Annons

Notiser av Jesper Nyström

I Indonesien kallas ugglor för Burung Hantu , som betyder ”spökfåglar”. Men på de marknader som säljer vilda fåglar kallas de numera Burung Harry Potter , Harry Potters fåglar. Forskare från Oxford brookes university i England har detaljgranskat fågelmarknaderna i Indonesien under fyra år och jämfört resultatet med äldre data om fågelförsäljning i regionen. Enligt forskarnas beräkningar såldes 13 000 ugglor på Indonesiens fågelmarknader förra året. Innan Harry Potter-eran var ugglor sällan till salu. Som exempel kan nämnas att 150 000 fåglar omsattes på Jakartas största fågelmarkanad 1987,...
Jordens 4,5 miljarder år långa historia kan beskrivas utifrån de olika lager som finns i berggrunden. Vi befinner oss för närvarande i epoken holocen, som började vid slutet av den senaste istiden. Eller gör vi verkligen det? Människan påverkar nu planeten i en sådan utsträckning att det är fullt möjligt att vi efterlämnar bestående avtryck i de sedimentlager som sakta växer under våra fötter. I sådana fall har en ny epok börjat: antropocen, människans tidsålder. Detta är temat för miljöhistorikern Sverker Sörlins nya bok. Författaren tar oss med på en svindlande tidsresa där vi träffar...
– Vi har studerat fågelkolonierna i över 20 år och vet de mesta om dem, men vi vet nästan ingenting om vad som händer under ytan, säger Olof Olsson, biträdande föreståndare för Stockholm resilience center och ledare för havsfågelprojektet på Stora Karlsö. Den självnavigerande farkosten heter Autonaut . Den kartlägger fiskbestånden med ett avancerat ekolod. Mätinstrumenten drivs av solpaneler och farkosten rör sig framåt med hjälp av vågkraft. Det sitter en slags ledade och fjäderbelastade vingar under båten som omvandlar rörelseenergin från båtens guppande till en framåtdrivande rörelse. Det...
Nya analyser av fossil och skelett visar att bardvalar fram till för cirka fyra miljoner år sedan var kortare än 10 meter. Därefter ökade de i längd. Samtidigt började mindre arter dö ut. Bjässar på 30 meter, som blåvalen, dök upp först för 2–3 miljoner år sedan. Förändringen började ungefär samtidigt som tidsperioden Pleistocen, då det blev kallare och kraftigare årstidsväxlingar. Det medförde valarnas huvudföda krill koncentrerades till vissa platser och perioder under året. De amerikanska forskarna bakom studien menar att tillväxten gjorde det möjligt för valarna att glufsa i sig enorma...
Grillade benrester med bit- eller skrapmärken och uppbrutna kranier är exempel som indikerar att både vår egen art Homo sapiens och neandertalare har ägnat sig åt kannibalism. Men forskarna har länge varit osäkra på om det var ett rituellt fenomen, eller om den egna arten faktiskt utgjorde en betydande del av kosten. Nu har en brittisk forskare vid University of Brighton räknat ut kaloriinnehållet i människans olika kroppsdelar, samt uppskattat kaloriinnehållet i en neandertalare. Dessa värden har sedan jämförts med kalorimängden i andra byten som de bägge arterna bevisligen livnärde sig på...
I genomsnitt dör 10–15 fladdermöss per år i olyckor med vindkraftverk, enligt en ny rapport från Naturvårdsverket. Siffrorna i rapporten kommer från undersökningar i framför allt Nordamerika och Europa – och är avsevärt högre än vad tidigare studier visat. – Kunskapsläget har förbättrats under de senare åren eftersom undersökningarna har blivit mer strukturerade. Det har visat sig att fler fladdermöss dör per vindkraftverk än vad man tidigare trott, säger Stefan Petterson, som är miljökonsult specialiserad på fladdermöss, och en av författarna till den nya rapporten. Forskarna vet inte exakt...
Bekämpningsmedlet DDT är effektivt för att bekämpa malaria, men kan också skada människor och djur. Tidigare användes DDT i stor skala som bekämpningsmedel på åkrarna. Numera används det framför allt mot malariamyggor inomhus. Både malariamyggor och bananflugor kan dock utveckla resistens mot DDT. Forskare från Storbritannien har nu upptäckt att DDT-resistens medför oväntade nackdelar hos hannar av bananflugor. Det är känt sedan tidigare att DDT-resistenta bananflugehannar är mindre är vanliga hannar. De brittiska forskarna har nu visat att de resistenta hannarna dessutom är mindre aggressiva...
Somliga grupplevande djur har gemensam vårdnad om gruppens ungar. Vanligtvis får bara några få dominanta individer skaffa ungar. De övriga gruppmedlemmarna fungerar som hjälpare. De sköter om de dominantas ungar, men får inte själva para sig. Man kan undra vad hjälparna får ut av det här arrangemanget. En teori är att deras till synes självuppoffrande beteende kan ge evolutionära fördelar, under förutsättning att individerna i gruppen är nära släkt med varandra. Hjälpare som förbättrar ungarnas överlevnadschanser kan då föra vissa av sina egna anlag vidare, det vill säga anlag som de delar...
Forskare vid Monterey Bay aquarium research institute i USA har analyserat ett enormt filmmaterial som spelats in med hjälp av obemannade ubåtar i Stilla Havet under 17 års tid. Åtminstone 350 000 djur större än en centimeter finns med på filmsekvenserna. Forskarna har använt dessa data till att undersöka andelen självlysande djur på olika djup, från ytan ner till 4 000 meter. Nässeldjur och andra manetliknande organismer utgör merparten av djuren på filmerna. Fiskar står för ungefär fem procent. Forskarnas analyser bekräftar det som tidigare studier indikerat: självlysande djur dominerar...
I södra Tyskland passerar floden Donau ett svårtillgängligt grottsystem. För ungefär två år sedan lyckades ett dykarteam ta sig fram till en I södra Tyskland passerar floden Donau ett svårtillgängligt grottsystem. För ungefär två år sedan lyckades ett dykarteam ta sig fram till en underjordisk sjö belägen 500 meter in i grottsystemet. Dykarna upptäckte att det fanns fiskar där. De fotograferade fiskarna och visade bilderna för tyska forskare, som blev förvånade – fiskar anpassade till ett liv i grottsjöar har aldrig tidigare hittats i Europa. Det är dessutom det allra nordligaste beståndet av...