig ned i ett samhälle. Elva av fallen var riktade mot familjer som utpekades som ”tattare”, och de övriga sex var riktade mot ”zigenare”. Så gott som alla våldsutbrott skedde i södra Sverige, och de flesta skedde åren kring sekelskiftet, men fyra av dem skedde efter andra världskrigets slut. – Under tiden kring sekelskiftet 1900 försökte många kringresande grupper bli bofasta i...
”Våra resultat visar att befordran leder till en dramatisk ökning av sannolikheten för skilsmässa bland kvinnor, men inte bland män”, skriver nationalekonomen Johanna Rickne och hennes kolleger i Ekonomisk Debatt . – Vi ville undersöka det så kallade glastaket för kvinnor, berättar Johanna Rickne, nationalekonom vid Socialforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Vår forskning visar att vem man gifter sig med spelar roll för karriären. Ett ojämnställt äktenskap riskerar att spricka om kvinnan gör karriär. De har undersökt skilsmässofrekvensen bland personer som blivit...