Annons

Notiser av Marie Alpman

För första gången ska en eldriven lastbil som laddas via marken testas på allmän väg i Sverige. En kontakt på undersidan gör att den helt eldrivna lastbilen kan ladda sina batterier medan den kör via en elskena i vägen. Tekniken fungerar som en leksaksbilbana, fast i verklig storlek. I höst ska lastbilen testköras mellan postterminalen i Rosersberg och Arlanda flygplats fraktterminal, en sträcka på en knapp mil. Längs två kilometer av sträckan kommer det att finnas elskenor. – Det blir Sveriges första ellastbil på allmän väg som också laddas från vägen, säger projektledaren Sofia Lundberg...
Efter sommaren ska fem gigantiska vindkraftverk, hela 175 meter höga, färdas över Nordsjön. Från varvet i sydvästra Norge bogseras de till Peterhead norr om Aberdeen i Skottland. Där ska de förankras några mil utanför kusten på cirka 100 meters djup. Tillsammans ska de ge tillräckligt med el för att försörja 20 000 hushåll. Bakom projektet står det norska oljebolaget Statoil, som har testat en mindre variant i drygt sex år. – Erfarenheterna är väldigt goda. Produktionen har varit lika bra eller högre jämfört med andra vindkraftverk med samma typ av turbin. Den har också visat sig klara stark...
I juli 1991 försvann den brittiska pojken Ben Needham på ön Kos i Grekland. Han var då bara 21 månader gammal och har aldrig återfunnits. Vid flera tillfällen har polisen framställt bilder som visar hur han kan se ut vid olika åldrar för att underlätta sökandet. En forskargrupp vid University of Bradford i Storbritannien har använt Ben Needhams fall för att illustrera en ny metod för att visa hur en person åldras utifrån ett fotografi. Resultatet blev väldigt annorlunda bilder än de som polisen tidigare tagit fram. Enligt forskarna ger de nya bilderna en mer realistisk bild av Ben Needham vid...
Varje år drabbas omkring 10 000 svenskar av hjärtstopp utanför sjukhus. Tiden till behandling är avgörande för om personen överlever eller inte. – I dag räddas endast en av tio som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus men vi vet att hela sju av tio kan räddas om hjärtstartare används inom de allra första minuterna, säger Jacob Hollenberg, hjärtläkare vid Södersjukhuset och forskningsledare vid Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet. I en ny studie publicerad i den medicinska tidskriften Jama visar hans forskargrupp hur en specialbyggd drönare kan leverera en hjärtstartare...
Strax utanför Zürich i Schweiz finns numera en anläggning som utvinner koldioxid ur luften och pumpar den vidare till ett växthus. Bakom anläggningen står företaget Climeworks som är en avknoppning från universitetet ETH Zürich. Målet är att bidra till att hejda den globala uppvärmningen genom att fånga in koldioxid som redan finns i luften och sälja den vidare. Förutom till växthusodlingar kan den till exempel användas för dryckestillverkning. Luften sugs genom porösa filter som innehåller kemikalier som binder koldioxiden. När filtren är fulla hettas de upp och koldioxiden kan sugas upp i...
Många platser är besväriga och rent av farliga att komma åt för inspektioner. Vindkraftverk är ett exempel. Forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklar teknik för att obemannade flygande farkoster – drönare – ska kunna utföra uppgiften helt på egen hand. Det första lyckade försöket har gjorts vid ett av Skellefteå krafts vindkraftverk i Bureå i Västerbotten. – Drönaren fick i uppgift att flyga runt och ta bilder från alla vinklar så att det går att upptäcka om det är sprickor eller andra fel på vindkraftverket, säger Emil Fresk, en av forskarna inom robotik och automation som deltar i...
För att undersöka hur cykelmodellen påverkar cyklistens skaderisk vid en olycka har forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, för första gången utfört en serie krocktester för cyklar . Fyra olika cykeltyper testades i två olyckssituationer vid 15 respektive 25 kilometer i timmen. I det första fallet tvärnitade cykeln som vid en för hård inbromsning, eller när något åkt in i hjulet. I det andra fallet körde framhjulet in i en kant, vilket också liknar förloppet vid en halkolycka. Sammanfattningsvis gav damcykeln, med öppen ram och upprätt sittställning, oftast fall där...
Robotar på marken eller i luften kan användas till mycket. De kan leverera paket, hjälpa polisen med övervakning eller leta efter försvunna personer. Om flera robotar hjälps åt kan de utföra arbetet mer effektivt. – Du kan jämföra en ensam robot med en skallgångskedja med hundratals robotar som hjälper till att leta, säger robotforskaren Magnus Egerstedt vid Georgia Institute of Technology i Atlanta, USA. Svensken är chef för robotlabbet Intitute for Robotics and Intelligent Machines. Hans forskning går ut på att kontrollera och samarbeta med stora grupper av robotar, ett område som kallas...
Nyss invigdes världens största solsimulator. Den består av 149 kraftfulla lampor, som tillsammans alstrar en värme på 3 000 grader Celsius när de riktas mot en och samma punkt. Anläggningen har konstruerats av forskare vid German aerospace center i staden Jülich i västra Tyskland. Den konstgjorda solen ska användas för forskning kring solkraftverk och för att tillverka vätgas ur vatten med hjälp av koncentrerad solenergi. Sveriges största solsimulator finns på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och består av tolv lampor.
För första gången har en och samma rymdraket kunnat skickas upp på nytt efter att ha varit i omloppsbana runt jorden. Det är det amerikanska företaget SpaceX som ligger bakom bedriften. Raketen användes första gången i april 2016, för att leverera material till den internationella rymdstationen. I mars i år sköts samma raket upp igen, med en kommunikationssatellit ombord. Båda gångerna landade raketen på en pråm i havet. Målet är att göra rymdresor billigare.