Annons

Notiser av Henrik Höjer

1 | Varför har du skrivit boken? – Jag har funderat på vad kunskap är väldigt länge. Jag har funderat på om vi lever i ett kunskaps- eller snarare expertsamhälle, eftersom vi numera har en massa hjälpmedel som gör att vi kan gå förbi kunskap. Det handlar om miniräknare och nu smartphones, som tycks göra viss typ av kunskap alltmer överflödig. Vad gör detta med vår syn på kunskap? 2 | Du skriver en del om confirmation bias – att vi har lättare att ta till oss kunskap som stödjer våra tidigare ståndpunkter. Har du själv bytt ståndpunkt i någon viktig fråga? – Ja. Ett tag var jag influerad av...
De flesta känner till Röda arméns massvåldtäkter i Tyskland under andra världskrigets slutskede. I denna bok, skriven av den tyska historieprofessorn Miriam Gebhardt, vidgas perspektivet till vad som skedde på andra fronter. Det visar sig att exempelvis även amerikanska och franska trupper begick svåra övergrepp mot den kvinnliga befolkningen. Forskningsområdet är svårt. Mörkertalet är stort, liksom skammen för de inblandade – som ofta valde att tiga om övergreppen. Och dagens definitioner av våldtäkt är vidare än det var för 70 år sedan, varför fallgroparna är många. Inte desto mindre är...
Forskare vid Göteborgs universitet har analyserat ålder och integration på arbetsmarknaden för dem som invandrade till Sverige åren 1990, 1994, 1998 och 2002. Det visade sig att de som var 40 år gamla eller äldre när de anlände hade betydligt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden än de yngre. Detta gällde särskilt invandrare som kommer från fattiga länder. Bland de som var i åldrarna 40–44 år när de anlände till Sverige år 1990 hade omkring 40 procent inte etablerat sig på arbetsmarknaden 20 år senare. Bland dem som var äldre hade ännu färre fått arbete. Forskarnas data visar också att de...
År 2016 dödades drygt 102 000 människor i väpnade konflikter, enligt Uppsala conflict data program (UCDP). – Det är en stor minskning sedan det senaste toppåret 2014. Det handlar om 20 procent färre dödade, säger Erik Melander , som är professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och ansvarig för UCDP. Han påpekar att de senaste årens svängningar huvudsakligen kan härledas till vad som sker i Syrien , där antalet dödsoffer var som störst för ett par år sedan. – Den senaste tiden har varit lite lugnare, säger han. Men samtidigt är antalet flyktingar i världen fortfarande...
Att ha tillit till sina medmänniskor är oftast en bra sak. Ett land där medborgarna hyser tillit till varandra är i regel välfungerande. Det underlättar affärsavtal, gör att vi vågar sätta in pengar på banken och äta mat tillagad av främlingar. I ett samhälle utan tillit ligger det närmare till hands att beväpna sig och undvika kontakt med andra människor. I ett nytt forskningsprojekt har statsvetarna Bo Rothstein och Sören Holmberg analyserat tillitsdata från över 70 länder. Deras information om tillit härrör från World values surveys globala enkäter, där man frågat om i vilken grad man...
Barn till skilda eller separerade föräldrar har i regel lägre betyg i skolan än barn till föräldrar som lever ihop. Enligt en ny studie från Stockholms universitet där man jämfört olika invandrargrupper så beror effekten även på hur ovanlig det är att separera i den befolkningsgrupp barnet tillhör. Den grupp barn vars betyg påverkades minst av en skilsmässa kommer från Chile. Nästan hälften av barnen i denna grupp hade separerade föräldrar. Störst effekt på betygen har skilsmässa på barn med bakgrund från Bosnien-Hercegovina, där skilsmässor är ovanliga. Enligt forskarna handlar det troligen...
Detta är en verklig coffee table -bok om historiska kartor – en foliant som man kan bläddra i, läsa här och var, begrunda bilderna och så vidare. Boken handlar om ett antal historiska kartor, och Jerry Brotton, som är professor i renässanshistoria vid Londons universitet, förklarar deras tillkomst samt berättar om detaljer och tekniker. Ämnet kan tyckas smalt. Men hur mycket information om världsbild och samhällssyn ryms inte i en karta? Den första Amerikakartan från 1507 är till exempel förbluffande detaljerad i vissa avseenden, men extremt vidlyftig och fantasifull i andra. Boken börjar med...
Under folkvandringstiden präglades Centraleuropas slättland (i dagens Ungern) av hunnernas intåg österifrån. Hunnerna var boskapsskötande nomader från Centralasien, och den befolkning de mötte i Centraleuropa var huvudsakligen bönder. Nu har arkeologer från Cambridge University undersökt fem gravplatser från området där hunnerna trängde fram på 400-talet, för att se i vilken grad det skedde någon integration mellan de två grupperna. Detta har skett genom isotopanalys av ben och tänder som visat vilken diet de haft. Det visade sig att kosthållningen varierat både inom grupperna i varje...
Att forma huvuden är en urgammal identitetsmarkör. Direkt efter födseln så snördes det ännu mjuka huvudet för att ge kraniet en viss form. I regel fortsatte man tills barnen var ett par år gammalt, sedan hade huvudet fått en form för resten av livet. Detta har praktiserats över hela världen sedan tusentals år tillbaka. Det kan jämföras med omskärelse , tatueringar, piercing, bindande av fötter eller tanddeformering – allt syftande till att ge en kollektiv identitet, markera någon ideologi eller enligt någon skönhetsnorm, eller allt detta samtidigt. Under antikens folkvandringstid på 300-, 400...
För att undersöka sambandet mellan religiositet och skolprestationer har forskare analyserat data från 76 länder i alla världsdelar. Resultatet visar att ju mer religiöst ett land är, desto sämre presterar eleverna i matematik och naturvetenskap. Mycket tyder på att tidsfaktorn är en av orsakerna bakom skillnaderna i skolprestation. – I mycket religiösa länder verkar religionen helt enkelt ta mycket tid, säger Gijsbert Stoet , som är forskare i psykologi och professor vid Leeds Beckett-universitetet, och en av forskarna bakom studien . Däremot tycks det inte spela någon roll vilken religion...