Annons

Övriga bidragsgivare

Alltsedan tillkomsten år 1979 av Stiftelsen Forskning & Framsteg har ekonomiska bidrag lämnats av andra stödjande organ än stiftarna. Dessa organ är inte bundna att lämna fortsatta bidrag. Bidragen från de andra stödjande organen är synnerligen betydelsefulla för tidskriftens kvalitet.

Antalet andra stödjande organ är idag 11. På följande sidor ges kortfattade presentationer av dessa övriga stödjande organs uppgifter och verksamhet. Texterna är sammanställda av bidragsgivarna själva. Ytterligare upplysningar kan beställas från de adresser som ges i slutet av varje presentation.