Annons

Stiftelsens intressenter

Stiftelsen Forskning & Framsteg bildades den 1 juli 1979 för att överta utgivningen av tidskriften Forskning & Framsteg, som hade börjat utges i september 1966. Vid tidskriftens tillkomst stöddes den av 4 intressenter. Vid stiftelsebildningen hade antalet utökats till 12, och idag är antalet intressenter 17.

Styrelse: Harriet Wallberg (ordf.), Sten Haage, Lars Anell, Mariann Samuelson, Eva Krutmeijer, Gustaf Arrhenius, Per Snaprud och Magnus Jacobsson.

Forskning & Framstegs intressenter är olika stora och organiserade på skilda sätt men har det gemensamt att de svarar för centrala avsnitt i det svenska forskningssystemet. Intressenterna tillsätter varsin ledamot i stiftelsens råd. Rådets uppgift är att följa stiftelsens verksamhet och utse dess styrelse.

På de följande sidorna presenteras intressenternas ändamål och verksamhet. Texterna är sammanställda av intressenterna själva. Ytterligare upplysningar kan erhållas från de adresser som ges i slutet av varje presentation.