Annons

Notiser av Anna Davour

I slutet av 2015 stoppades flygtrafiken på flera flygplatser i södra Sverige under lite mer än en timme. Solen hade haft ett utbrott som störde flygtrafikledningens radar. Solstormar är mängder av laddade partiklar som slungas ut i koncentrerade utbrott från solens yta. Ibland kan partiklarna komma i jordens riktning, och då kan de orsaka problem i vårt högteknologiska och elberoende samhälle. Störningar i jordens magnetfält gör till exempel att det uppstår strömmar i bland annat el- och telefonledningar. Vid sällsynta tillfällen kan det bli riktigt extremt rymdväder, som vid den så kallade...
En kristall är ett material som upprepar sig enligt ett regelbundet mönster. Atomerna sitter ordnade i rader och plan. Det ser välordnat ut, men kristallen är faktiskt mindre symmetrisk än ett helt oordnat material. Mönstret breder ut sig längs bestämda riktningar, och upprepas på vissa regelbundna avstånd. En gas eller vätska, där smådelarna är blandade huller om buller, ser däremot likadan ut från alla håll och på varje punkt i materialet, och är därför helt symmetrisk. I fysiken är tiden också en dimension. För några år sedan började fysiker fundera på om det kan finnas någon företeelse...
1. Formulerade frågan Ernest Rutherford föddes på Nya Zeeland 1871 och vigde sitt liv åt att studera radioaktivitet. 1908 genomförde han ett banbrytande experiment som avslöjade vad alfastrålning består av. Han visste sedan tidigare att förhållandet mellan massa och laddning var samma som hos helium. Men det krävdes något mer för att riktigt bli säker. Bild: Prof. Peter Fowler / SPL 2. Byggde en strålfälla Han använde ett väldigt tunt glasrör som innehöll ett alfastrålande ämne. Efter att ha kontrollerat att alfastrålningen trängde igenom glasväggen placerade han röret inuti en kraftigare...
Jordens yta slipas och förändras hela tiden av erosion och andra processer, annars skulle vår planet vara lika ärrig av kratrar som månen. Men de största asteroidnedslagen lämnar spår som består under lång tid. Geologen Sanna Alwmark disputerade nyligen vid Lunds universitet med en avhandling om nedslagskratrar i Sverige. 1 | I din avhandling kritiserar du tidigare resultat, som pekat på att asteroider träffar jorden oftare under vissa perioder. Vad är grejen? – Ett stort problem är att så få kratrar är bra daterade. Vi har gjort en analys baserat på den senaste informationen om kratrar från...
I stjärnbilden Skorpionen finns ett område där mängder av nya stjärnor föds. Ljuset från de nya stjärnorna skapar sådan hetta att närliggande gasmoln börjar glöda. Här syns två sådana glödande gasmoln, Katt-tassnebulosan och Hummernebulosan, avbildade med teleskopet VST i Chile. Avståndet är 5 500 respektive 8 000 ljusår från jorden. De mörka stråken är stoft, som skymmer sikten.
I mitten av bilden syns resterna av en exploderande stjärna i Stora magellanska molnet, en liten granngalax till vår Vintergata. Ingen annan supernova har ägt rum så nära jorden sedan teleskopet uppfanns på 1600-talet. Det uppflammande ljuset nådde jorden i februari 1987, och kunde ses med blotta ögat. Den blev den mest studerade supernovan någonsin. Nära 30-årsdagen av upptäckten tog rymdteleskopet Hubble den här nya bilden , den senaste i en serie som visar hur området kring explosionen påverkas och förändras genom åren. 20000 år innan stjärnan exploderade skickade den ut en ring av...
I praktiken är det förstås scenillusionistens äldsta trick vi ser på bioduken: avledande manövrer får oss att titta åt fel håll och missa vad som egentligen händer. Ingen märker att ekvationen på tavlan bara innehåller en okänd variabel – en vinkel – men att Katherine redovisar två koordinater som resultat. Det spelar ingen roll, alltihop är ju där för att skapa den speciella form av magi som Hollywood är allra bäst på. Filmen handlar om människorna, inte om matematiken och fysiken. Det är en väldigt spännande historia, väl värd att berättas, om de afroamerikanska kvinnor som under...
Sju planeter som är jämförbara med jorden i storlek kretsar kring stjärnan Trappist-1, en sval röd dvärgstjärna inte särskilt mycket större än planeten Jupiter. Planeterna kretsar mycket nära sin stjärna, närmare än Merkurius bana kring vår sol. Hela planetsystemet är alltså litet jämfört med vårt. Astronomer världen runt har observerat systemet med ett halvdussin olika teleskop på jorden och i rymden för att kunna mäta planeternas storlekar och omloppsbanor. Tre av dem befinner sig på lagom avstånd för att kunna ha flytande vatten på ytan, men bara om de har en skyddande atmosfär på samma...
I en orkester signalerar dirigenten till de olika stämmorna, så att de håller rätt takt och tempo. Annars skulle musikens olika delar inte stämma överens med varandra. På samma sätt behövs en tydlig tidsinformation för många vetenskapliga experiment. Men då måste taktpinnen ofta vifta oerhört mycket fortare. Det kan handla om att hinna se vad som händer i en kemisk reaktion, hur molekyler ändrar form – eller försök där flera delar måste samverka noggrant, som att synkronisera mätningar i ett nätverk av teleskop. En forskargrupp i Hamburg rapporterar nu att de lyckats slå rekord med en ny...
– Det är mer sannolikt att is som bildas på interstellära dammkorn är amorf, säger Katrin Amann-Winkel, isforskare vid Stockholms universitet. I en fast kristall sitter molekylerna ordnade i regelbundna geometriska mönster. I ett amorft material är smådelarna i stället fritt och slumpmässigt ordnade – precis som i en flytande vätska, men stelnad. Vanligt glas är ett amorft material. – Amorf is finns inte naturligt på jorden, men i universum är det förmodligen den vanligaste formen. De flesta av oss har hört att materien har tre faser, eller aggregationstillstånd: fast, flytande, och gas...