Annons

Notiser av Anna Davour

Kvantfysiken berättar om atomer och de partiklar som de består av. Partiklarna kan tränga igenom omöjliga barriärer, vara sammanflätade på ett sätt som gör att den ena reagerar på vad som händer den andra eller vara diffust utsmetade sannolikhetsfält men ändå landa på ett välbestämt ställe. Levande varelser brukar anses för stora och för varma för att kvantfysikens underligheter ska visa sig. Men djupt inne i molekylerna finns skeenden som är mycket viktiga, och som rymmer mysterier som kvantfysiken kanske har nycklarna till. Boken tar upp luktsinnet, fåglars inbyggda kompass, fotosyntesen...
1. Frågan föds Under 1700-talet försökte naturforskare lista ut jordens täthet. Planetens storlek kände man till, men massan var svårare att beräkna. Isaac Newton. Bild: Godfrey Kneller / Wikimedia 2. Äppelfallet gav bra underlag Isaac Newton hade i slutet av 1600-talet formulerat den universella gravitationslagen, som beskriver hur föremål dras mot varandra. Samma kraft som får äpplet att falla håller också fast månen kring jorden. Om jorden vore dubbelt så tät och massiv som den är, så skulle den dra dubbelt så starkt i frukten på trädgrenen. Kraftens styrka beror också på avståndet mellan...
Efter fyra års tålmodig väntan fick Jesper Sollerman och hans kolleger studera en nästan helt nybildad supernova. Astronomen Jesper Sollerman har nyligen lyckats studera en supernova bara några timmar efter det att stjärnan började explodera. Det är rekordsnabbt. I vanliga fall brukar det ta ett par dagar innan den första riktiga observationen kan göras. Bakom rekordobservationen ligger fyra års tålmodigt arbete. Varje dag har Jesper Sollerman och hans kolleger övervakat signaler från ett instrument i Kalifornien, som har spanat över det som där varit natthimlen, för att upptäcka stjärnor som...
Rymdfarare på film lyckas på något vis framstå som rätt så kompetenta trots att de uppenbarligen har missat viktiga lektioner under sin utbildning. De envisas med att undersöka okända saker utan handskar och ansiktsskydd. Och de landar gärna på okända planeter utan att först göra tio års utforskning med sonder, som normala vetenskapare skulle göra. Skräckelementet i den första delen av filmen Alien: Covenant utgörs av en rad sådana dumma sätt att göra saker. Jag som tittare vet redan från filmens titel att personerna i filmen kan råka ut för värre saker än de risker forskare utsätter sig för...
Företaget Tokamak Energy har slagit på sin nya kompakta fusionsreaktor för första gången, och skapat ett plasma – en laddad gas. De går djärvt ut med målet att kunna leverera kommersiell elproduktion till 2030. Fusionskraft efterliknar solens sätt att skapa energi, genom att slå ihop atomkärnor med varandra. El från fusionskraft har länge varit en hägrande möjlighet, som ständigt tycks befinna sig 30 år in i framtiden. Företagets ambitionsnivå kan jämföras med att den stora internationella fusionsanläggningen Iter som ska tas i bruk ungefär 2023 inte är tänkt att producera el över huvud taget...
Det finns gott om bra populärvetenskap om fysik, liksom fina läroböcker med grundliga djupdykningar. Något som däremot saknas är mellanting, för den som vill gå lite djupare utan att genast ta sig an en universitetskurs. En bok som kan passa i mellanrummet är Den moderna fysiken på 15 minuter av Johan Hansson, som är professor i teoretisk fysik. I nio kapitel, avvägda för att ta ungefär en kvart att läsa, ger han korta introduktioner till olika delar av fysiken som den ser ut i dag. Efter översikten kommer en presentation av nyckelpersoner inom fältet och sedan några viktiga ekvationer. I ett...
Vad finns det för likhet mellan en springande människa, en hummer vars nervsystem påverkas av hormoner och ett smart sätt att reglera flödet i elnätet? Enligt den amerikanske matematikern John Guckenheimer handlar det om exempel på så kallade icke-linjära dynamiska system. Nyligen var han inbjuden till Uppsala universitet för att föreläsa om sin forskning och hur han studerar den här typen av fenomen med avancerad matematik och datorsimuleringar. 1 | Hur skulle du förklara för någon utan matematisk bakgrund vad ditt forskningsområde handlar om? – Det handlar om hur saker förändras med tiden,...
Galileo Galilei och Vincenzo Viviano (1622–1703), en av Galileis sista elever. Bild: Wikimedia 1. Bara en myt? Ett av vetenskapens mest återberättade experiment handlar om hur Galileo Galilei stod längst upp i det lutande tornet i Pisa och släppte ned metallstycken av olika storlek för att visa att de föll lika fort till marken. Det är mycket osäkert om han faktiskt gjorde det i verkligheten. Men det är en bra historia. Utan luft faller fjädern som en sten. Bild: iStock 2. Luften förvirrar Vår vardagsuppfattning av hur saker faller formas i en värld där luftmotståndet alltid är närvarande och...
I slutet av 2015 stoppades flygtrafiken på flera flygplatser i södra Sverige i en dryg timme. Solen hade haft ett utbrott som störde flygtrafikledningens radar. Solstormar är mängder av laddade partiklar som slungas ut i koncentrerade utbrott från solens yta. Ibland kommer partiklarna i jordens riktning, och då kan de orsaka problem i vårt högteknologiska och elberoende samhälle. Störningar i jordens magnetfält gör till exempel att det uppstår strömmar i bland annat el- och telefonledningar. Vid sällsynta tillfällen kan det bli riktigt extremt rymdväder, som vid den så kallade...
En kristall är ett material som upprepar sig enligt ett regelbundet mönster. Atomerna sitter ordnade i rader och plan. Det ser välordnat ut, men kristallen är faktiskt mindre symmetrisk än ett helt oordnat material. Mönstret breder ut sig längs bestämda riktningar, och upprepas på vissa regelbundna avstånd. En gas eller vätska, där smådelarna är blandade huller om buller, ser däremot likadan ut från alla håll och på varje punkt i materialet, och är därför helt symmetrisk. I fysiken är tiden också en dimension. För några år sedan började fysiker fundera på om det kan finnas någon företeelse...