Annons

Notiser av Jesper Nyström

Det är inte helt klarlagt varför vi behöver sova, men många sömnforskare menar att hjärnan måste få chans att vila med jämna mellanrum. Det finns också forskning som visar att hjärnan kör ett slags tvättprogram under sömnen – och att den på så sätt blir av med skadliga restprodukter (Se FoF 10/2016 ). Samtliga arter av ryggradsdjur behöver sova ibland och det finns studier som visar att även småkryp och maskar behöver sömn. Alla dessa djur har en hjärna som kan behöva vila. Men nu har ett amerikanskt forskarteam visa att även maneter sover. Det motsäger teorin om att det är framförallt...
Efter att ha varit borta sedan 1950-talet har stim av blåfenad tonfisk siktats i Kattegatt, Skagerak och Öresund, under de senaste två höstarna. – Tonfiskarna kommer sannolikt hit efter leken, för att äta sig feta på makrill och sill, säger Andreas Sundelöf, forskare vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil som tillhör Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Andreas Sundelöf deltar i ett forskningsprojekt som ska kartlägga tonfiskarnas vandringar. Världsnaturfonden, Danmarks tekniska universitet, SLU samt sportfiskare ingår i projektet. Den blåfenade tonfisken har två lekområden: ett i Medelhavet och...
Fossilet hittades i Mongoliet och beräknas vara ungefär 70 miljoner år gammalt. Det tre dinosaurierna tillhör en hittills okänd art av släktet Oviraptor , små fågelliknande dinosaurier med långa halsar och tandlösa näbbar. En rekonstruktion av den nyfunna arten, baserad på de fossilerade skeletten. Bild: Gregory F. Funston Dinosaurierna i fossilet hade magen mot marken och halsen krökt bakåt när de dog, en position som nu levande emuer använder ibland när de sover (emuer är stora, icke-flygkunniga fåglar). Dinosaurierna var inte fullvuxna utan snarare ”tonåringar” och vägde ungefär 45 kilo...
Ungefär 10 procent av alla djurarter och 25 procent av växterna korsar sig med närbesläktade arter och bildar så kallade hybrider. I teorin borde hybridisering kunna sudda ut artgränserna och skapa oreda i ekosystemens näringskedjor. Men det tycks sällan hända i naturen. Det skulle kunna bero på att hybriderna är sämre anpassade till livsmiljön än ”föräldraarterna”, vilket medför att förhållandevis få hybrider överlever. Hittills har den förklaringen varit svår att testa med experiment – men nu har ett forskarteam med svenska deltagare lyckats, genom att studera fiskar och fiskätande...
Honor av kronhjort är sociala och lever i grupp. Den främsta dödsorsaken bland de kronhjortar som nyligen studerades av en internationell forskargrupp, där även svenska forskare ingick, var jakt. Honorna får därför erfara att gruppmedlemmar blir dödade och kan ta lärdom av det. Dessutom lär de sig överlevnadsknep av varandra. Ju äldre hjortarna blir, desto skickligare blir de på att undvika jägarna. När hjortarna närmar sig medelåldern, vid 8–10 års ålder, är de enligt forskarna i princip omöjliga att jaga. – Det innebär inte att de äldre honorna är smartare än jägarna. Men de är smartare än...
Det amerikanska företaget Aquabounty har skapat en variant av atlantlax som växer dubbelt så fort som vanliga laxar. Den är utrustad med en extra uppsättning gener för tillväxthormon, som hämtats från den närbesläktade arten kungslax. Den genmodifierade laxen skapades redan 1989, men blev godkänd som livsmedel i USA först i slutet av 2015, och i Kanada ett halvår senare. Nu rapporterar tidskriften Nature att företaget har sålt 4,5 ton laxfilé på den kanadensiska marknaden. Det är första gången genmodifierade djur säljs som mat. GMO-produkter behöver inte märkas, vare sig i Kanada eller USA...
I Indonesien kallas ugglor för Burung Hantu , som betyder ”spökfåglar”. Men på de marknader som säljer vilda fåglar kallas de numera Burung Harry Potter , Harry Potters fåglar. Forskare från Oxford brookes university i England har detaljgranskat fågelmarknaderna i Indonesien under fyra år och jämfört resultatet med äldre data om fågelförsäljning i regionen. Enligt forskarnas beräkningar såldes 13 000 ugglor på Indonesiens fågelmarknader förra året. Innan Harry Potter-eran var ugglor sällan till salu. Som exempel kan nämnas att 150 000 fåglar omsattes på Jakartas största fågelmarkanad 1987,...
Jordens 4,5 miljarder år långa historia kan beskrivas utifrån de olika lager som finns i berggrunden. Vi befinner oss för närvarande i epoken holocen, som började vid slutet av den senaste istiden. Eller gör vi verkligen det? Människan påverkar nu planeten i en sådan utsträckning att det är fullt möjligt att vi efterlämnar bestående avtryck i de sedimentlager som sakta växer under våra fötter. I sådana fall har en ny epok börjat: antropocen, människans tidsålder. Detta är temat för miljöhistorikern Sverker Sörlins nya bok. Författaren tar oss med på en svindlande tidsresa där vi träffar...
Sedan början av sommaren har en fem meter lång, obemannad forskningsbåt guppat runt i Gotlands västra kustvatten. Uppdraget är att kartlägga de fiskstim som utgör mat åt de stora fågelkolonierna på Karlsöarna. – Vi har studerat fågelkolonierna i över 20 år och vet det mesta om dem, men vi vet nästan ingenting om vad som händer under ytan, säger Olof Olsson, biträdande föreståndare för Stockholm resilience center och ledare för havsfågelprojektet på Stora Karlsö. Han och hans kolleger är framför allt intresserade av sillgrisslornas och tordmularnas matvanor. Det finns ungefär 80000 fiskätande...
Nya analyser av fossil och skelett visar att bardvalar fram till för cirka fyra miljoner år sedan var kortare än 10 meter. Därefter ökade de i längd. Samtidigt började mindre arter dö ut. Bjässar på 30 meter, som blåvalen, dök upp först för 2–3 miljoner år sedan. Förändringen började ungefär samtidigt som tidsperioden Pleistocen, då det blev kallare och kraftigare årstidsväxlingar. Det medförde valarnas huvudföda krill koncentrerades till vissa platser och perioder under året. De amerikanska forskarna bakom studien menar att tillväxten gjorde det möjligt för valarna att glufsa i sig enorma...