Annons

Rättelser sedan 2000

Forskning & Framstegs policy är att fel ska omtalas. Läsarna ska kunna lita på det som står i tidningen.
När vi upptäcker ett sakfel publicerar vi rättelsen här. Rättelserna trycks också i papperstidningen.

Utöver rättelser av rena sakfel har vi också återkopplingar där meningsskiljaktigheter, synvinklar och allmänna intressanta frågeställningar i samband med tidigare artiklar kan ventileras. Återkopplingarna hittar du här.

F&F 3/2012